Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 461 - 477, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1264668

Öz

Bu çalışma Tekirdağ İli’nde Malkara, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde Tingidae familyası türlerinin doğal düşmanları ve yayılışlarını saptamak amacıyla yürütülmüştür. Sörveyler 2011-2012 yıllarında odunsu bitkiler üzerinde yapılmıştır. Arazi çıkışları Nisan ayı başı-Ekim ayı sonu arasında, 10 gün aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Örneklemelerde darbe ve gözle kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Sörveyler sonucunda, Tingidae familyası türlerinin doğal düşmanı olarak; Coleoptera takımı Coccinellidae familyasından; Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758), Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758), Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758), Stethorus gilvifrons (Mulsant, 1850), Hemiptera takımı Anthocoridae familyasından; Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794), Orius niger (Wolff, 1811), Orius vicinus (Ribaut, 1923), Miridae familyasından; Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837), Stethoconus pyri (Mella, 1869) ve Neuroptera takımı Chrysopidae familyasından; Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) olmak üzere toplam 10 predatör tür saptanmıştır. Hymenoptera takımı Mymaridae familyasından ise Erythmelus panis (Enock, 1909) türü yumurta parazitoiti olarak tespit edilmiştir. Tekirdağ genelinde en çok bulunan tür S. pyri olmuştur. Bu türü C. septempuctata takip etmiştir. İlde en az bulunan türlerin ise sırasıyla A. nemoralis ve S. gilvifrons olduğu saptanmıştır. Doğal düşmanların yayılışlarının da bulunma oranlarıyla hemen hemen benzer olduğu belirlenmiştir. İlde bulunan tüm doğal düşmanların Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Armut kaplanı) ile beslendiği tespit edilmiştir. O. conglobata’nın Armut kaplanı dışında Monosteira unicostata (Mulsant ve Rey, 1852) ile; A. nemoralis, O. niger ve O. vicinus’un da Corythuca ciliata (Say, 1832) ile beslendiği kaydedilmiştir. Tespit edilen doğal düşmanların birçoğu Tekirdağ faunası için ilk kayıttır. Bu türler içerisinde, yapılan gözlemler ve el edilen bulgulara göre; Armut kaplanı ile beslenen S. pyri ve C. ciliata ile beslenen Orius türlerinin diğer doğal düşmanlara göre daha önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ileriye yönelik çalışmalarda, öncelikle bahsi geçen bu türlerin laboratuvar ve/veya arazi koşullarında biyolojileri ve etkinliklerinin araştırılması daha uygun olacaktır.

Destekleyen Kurum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - NKÜBAP

Proje Numarası

NKUBAP.00.24.DR.12.02

Teşekkür

Bu çalışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından NKÜBAP tarafından NKUBAP.00.24.DR.12.02 numaralı proje ile desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Ahmad, Z., Naeem, M., Mahmood, T. and Azad, R. (2021). New records of Meschia pugnax (Heteroptera: Meschiidae) and Stethoconus praefectus (Heteroptera: Miridae): predatory deraeocorinae plant bug associated with Tingidae bugs, Pakistan. International Journal of Tropical Insect Science, 41: 2841-2850.
 • Akbarzadeh-Shoukat, G. (2006). Seasonal changes in population of the pear lace bug, Stephanitis pyri F. (Heteroptera: Tingidae) and identification of its natural enemies in west Azarbaijan apple orchards. Journal of Agricultural Science, 15(4): 91-100.
 • Alaserhat, İ., Güçlü, Ş. (2020). Aphid species (Hemiptera: Aphididae), their natural enemies and secondary hosts on temperate fruit species. Bitki Koruma Bülteni, 60 (4): 91-109.
 • Anonim, (2014). Corythucha ciliata (Sycamore Lace Bug) Invasive Species Compendium, http://www.cabi.org/isc/datasheet/16264 (Erişim tarihi: 2023).
 • Aslan, M. M. and Uygun, N. (2005). The Aphidophagus coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species in Kahramanmaraş, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 29: 1-8.
 • Aysal, T. (2008). Laboratuvar koşullarında sıcaklık ve besinin Armut kaplanı, Stephanitis pyri (Fabricus) (Heteroptera: Tingidae)’ye etkileri üzerinde araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Aysal, T. ve Kıvan, M. (2007). Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) Üzerine Bazı Konukçu Bitkilerin Etkileri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. 27-29 Ağustos, S.87. Isparta, Türkiye.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2008). Development and population growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at five temperatures. Journal of Pest Science, 81:135-141.
 • Aysal, T. ve Kıvan, M. (2011). Tekirdağ’da Yeni Bir Çınar Zararlısı: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran, S.223, Kahramanmaraş.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2018a). Notes on Tingidae Family in Turkey. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May, S.574, Van, Turkey.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2018b). Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) species and their distribution in Tekirdağ province. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 15 (03): 1-8.
 • Aysal, T. and Sağlam, Ö. (2022). Efficacy of Local Diatomaceous Earth Formulation to Control Pear Lace Bug Stephanitis pyri (Fabr.) (Hemiptera: Tingidae. 8th International Academic Studies Congress, 15-17 March, 107. Online
 • Ayyıldız, Y. ve Atlıhan, R. (2003). Balıkesir ili sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16(1): 1-5.
 • Bayoumy, M. H., Osman, M. A. and Michaud, J. P. (2014). Host plant mediates foraging behavior and mutual interference among adult Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Environmental Entomology, 43(5): 1309-1318.
 • Becan, A., Özpınar, A. ve Polat, B. (2004). Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hbn. (Lep.;Noctuidae))’un Populasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Biyolojik Mücadele Kongresi. 8-10 Eylül, S.71. Samsun, Türkiye.
 • Bolu, H. (2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae’nın populasyon değişimi üzerine etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 69-77.
 • Bolu, H. (2007). Population dynamics of Lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and its natural enemies in almond orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 9(1): 33-37.
 • Bolu, H., Özgen, İ., Bayram, A. ve Çınar, M. (2007). Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde antepfıstığı, badem ve kiraz bahçelerindeki avcı Coccinellidae Türleri, yayılış alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1/2): 39-47.
 • Büyük, M. (2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarındaki avcı böceklerden Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae)’nin popülasyon gelişiminin belirlenmesi, en yaygın türün biyolojik özellikleri ve bazı pestisitlerin bunlara etkileri. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Carapezza, A. and Cusimano, C. (2014). Heteroptera in the Aeroplancton of Palermo Town, with two new records for Italy. Naturalista siciliano, S. IV, XXXVIII (2): 367-380.
 • Coşkun, T. (2021). Üç farklı ekolojik lokasyonda Coccinellidae (Coleoptera) türlerinin popülasyon değişimlerinin belirlenmesi ve bazı iklim parametreleri ile ilişkilerinin araştırılması. (Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çağlar, Y. S. (2009). Hatay ili bağ alanlarındaki zararlılar, yayılışları, parazitoit ve predatörler ile Bağ salkım güvesi, Lobesia Botrana (Denis & Schiffermuller) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çam, H. (1993). Tokat ve çevresinde kiraz, vişne ve idris ağaçlarında bulunan Heteroptera türleri üzerinde araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 32-42.
 • Çevik, T. (1996). Orta Anadolu Bölgesi ceviz ağaçlarında zararlı ve faydalı faunasının tespiti üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 36 (1-2): 55-72.
 • Çınar, M., Çimen, İ. ve Bolu, H. (2004). Elazığ ve Mardin illeri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(3): 213-220.
 • Çiftçi, K., Türkyılmaz, N., Kumaş, F. ve Özkan, A. (1985). Antalya ili elma bahçelerindeki önemli zararlılar ile doğal düşmanlarının tespiti üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 25(1-2): 49-61.
 • Demirözer, O. ve Karaca, İ. (2014). Isparta ili yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan avcı ve parazitoit türler ve yayılışları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 4(3): 171-184.
 • Dursun, A. and Fent, M. (2017). Annotated checklist of Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) in Turkey with new records for the faunas of Europe and Turkish Thrace. Zootaxa, 4347(3): 465-491.
 • Egonyu, J. P., Baguma, J., Martínez, L. C., Priwiratama, H., Subramanian, S., Tanga, C. M., Anankware, J. P., Roos, N. and Niassy, S. (2022). Global advances on insect pest management research in oil palm. Sustainability, 14: 1-24.
 • Elekçioğlu, N. Z. and Şenal, D. (2007). Pest and natural enemy fauna in organic citrus production in the eastern mediterranean region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 29-34.
 • Elma, F. N. ve Alaoğlu, Ö. (2008). Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32 (2): 115-129.
 • Erkin, E. (1983). Investigation on the hosts, distribution and efficiency of the natural enemies of the family Aphididae (Homoptera), harmful to pome and stone fruit trees in İzmir province of aegean region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7: 29-49.
 • Fallahzadeh, M. and Huber, J. T. (2011). The occurrence of Gonatocerus litoralis (Haliday, 1833) (Chalcidoidea: Mymaridae) in Iran, with a new host record. Munis Entomology & Zoology, 6(1): 297-300.
 • Görür, S. E. (2023). Çukurova’da Chrysoperla (Neuroptera: Chrysopidae) Cinsine Bağlı Türlerin Belirlenmesi, Önemli Türün Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Biyolojik Mücadelede Kullanma Olanaklarının Araştırılması. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Gözüaçık, C., Yiğit, A. ve Uygun, N. (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3(1): 69-88.
 • Guidoti, M., Montemayor, S. I. and Guilbert, E. (2015). Lace Bugs (Tingidae). In True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics; Panizzi, A.R, Grazia, J, (ed), Springer Science + Business Media Dordrecht: Dordrecht, The Netherlands.
 • Gülperçin, N. ve Önder, F. (1999). Bornova Koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(1): 51-56.
 • Hantaş, C., Çetin, G. ve Akçay, M. E. (2014). Marmara Bölgesi ayva bahçelerinde zararlı böcek ve akar türleri ile doğal düşmanlarının saptanması ve önemli zararlı türlerin popülasyon değişimi. Bitki Koruma Bülteni, 54(3): 283-302.
 • Hazır, A. ve Ulusoy, M. R. (2012). Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3(2): 157-168.
 • Henry, T. J., Neal, J. W. and Gott, K. M. (1986). Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae): A predator of Stephanitis lace bugs newly discovered in The United States, promising in the biocontrol of azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 88(4): 722-730.
 • Henry, T. J., Peña, J. E., Long, D. and Acevedo, F. (2009). Stethoconus praefectus (Hemiptera: Miridae): first north American records of an old world plant bug predacious on avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Hemiptera: Tingidae), in Florida. Proceedings of the Entomological Society of Washimgton, 111(1): 98-105.
 • Holguin, C. M., Peña, J. E., Henry, T. J. and Acevedo, F. (2009). Biology of Stethoconus praefectus (Distant) (Heteroptera: Miridae), a newly established predator of the avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae), in Florida. Florida Entomologist, 92(1): 54-57.
 • Horn, K. F., Farrier, M. H. and Wright, C. G. (1983). Some mortality factors affecting eggs of the sycamore lace bug, Corythucha ciliate (Say) (Hemiptera: Tingidae). Annals of The Entomological Society of America, 79(2): 262-265.
 • Humeres, E. C., Morse, J. G., Stouthamer, R., Roltsch, W. and Hoddle, M. S. (2009). Evaluation of natural enemies and insecticides for control of Pseudacysta perseae (Hemiptera: Tingidae) on avocados in Southern California. Florida Entomologist, 92(1): 35-42.
 • Işıkber, A. A. ve Karcı, A. (2006). Kahramanmaraş İli ve çevresinde bazı tarla kültürlerinde bulunan avcı böcek türlerinin yoğunluk ve yaygınlıklarının saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 111-116.
 • Jafari, M., Goldasteh, S., Aghdam, H. R., Zamani, A. A, Nejadian, E. S. and Schausberger, P. (2023). Modeling thermal developmental trajectories and thermal requirements of the ladybird Stethorus gilvifrons. Insects, 14 (11): 1-17.
 • Jerinić-Prodanović, D. and Protić, L. (2013). True bugs (Hemiptera, Heteroptera) as psyllid predators (Hemiptera, Psylloidea). ZooKeys, 319: 169-189.
 • Ji, R., BaoHui, W. and YongGen, L. (2011). Predators of Corythucha ciliata (Say) in Hangzhou and the predation of Chrysoperla nipponensis (Okamoto) larvae. Chinese Journal of Biological Control, 27(1): 32-37.
 • Kaçar, G. ve Ulusoy, M. R. (2011). Karanfil Yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Zeytin Bahçelerindeki Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran, P. 442. Kahramanmaraş, Türkiye.
 • Kaplan, M., Özgen, İ. ve Ayaz, T. (2016). Mardin ili zeytin bahçelerinde zeytin pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin doğal düşmanları ve önemli türlerin popülasyon değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3): 175-182.
 • Kaya, H. (2007). Karaman ilinde top akasya (Robinia pseudoacacia umbraculifera) üzerinde bulunan böcek türlerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kearns, R. S. and Yamamoto, R. (1981). Maternal behavior and alarm response in the eggplant lace bug, Gargaphia Solani Heidemann (Tingidae: Heteroptera). Psyche, 88: 215-230.
 • Keleş, K. G. (2011). Aksaray İli Gülağaç ilçesindeki çerezlik kabak (Cucurbita pepo var. pepo L.) ekim alanlarındaki akar ve böcek faunasının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Keskin, N. (2012). Bornova (İzmir) ilçesinde peyzaj alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera: İnsecta) faunası. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Konya.
 • Kılıç, M. ve Aykaç, M. K. (1989). Karadeniz Bölgesi şeftali bahçelerindeki zararlılarla mücadelenin yönetimi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 29(3-4): 211-241.
 • Kıvan, M. ve Aysal, T. (2009). Tekirdağ’da Armut Kaplanının Yeni Bir Doğal Düşmanı: Stethoconus pyri (Mella) (Hemiptera: Miridae). Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 24-28 Ağustos, P. 358, Van, Türkiye.
 • Kıvan, M. and Aysal, T. (2011). Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(2): 169-178.
 • Klingeman, W. E., Braman, S. K. and Buntin, G. D. (2001). Azalea growth in response to azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae) feeding. Journal of Economic Entomology, 94(1): 129-137.
 • Küçükbasmacı, İ. (2014). Two new invasive species recorded in Kastamonu (Turkey): oak lace bug (Corythucha arcuata (Say, 1832)) and sycamore lace bug (Corythucha ciliata (Say, 1832)) (Heteroptera: Tingidae). Journal of Entomology and Nematology, 6(8):104-111.
 • Lodos, N. (1982). Türkiye Entomolojisi II, Genel Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. and Aksoy, S. (2003). Faunistic Studies on Miridae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Ege, Bornova, İzmir.
 • Lotfalizadeh, H. (2015). Preliminary checklist of Iranian mymarids (Hymenoptera: Chalcidoidea, Mymaridae). Journal of Entomological and Acarological Research, 47(4838): 73-78.
 • Malumphy, C. P., Reid, S. and Eyre, D. (2007). The platanus lace bug, Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae), a nearctic pest of plane trees, new to Britain. British Journal of Entomology and Natural History, 20(4): 233-240.
 • Maral, H. (2012). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türleri ile bunların parazitoit ve predatörlerinin saptanması ve zararı önemli görülen türlerin biyolojisi ve popülasyon gelişiminin belirlenmesi. (Doktora tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Maral, H. (2021). Effect of spinosad, azadirachtin and kaolin on Stephanitis pyri (fabricius, 1775) (Hemiptera: Tingidae) under laboratory conditions. Türkiye Entomolojisi Dergisi, 45(1): 87-97.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R., Bolu, H. ve Guilbert, E. (2013). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde bulunan Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) türleri üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(4): 139-155.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R., Bolu, H. and Pricop, E. (2014). Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): a new parasitoid on Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) and new record for Turkey. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 5(1): 3-8.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R. ve Bolu, H. (2020). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 11(1): 31-37.
 • Mathen, K. and Kurian, C. (1972). Description, life-history and habits of Stethoconus praefectus (Distant) (Heteroptera: Miridae), predacious on Stephanitis typicus Distant (Heteroptera; Tingidae), a pest of coconut palm. Indian Journal of Agricultural Sciences, 42(3): 255-262.
 • Matocq, A., Pluot Sigwalt, D. and Özgen, İ. (2014). Terrestrial Hemiptera (Heteroptera) collected in South-East Anatolia (Diyarbakır, Mardin and Elazığ Provinces) (Turkey): second list. Munis Entomology & Zoology, 9(2): 884-930.
 • Nair, S. and Braman, S. K. (2012). A scientific review on the ecology and management of the azalea lace bug Stephanitis pyrioides (Scott) (Tingidae: Hemiptera). Journal of Entomological Science, 47(3): 247-263.
 • Narmanlıoğlu, H. K. ve Güçlü, Ş. (2008). İspir (Erzurum) İlçesi’nde meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Homoptera: Aphididae) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2): 225-229.
 • Neal, J. W., Haldemann, R. H. and Henry, T. J. (1991). Biological control potential of a Japanese plant bug Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae), an adventive predator of the azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae). Annals of the Entomological Society of America, 4(3): 287-293.
 • Neal, J. W. and Haldemann, R. L. (1992). Regulation of seasonal egg hatch by plant phenology in Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae), a specialist predatör of Stephanitis pyrioides (Heteroptera: Tingidae). Environmental Entomology, 21(4): 793-798.
 • Neal, J. W. and Schaefer, C. W (2000). Lace Bugs (Tingidae). Heteroptera of Economic Importance, C.W. Schaefer, Panizzi A.R. (ed), CRC Press, Washington D.C.
 • Noel, P. R., Arlette, A. L. E., Henri, N. and Cornelie, O. B. (2023). Presence of Pseudacysta perseae (Heidemann) (Hemiptera: Tingidae) and it relate predatory mirid Stethoconus praefectus on Persea americana at Franceville, Gabon. Acta Entomology and Zoology, 4(1): 37-43.
 • Onar, N. (2007). Trakya Bölgesi Neuroptera faunası üzerine taksonomik ve faunistik araştırmalar. (Doktora tezi) Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Ölmez, S. ve Ulusoy, M. R. (2002). Diyarbakır İlinde Aphidoidea Üst Familyasına Bağlı Türlerin Predatörlerinin Saptanması. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi. 4-7 Eylül, S. 237-246, Erzurum, Türkiye.
 • Öncül, T. (2006). Edremit (Balıkesir) Yöresi zeytin bahçelerindeki Heteroptera faunasının kışlık tuzaklar ile belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Önder, F. (1982). Türkiye Anthocoridae (Heteroptera) Faunası Üzerinde Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S. ve Fent, M. (2006). Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F. and Lodos, N. (1983). Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F., Önuçar, A. ve Ulu, O. (1986). Stethoconus pyri (Mella) (Het.: Miridae)’nin taksonomik durumu ve biyolojisiyle ilgili bazı notlar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 10(3): 149-153.
 • Özcan, R. (2007). Başyayla (Karaman) ilçesinde kiraz ağaçlarında bulunan zararlı böcekler, akarlar ve doğal düşmanlarının tespiti üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özgen, İ. ve Bolu, H. (2009). Malatya İli kayısı alanlarında zararlı Sphaerolecanium Prunastri (Boyer De Fonscolombe, 1834) (Hemiptera: Coccidae) (Erik Koşnili)’nin yayılış alanları, bulaşma oranları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 33(2): 83-91.
 • Pehlivan, S. and Atakan, A., (2020). Distribution and seasonal abundance of predatory bugs, Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae) in Adana Province, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 44(1): 57-69.
 • Peña, J., Duncan, R., Roltsch, W., Gagné, R. and Agudelo, F. (2007). Natural Enemies of Avocado Lace Bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae) in Florida, USA. Proceedings VI World Avocado Congress. 12-16 November, P.10. Viña Del Mar, Chile.
 • Peña, J. E., Duncan, R. E., Roltsch, W. J. and Carrillo, D. (2012). Mortality factors of the avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae), in Florida. Florida Entomologist, 95(1): 179-182.
 • Peña, J. E., Sundhari, S., Hunsberger, A., Duncan, R. and Schaffer, B. (1998). Monitoring, damage, natural enemies and control of avocado lace bug, Pseudacysta Perseae (Hemiptera: Tingidae). Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 111: 330-334.
 • Péricart, J. and Golub, V. (1996). Superfamily Tingoidea Laporte, 1832. In: Aukema, B. & Rieger, Ch. (Eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 2. Cimicomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
 • Poorani, J., Padmanaban, B. and Thanigairaj, R. (2019). Natural enemies of banana lacewing bug, Stephanitis typica (dıstant) in India, including first report of Anagrus sp. (Hymenoptera: Mymaridae) as its egg parasitoid. Munis Entomology & Zoology, 14(1): 83-87.
 • Poorani, J., Thanigairaj, R. and Khan, M. T. (2022). New host associations and distribuiıon records of natural enemies of banana pests. Indian Journal of Entomology, Online published Ref. No. e22199.
 • Portakaldalı, M. (2008). Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Prado, C. E. (1990). Presence in Chile of Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Revista Chilena de Entomología, 18: 53-55.
 • Puttler, B., Bailey, W. C. and Triapitsyn, S. V. (2014). Notes on distribution, host associations, and bionomics of Erythmelus klopomor Triapitsyn (Hymenoptera, Mymaridae), an egg parasitoid of lace bugs in Missouri, USA, with particular reference to its primary host Corythucha arcuata (Say) (Hemiptera, Tingidae). Journal of Entomological and Acarological Research, 46(1857): 30-34.
 • Rinehart, T. A. and Boyd, D. W. (2006). Rapid, high-throughput detection of azalea lace bug (Hemiptera: Tingidae) predation by Chrysoperla rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae), using fluorescent-polymerase chain reaction primers. Journal of Economic Entomology, 99(6): 2136-2141.
 • Rui, J., Bao-hui, W. and Yong-gen, L. (2011). Predators of Corythucha ciliata (Say) in Hangzhou and the predation of Chrysoperla nipponensis (Okamoto) larvae. Chinese Journal of Biological Control, 27(1): 32-37.
 • Sadegi, E., Modir Rahmati, A. R., Askari, H., Mehrabi, A., Farrashiyani, E. and Bab Morad, M. (2009) Integrated Management of Pests and Diseases of Different Poplar Species and Clones in Iran, http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=IR2010000387, (Erişm tarihi: 2023).
 • Santos, R. S., Costa, V. A., Silva, J. M. and Freitas, S. (2012). Population dynamics of Leptopharsa heveae (Hemiptera: Tingidae) and Erythmelus tingitiphagus (Hymenoptera: Mymaridae) in rubber tree plants. Revista Colombiana de Entomología, 38(2): 314-319.
 • Selim, A. A. (1977). Some notes on the activity of certain insects predators and parasites of the Hammam Al-Alil Area. Mesopotamia Journal of Agriculture, 12(1): 65-73.
 • Shapiro-Ilan, D. and Mizell, R. F. (2012). Laboratory virulence of entomopathogenic nematodes to two ornamental plant pests, Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae) and Stethobaris nemesis (Coleoptera: Curculionidae). Florida Entomologist, 95(4): 922-927.
 • Shrewsbury, P. M. and Smith-Fiola, D. C. (2000). Evaluation of green lacewings for suppressing azalea lace bug populations in nurseries. Journal of Environmental Horticulture, 18(4): 207-211.
 • Sünter, T. (2022). Tekirdağ ilinde tarım ve tarım dışı alanlarda Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Steiner, H. (1962). Methoden zur untersuchung des population dinamik in Obstenlagen. Entomophaga, 7: 207-214.
 • Şahbaz, A. ve Uysal, M. (2006). Konya ilinde kavaklarda beslenen yaprak bitlerinin (Homoptera: Aphididae) predatör ve parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(38): 119-125.
 • Şenal, D. ve Karaca, İ. (1999). Avcı Böcek Stethorus Gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)'un Tetranychus Cinnabarinus (Boisduval) (Acarina: Tetranychidae) Üzerinde Bazı Biyolojik Özellikleri. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak, S. 417-426, Adana, Türkiye.
 • Tarasco, E. and Triggiani, O. (2006). Evaluation and comparison of entomopathogenic nematodes and fungi to control Corythucha Ciliata Say (Rhynchota Tingidae). Redia, 89: 51-54.
 • Tatlıcıoğlu, Ş. (2021). Adana ili Balcalı yöresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türlerinin saptanması. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Tezcan, S. ve Önder, F. (2003). İzmir ve Manisa İlleri ekolojik kiraz bahçelerinin faunası üzerinde araştırmalar: Heteroptera takımına bağlı türler üzerinde bir değerlendirme. Anadolu Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 13(1): 124-131.
 • Tezcan, S. ve Uygun, N. (2003). İzmir ve Manisa yöresi ekolojik kiraz üretim bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27(1): 73-79.
 • Torre, P., Almaguel, L. and Blanco, E. (1999). Daňos Distribuciŏn y enemigos naturales de la chinche de encaje del Aguacate Pseudacysta perseae (Heidemann) (Het.: Tingidae). Fitosanidad, 3(2): 61-64.
 • Tozlu, G. ve Alaoğlu, Ö. (1994). Ordu İli mısır (Zea mays L.) ekim alanlarında bulunan fitofag ve predatör böcek türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 18(1): 51-64.
 • Triapitsyn, S. V. (2003). Review of the mymaridae (Hymenoptera, Chalcidoidea) of primorskii krai: genus Erythmelus enock, with taxonomic notes on some extralimital species. Far Eastern Entomologist, 126: 1-44.
 • Triapitsyn, S. V., Berezovskiy, V. V., Hoddle, M. S. and Morse, J. G. (2007). A review of the nearctic species of Erythmelus (Hymenoptera: Mymaridae), with a key and new additions to the new world fauna. Zootaxa, 1641: 1-64.
 • Ulusoy, M. R., Vatansever, G. ve Uygun, N. (1999). Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(2): 111-120.
 • Uygun, N. (1981). Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana.
 • Varlı, S. V., Sakin, G. ve Abacıgil Öncül, T. (2013). Edremit Körfezi (Balıkesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(3): 151-160.
 • Verfaille, T., Piron, M., Gutleben, C., Jaloux, B., Hecker, C., Maury, A., Chapin, E. and Clement, A. (2011). Experimentations et Proposition D’une Strategie Combinee de Biocontrole du Tigre du Platane Corythucha ciliata (Say) Dans le Cadre du Programme Petaal. AFPP- Neuviéme Conférence İnternationale Sur Les Ravageurs en Agriculture, 394-403, Montpellier, France.
 • Wheeler, A. G., Stinner, B. R. and Henry, T. J. (1975). Biology and nymphal stages of Deraeocoris nebulosus (Hemiptera: Miridae), a predator of arthropod pests on ornamentals. Annals of the Entomological Society of America, 68(6): 1063-1068.
 • Yanpar, R. (2013). Mersin ili bağlarında zararlı olan yaprakbiti türleri, parazitoit ve predatörleri ile Aphis illinoisensis’in popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yazıcı, G. (2019). Host relationships and Heteropterans as aphid predators in Turkey. Bitki Koruma Bülteni, 59(4): 85-92.
 • Yeşilayer, A. S. Ö. (2009). İstanbul ili yeşil alanlarında zararlı akar (Acarina) türlerinin tanımı, yayılışı, önemli türün populasyon yoğunluğu ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. (Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, E. M. ve Başpınar, H. (2011). Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı. Türkiye Entomoloji Bülteni, 1(3): 169-179.
 • Yıldırım, E., Yazıcı, G., Kul, R. and Moulet, P. (2013). Contribution to the knowledge of the Anthocoridae, Lyctocoridae, Nabidae, Reduviidae and Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) fauna of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 15(3): 53-66.
 • Yiğit, A. ve Telli, S. (2013). Hatay İli turunçgillerinde zararlı Pseudococcus cryptus Hempel (Hemiptera: Pseudococcidae)’un yayılışı, konukçuları ve doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 37(3): 359-373.
 • Yiğit, A. ve Uygun, N. (1982). Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zararlı ve yararlı faunanın saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4): 163-178.
 • Yurtsever, S. (2001). A preliminary study on the ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in north-western Turkey. Turkish Journal of Zoology, 25: 71-75.
 • Yücel, S. A. ve Kıvan, M. (2018). İstanbul Göztepe Parkı gül bahçesinde bulunan zararlı Hemiptera ve Hymenoptera türleri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 15(02): 95-100.

Natural Enemies of Tingidae (Hemiptera) Species in Tekirdağ Province

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 461 - 477, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1264668

Öz

This study was carried out to determine the natural enemies and distribution of Tingidae family species in Malkara, Saray, Süleymanpaşa, and Şarköy districts in Tekirdağ. Surveys were conducted on woody plants in 2011-2012. Field surveys were carried out at 10-day intervals between the beginning of April and the end of October. Visual inspection and shaking methods were used for sample collection. As a result of the surveys, as a natural enemy of Tingidae family species belonging Coleoptera order from the Coccinellidae family; Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758), Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758), Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758), Stethorus gilvifrons (Mulsant, 1850), Hemiptera order from Anthocoridae family; Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794), Orius niger (Wolff, 1811), Orius vicinus (Ribaut, 1923), from Miridae family; Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837), Stethoconus pyri (Mella, 1869) and Neuroptera order from Chrysopidae family; Chrysoperla carnea (Stephens, 1836), a total of 10 predatory species were identified. Erythmelus panis (Enock, 1909) from Mymaridae family of Hymenoptera order was determined as egg parasitoid. Stethoconus pyri was the most common species in Tekirdağ province, followed by C. septempuctata while A. nemoralis and S. gilvifrons were the least common species, respectively. The distribution of natural enemies was almost similar to the rate of their presence. It has been determined that all natural enemies in the province feed on Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Pear lace bug). O. conglobata with Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852), except the Pear lace bug; A. nemoralis, O. niger and O. vicinus were also recorded to feed on Corythuca ciliata (Say, 1832). Many of the detected natural enemies are the first record for Tekirdağ fauna. Among these species, according to the observations and the data obtained, S. pyri feeding on Pear lace bug and Orius species feeding on C. ciliata are thought to be more important than other natural enemies. Therefore, in future studies, it would be more appropriate to investigate the biology and activities of these species in laboratory and/or field conditions.

Proje Numarası

NKUBAP.00.24.DR.12.02

Kaynakça

 • Ahmad, Z., Naeem, M., Mahmood, T. and Azad, R. (2021). New records of Meschia pugnax (Heteroptera: Meschiidae) and Stethoconus praefectus (Heteroptera: Miridae): predatory deraeocorinae plant bug associated with Tingidae bugs, Pakistan. International Journal of Tropical Insect Science, 41: 2841-2850.
 • Akbarzadeh-Shoukat, G. (2006). Seasonal changes in population of the pear lace bug, Stephanitis pyri F. (Heteroptera: Tingidae) and identification of its natural enemies in west Azarbaijan apple orchards. Journal of Agricultural Science, 15(4): 91-100.
 • Alaserhat, İ., Güçlü, Ş. (2020). Aphid species (Hemiptera: Aphididae), their natural enemies and secondary hosts on temperate fruit species. Bitki Koruma Bülteni, 60 (4): 91-109.
 • Anonim, (2014). Corythucha ciliata (Sycamore Lace Bug) Invasive Species Compendium, http://www.cabi.org/isc/datasheet/16264 (Erişim tarihi: 2023).
 • Aslan, M. M. and Uygun, N. (2005). The Aphidophagus coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species in Kahramanmaraş, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 29: 1-8.
 • Aysal, T. (2008). Laboratuvar koşullarında sıcaklık ve besinin Armut kaplanı, Stephanitis pyri (Fabricus) (Heteroptera: Tingidae)’ye etkileri üzerinde araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Aysal, T. ve Kıvan, M. (2007). Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) Üzerine Bazı Konukçu Bitkilerin Etkileri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. 27-29 Ağustos, S.87. Isparta, Türkiye.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2008). Development and population growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at five temperatures. Journal of Pest Science, 81:135-141.
 • Aysal, T. ve Kıvan, M. (2011). Tekirdağ’da Yeni Bir Çınar Zararlısı: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran, S.223, Kahramanmaraş.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2018a). Notes on Tingidae Family in Turkey. I. International Agricultural Science Congress, 09-12 May, S.574, Van, Turkey.
 • Aysal, T. and Kıvan, M. (2018b). Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) species and their distribution in Tekirdağ province. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 15 (03): 1-8.
 • Aysal, T. and Sağlam, Ö. (2022). Efficacy of Local Diatomaceous Earth Formulation to Control Pear Lace Bug Stephanitis pyri (Fabr.) (Hemiptera: Tingidae. 8th International Academic Studies Congress, 15-17 March, 107. Online
 • Ayyıldız, Y. ve Atlıhan, R. (2003). Balıkesir ili sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16(1): 1-5.
 • Bayoumy, M. H., Osman, M. A. and Michaud, J. P. (2014). Host plant mediates foraging behavior and mutual interference among adult Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Environmental Entomology, 43(5): 1309-1318.
 • Becan, A., Özpınar, A. ve Polat, B. (2004). Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hbn. (Lep.;Noctuidae))’un Populasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Biyolojik Mücadele Kongresi. 8-10 Eylül, S.71. Samsun, Türkiye.
 • Bolu, H. (2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae’nın populasyon değişimi üzerine etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 69-77.
 • Bolu, H. (2007). Population dynamics of Lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and its natural enemies in almond orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 9(1): 33-37.
 • Bolu, H., Özgen, İ., Bayram, A. ve Çınar, M. (2007). Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde antepfıstığı, badem ve kiraz bahçelerindeki avcı Coccinellidae Türleri, yayılış alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1/2): 39-47.
 • Büyük, M. (2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarındaki avcı böceklerden Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae)’nin popülasyon gelişiminin belirlenmesi, en yaygın türün biyolojik özellikleri ve bazı pestisitlerin bunlara etkileri. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Carapezza, A. and Cusimano, C. (2014). Heteroptera in the Aeroplancton of Palermo Town, with two new records for Italy. Naturalista siciliano, S. IV, XXXVIII (2): 367-380.
 • Coşkun, T. (2021). Üç farklı ekolojik lokasyonda Coccinellidae (Coleoptera) türlerinin popülasyon değişimlerinin belirlenmesi ve bazı iklim parametreleri ile ilişkilerinin araştırılması. (Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Çağlar, Y. S. (2009). Hatay ili bağ alanlarındaki zararlılar, yayılışları, parazitoit ve predatörler ile Bağ salkım güvesi, Lobesia Botrana (Denis & Schiffermuller) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çam, H. (1993). Tokat ve çevresinde kiraz, vişne ve idris ağaçlarında bulunan Heteroptera türleri üzerinde araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 32-42.
 • Çevik, T. (1996). Orta Anadolu Bölgesi ceviz ağaçlarında zararlı ve faydalı faunasının tespiti üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 36 (1-2): 55-72.
 • Çınar, M., Çimen, İ. ve Bolu, H. (2004). Elazığ ve Mardin illeri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(3): 213-220.
 • Çiftçi, K., Türkyılmaz, N., Kumaş, F. ve Özkan, A. (1985). Antalya ili elma bahçelerindeki önemli zararlılar ile doğal düşmanlarının tespiti üzerinde ön çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 25(1-2): 49-61.
 • Demirözer, O. ve Karaca, İ. (2014). Isparta ili yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan avcı ve parazitoit türler ve yayılışları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 4(3): 171-184.
 • Dursun, A. and Fent, M. (2017). Annotated checklist of Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) in Turkey with new records for the faunas of Europe and Turkish Thrace. Zootaxa, 4347(3): 465-491.
 • Egonyu, J. P., Baguma, J., Martínez, L. C., Priwiratama, H., Subramanian, S., Tanga, C. M., Anankware, J. P., Roos, N. and Niassy, S. (2022). Global advances on insect pest management research in oil palm. Sustainability, 14: 1-24.
 • Elekçioğlu, N. Z. and Şenal, D. (2007). Pest and natural enemy fauna in organic citrus production in the eastern mediterranean region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 29-34.
 • Elma, F. N. ve Alaoğlu, Ö. (2008). Konya ilinde peyzaj alanlarındaki ağaç ve çalılarda bulunan zararlı akar türleri ve doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32 (2): 115-129.
 • Erkin, E. (1983). Investigation on the hosts, distribution and efficiency of the natural enemies of the family Aphididae (Homoptera), harmful to pome and stone fruit trees in İzmir province of aegean region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7: 29-49.
 • Fallahzadeh, M. and Huber, J. T. (2011). The occurrence of Gonatocerus litoralis (Haliday, 1833) (Chalcidoidea: Mymaridae) in Iran, with a new host record. Munis Entomology & Zoology, 6(1): 297-300.
 • Görür, S. E. (2023). Çukurova’da Chrysoperla (Neuroptera: Chrysopidae) Cinsine Bağlı Türlerin Belirlenmesi, Önemli Türün Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Biyolojik Mücadelede Kullanma Olanaklarının Araştırılması. (Doktora Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Gözüaçık, C., Yiğit, A. ve Uygun, N. (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3(1): 69-88.
 • Guidoti, M., Montemayor, S. I. and Guilbert, E. (2015). Lace Bugs (Tingidae). In True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics; Panizzi, A.R, Grazia, J, (ed), Springer Science + Business Media Dordrecht: Dordrecht, The Netherlands.
 • Gülperçin, N. ve Önder, F. (1999). Bornova Koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(1): 51-56.
 • Hantaş, C., Çetin, G. ve Akçay, M. E. (2014). Marmara Bölgesi ayva bahçelerinde zararlı böcek ve akar türleri ile doğal düşmanlarının saptanması ve önemli zararlı türlerin popülasyon değişimi. Bitki Koruma Bülteni, 54(3): 283-302.
 • Hazır, A. ve Ulusoy, M. R. (2012). Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3(2): 157-168.
 • Henry, T. J., Neal, J. W. and Gott, K. M. (1986). Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae): A predator of Stephanitis lace bugs newly discovered in The United States, promising in the biocontrol of azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 88(4): 722-730.
 • Henry, T. J., Peña, J. E., Long, D. and Acevedo, F. (2009). Stethoconus praefectus (Hemiptera: Miridae): first north American records of an old world plant bug predacious on avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Hemiptera: Tingidae), in Florida. Proceedings of the Entomological Society of Washimgton, 111(1): 98-105.
 • Holguin, C. M., Peña, J. E., Henry, T. J. and Acevedo, F. (2009). Biology of Stethoconus praefectus (Distant) (Heteroptera: Miridae), a newly established predator of the avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae), in Florida. Florida Entomologist, 92(1): 54-57.
 • Horn, K. F., Farrier, M. H. and Wright, C. G. (1983). Some mortality factors affecting eggs of the sycamore lace bug, Corythucha ciliate (Say) (Hemiptera: Tingidae). Annals of The Entomological Society of America, 79(2): 262-265.
 • Humeres, E. C., Morse, J. G., Stouthamer, R., Roltsch, W. and Hoddle, M. S. (2009). Evaluation of natural enemies and insecticides for control of Pseudacysta perseae (Hemiptera: Tingidae) on avocados in Southern California. Florida Entomologist, 92(1): 35-42.
 • Işıkber, A. A. ve Karcı, A. (2006). Kahramanmaraş İli ve çevresinde bazı tarla kültürlerinde bulunan avcı böcek türlerinin yoğunluk ve yaygınlıklarının saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 111-116.
 • Jafari, M., Goldasteh, S., Aghdam, H. R., Zamani, A. A, Nejadian, E. S. and Schausberger, P. (2023). Modeling thermal developmental trajectories and thermal requirements of the ladybird Stethorus gilvifrons. Insects, 14 (11): 1-17.
 • Jerinić-Prodanović, D. and Protić, L. (2013). True bugs (Hemiptera, Heteroptera) as psyllid predators (Hemiptera, Psylloidea). ZooKeys, 319: 169-189.
 • Ji, R., BaoHui, W. and YongGen, L. (2011). Predators of Corythucha ciliata (Say) in Hangzhou and the predation of Chrysoperla nipponensis (Okamoto) larvae. Chinese Journal of Biological Control, 27(1): 32-37.
 • Kaçar, G. ve Ulusoy, M. R. (2011). Karanfil Yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Zeytin Bahçelerindeki Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran, P. 442. Kahramanmaraş, Türkiye.
 • Kaplan, M., Özgen, İ. ve Ayaz, T. (2016). Mardin ili zeytin bahçelerinde zeytin pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin doğal düşmanları ve önemli türlerin popülasyon değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3): 175-182.
 • Kaya, H. (2007). Karaman ilinde top akasya (Robinia pseudoacacia umbraculifera) üzerinde bulunan böcek türlerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kearns, R. S. and Yamamoto, R. (1981). Maternal behavior and alarm response in the eggplant lace bug, Gargaphia Solani Heidemann (Tingidae: Heteroptera). Psyche, 88: 215-230.
 • Keleş, K. G. (2011). Aksaray İli Gülağaç ilçesindeki çerezlik kabak (Cucurbita pepo var. pepo L.) ekim alanlarındaki akar ve böcek faunasının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Keskin, N. (2012). Bornova (İzmir) ilçesinde peyzaj alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera: İnsecta) faunası. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Konya.
 • Kılıç, M. ve Aykaç, M. K. (1989). Karadeniz Bölgesi şeftali bahçelerindeki zararlılarla mücadelenin yönetimi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 29(3-4): 211-241.
 • Kıvan, M. ve Aysal, T. (2009). Tekirdağ’da Armut Kaplanının Yeni Bir Doğal Düşmanı: Stethoconus pyri (Mella) (Hemiptera: Miridae). Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 24-28 Ağustos, P. 358, Van, Türkiye.
 • Kıvan, M. and Aysal, T. (2011). Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(2): 169-178.
 • Klingeman, W. E., Braman, S. K. and Buntin, G. D. (2001). Azalea growth in response to azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae) feeding. Journal of Economic Entomology, 94(1): 129-137.
 • Küçükbasmacı, İ. (2014). Two new invasive species recorded in Kastamonu (Turkey): oak lace bug (Corythucha arcuata (Say, 1832)) and sycamore lace bug (Corythucha ciliata (Say, 1832)) (Heteroptera: Tingidae). Journal of Entomology and Nematology, 6(8):104-111.
 • Lodos, N. (1982). Türkiye Entomolojisi II, Genel Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. and Aksoy, S. (2003). Faunistic Studies on Miridae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Ege, Bornova, İzmir.
 • Lotfalizadeh, H. (2015). Preliminary checklist of Iranian mymarids (Hymenoptera: Chalcidoidea, Mymaridae). Journal of Entomological and Acarological Research, 47(4838): 73-78.
 • Malumphy, C. P., Reid, S. and Eyre, D. (2007). The platanus lace bug, Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae), a nearctic pest of plane trees, new to Britain. British Journal of Entomology and Natural History, 20(4): 233-240.
 • Maral, H. (2012). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türleri ile bunların parazitoit ve predatörlerinin saptanması ve zararı önemli görülen türlerin biyolojisi ve popülasyon gelişiminin belirlenmesi. (Doktora tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Maral, H. (2021). Effect of spinosad, azadirachtin and kaolin on Stephanitis pyri (fabricius, 1775) (Hemiptera: Tingidae) under laboratory conditions. Türkiye Entomolojisi Dergisi, 45(1): 87-97.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R., Bolu, H. ve Guilbert, E. (2013). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde bulunan Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) türleri üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(4): 139-155.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R., Bolu, H. and Pricop, E. (2014). Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): a new parasitoid on Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) and new record for Turkey. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 5(1): 3-8.
 • Maral, H., Ulusoy, M. R. ve Bolu, H. (2020). Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde tarım ve tarım dışı alanlardaki ağaçlarda bulunan Tingidae (Hemiptera) türlerinin doğal düşmanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 11(1): 31-37.
 • Mathen, K. and Kurian, C. (1972). Description, life-history and habits of Stethoconus praefectus (Distant) (Heteroptera: Miridae), predacious on Stephanitis typicus Distant (Heteroptera; Tingidae), a pest of coconut palm. Indian Journal of Agricultural Sciences, 42(3): 255-262.
 • Matocq, A., Pluot Sigwalt, D. and Özgen, İ. (2014). Terrestrial Hemiptera (Heteroptera) collected in South-East Anatolia (Diyarbakır, Mardin and Elazığ Provinces) (Turkey): second list. Munis Entomology & Zoology, 9(2): 884-930.
 • Nair, S. and Braman, S. K. (2012). A scientific review on the ecology and management of the azalea lace bug Stephanitis pyrioides (Scott) (Tingidae: Hemiptera). Journal of Entomological Science, 47(3): 247-263.
 • Narmanlıoğlu, H. K. ve Güçlü, Ş. (2008). İspir (Erzurum) İlçesi’nde meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Homoptera: Aphididae) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2): 225-229.
 • Neal, J. W., Haldemann, R. H. and Henry, T. J. (1991). Biological control potential of a Japanese plant bug Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae), an adventive predator of the azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae). Annals of the Entomological Society of America, 4(3): 287-293.
 • Neal, J. W. and Haldemann, R. L. (1992). Regulation of seasonal egg hatch by plant phenology in Stethoconus japonicus (Heteroptera: Miridae), a specialist predatör of Stephanitis pyrioides (Heteroptera: Tingidae). Environmental Entomology, 21(4): 793-798.
 • Neal, J. W. and Schaefer, C. W (2000). Lace Bugs (Tingidae). Heteroptera of Economic Importance, C.W. Schaefer, Panizzi A.R. (ed), CRC Press, Washington D.C.
 • Noel, P. R., Arlette, A. L. E., Henri, N. and Cornelie, O. B. (2023). Presence of Pseudacysta perseae (Heidemann) (Hemiptera: Tingidae) and it relate predatory mirid Stethoconus praefectus on Persea americana at Franceville, Gabon. Acta Entomology and Zoology, 4(1): 37-43.
 • Onar, N. (2007). Trakya Bölgesi Neuroptera faunası üzerine taksonomik ve faunistik araştırmalar. (Doktora tezi) Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Ölmez, S. ve Ulusoy, M. R. (2002). Diyarbakır İlinde Aphidoidea Üst Familyasına Bağlı Türlerin Predatörlerinin Saptanması. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi. 4-7 Eylül, S. 237-246, Erzurum, Türkiye.
 • Öncül, T. (2006). Edremit (Balıkesir) Yöresi zeytin bahçelerindeki Heteroptera faunasının kışlık tuzaklar ile belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Önder, F. (1982). Türkiye Anthocoridae (Heteroptera) Faunası Üzerinde Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S. ve Fent, M. (2006). Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F. and Lodos, N. (1983). Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir.
 • Önder, F., Önuçar, A. ve Ulu, O. (1986). Stethoconus pyri (Mella) (Het.: Miridae)’nin taksonomik durumu ve biyolojisiyle ilgili bazı notlar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 10(3): 149-153.
 • Özcan, R. (2007). Başyayla (Karaman) ilçesinde kiraz ağaçlarında bulunan zararlı böcekler, akarlar ve doğal düşmanlarının tespiti üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özgen, İ. ve Bolu, H. (2009). Malatya İli kayısı alanlarında zararlı Sphaerolecanium Prunastri (Boyer De Fonscolombe, 1834) (Hemiptera: Coccidae) (Erik Koşnili)’nin yayılış alanları, bulaşma oranları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 33(2): 83-91.
 • Pehlivan, S. and Atakan, A., (2020). Distribution and seasonal abundance of predatory bugs, Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae) in Adana Province, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 44(1): 57-69.
 • Peña, J., Duncan, R., Roltsch, W., Gagné, R. and Agudelo, F. (2007). Natural Enemies of Avocado Lace Bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae) in Florida, USA. Proceedings VI World Avocado Congress. 12-16 November, P.10. Viña Del Mar, Chile.
 • Peña, J. E., Duncan, R. E., Roltsch, W. J. and Carrillo, D. (2012). Mortality factors of the avocado lace bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae), in Florida. Florida Entomologist, 95(1): 179-182.
 • Peña, J. E., Sundhari, S., Hunsberger, A., Duncan, R. and Schaffer, B. (1998). Monitoring, damage, natural enemies and control of avocado lace bug, Pseudacysta Perseae (Hemiptera: Tingidae). Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 111: 330-334.
 • Péricart, J. and Golub, V. (1996). Superfamily Tingoidea Laporte, 1832. In: Aukema, B. & Rieger, Ch. (Eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Vol. 2. Cimicomorpha I. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
 • Poorani, J., Padmanaban, B. and Thanigairaj, R. (2019). Natural enemies of banana lacewing bug, Stephanitis typica (dıstant) in India, including first report of Anagrus sp. (Hymenoptera: Mymaridae) as its egg parasitoid. Munis Entomology & Zoology, 14(1): 83-87.
 • Poorani, J., Thanigairaj, R. and Khan, M. T. (2022). New host associations and distribuiıon records of natural enemies of banana pests. Indian Journal of Entomology, Online published Ref. No. e22199.
 • Portakaldalı, M. (2008). Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Prado, C. E. (1990). Presence in Chile of Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Revista Chilena de Entomología, 18: 53-55.
 • Puttler, B., Bailey, W. C. and Triapitsyn, S. V. (2014). Notes on distribution, host associations, and bionomics of Erythmelus klopomor Triapitsyn (Hymenoptera, Mymaridae), an egg parasitoid of lace bugs in Missouri, USA, with particular reference to its primary host Corythucha arcuata (Say) (Hemiptera, Tingidae). Journal of Entomological and Acarological Research, 46(1857): 30-34.
 • Rinehart, T. A. and Boyd, D. W. (2006). Rapid, high-throughput detection of azalea lace bug (Hemiptera: Tingidae) predation by Chrysoperla rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae), using fluorescent-polymerase chain reaction primers. Journal of Economic Entomology, 99(6): 2136-2141.
 • Rui, J., Bao-hui, W. and Yong-gen, L. (2011). Predators of Corythucha ciliata (Say) in Hangzhou and the predation of Chrysoperla nipponensis (Okamoto) larvae. Chinese Journal of Biological Control, 27(1): 32-37.
 • Sadegi, E., Modir Rahmati, A. R., Askari, H., Mehrabi, A., Farrashiyani, E. and Bab Morad, M. (2009) Integrated Management of Pests and Diseases of Different Poplar Species and Clones in Iran, http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=IR2010000387, (Erişm tarihi: 2023).
 • Santos, R. S., Costa, V. A., Silva, J. M. and Freitas, S. (2012). Population dynamics of Leptopharsa heveae (Hemiptera: Tingidae) and Erythmelus tingitiphagus (Hymenoptera: Mymaridae) in rubber tree plants. Revista Colombiana de Entomología, 38(2): 314-319.
 • Selim, A. A. (1977). Some notes on the activity of certain insects predators and parasites of the Hammam Al-Alil Area. Mesopotamia Journal of Agriculture, 12(1): 65-73.
 • Shapiro-Ilan, D. and Mizell, R. F. (2012). Laboratory virulence of entomopathogenic nematodes to two ornamental plant pests, Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae) and Stethobaris nemesis (Coleoptera: Curculionidae). Florida Entomologist, 95(4): 922-927.
 • Shrewsbury, P. M. and Smith-Fiola, D. C. (2000). Evaluation of green lacewings for suppressing azalea lace bug populations in nurseries. Journal of Environmental Horticulture, 18(4): 207-211.
 • Sünter, T. (2022). Tekirdağ ilinde tarım ve tarım dışı alanlarda Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Steiner, H. (1962). Methoden zur untersuchung des population dinamik in Obstenlagen. Entomophaga, 7: 207-214.
 • Şahbaz, A. ve Uysal, M. (2006). Konya ilinde kavaklarda beslenen yaprak bitlerinin (Homoptera: Aphididae) predatör ve parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(38): 119-125.
 • Şenal, D. ve Karaca, İ. (1999). Avcı Böcek Stethorus Gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)'un Tetranychus Cinnabarinus (Boisduval) (Acarina: Tetranychidae) Üzerinde Bazı Biyolojik Özellikleri. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak, S. 417-426, Adana, Türkiye.
 • Tarasco, E. and Triggiani, O. (2006). Evaluation and comparison of entomopathogenic nematodes and fungi to control Corythucha Ciliata Say (Rhynchota Tingidae). Redia, 89: 51-54.
 • Tatlıcıoğlu, Ş. (2021). Adana ili Balcalı yöresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türlerinin saptanması. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Tezcan, S. ve Önder, F. (2003). İzmir ve Manisa İlleri ekolojik kiraz bahçelerinin faunası üzerinde araştırmalar: Heteroptera takımına bağlı türler üzerinde bir değerlendirme. Anadolu Journal of Aegean Agricultural Research Institute, 13(1): 124-131.
 • Tezcan, S. ve Uygun, N. (2003). İzmir ve Manisa yöresi ekolojik kiraz üretim bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27(1): 73-79.
 • Torre, P., Almaguel, L. and Blanco, E. (1999). Daňos Distribuciŏn y enemigos naturales de la chinche de encaje del Aguacate Pseudacysta perseae (Heidemann) (Het.: Tingidae). Fitosanidad, 3(2): 61-64.
 • Tozlu, G. ve Alaoğlu, Ö. (1994). Ordu İli mısır (Zea mays L.) ekim alanlarında bulunan fitofag ve predatör böcek türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 18(1): 51-64.
 • Triapitsyn, S. V. (2003). Review of the mymaridae (Hymenoptera, Chalcidoidea) of primorskii krai: genus Erythmelus enock, with taxonomic notes on some extralimital species. Far Eastern Entomologist, 126: 1-44.
 • Triapitsyn, S. V., Berezovskiy, V. V., Hoddle, M. S. and Morse, J. G. (2007). A review of the nearctic species of Erythmelus (Hymenoptera: Mymaridae), with a key and new additions to the new world fauna. Zootaxa, 1641: 1-64.
 • Ulusoy, M. R., Vatansever, G. ve Uygun, N. (1999). Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(2): 111-120.
 • Uygun, N. (1981). Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana.
 • Varlı, S. V., Sakin, G. ve Abacıgil Öncül, T. (2013). Edremit Körfezi (Balıkesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Bülteni, 3(3): 151-160.
 • Verfaille, T., Piron, M., Gutleben, C., Jaloux, B., Hecker, C., Maury, A., Chapin, E. and Clement, A. (2011). Experimentations et Proposition D’une Strategie Combinee de Biocontrole du Tigre du Platane Corythucha ciliata (Say) Dans le Cadre du Programme Petaal. AFPP- Neuviéme Conférence İnternationale Sur Les Ravageurs en Agriculture, 394-403, Montpellier, France.
 • Wheeler, A. G., Stinner, B. R. and Henry, T. J. (1975). Biology and nymphal stages of Deraeocoris nebulosus (Hemiptera: Miridae), a predator of arthropod pests on ornamentals. Annals of the Entomological Society of America, 68(6): 1063-1068.
 • Yanpar, R. (2013). Mersin ili bağlarında zararlı olan yaprakbiti türleri, parazitoit ve predatörleri ile Aphis illinoisensis’in popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yazıcı, G. (2019). Host relationships and Heteropterans as aphid predators in Turkey. Bitki Koruma Bülteni, 59(4): 85-92.
 • Yeşilayer, A. S. Ö. (2009). İstanbul ili yeşil alanlarında zararlı akar (Acarina) türlerinin tanımı, yayılışı, önemli türün populasyon yoğunluğu ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. (Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, E. M. ve Başpınar, H. (2011). Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı. Türkiye Entomoloji Bülteni, 1(3): 169-179.
 • Yıldırım, E., Yazıcı, G., Kul, R. and Moulet, P. (2013). Contribution to the knowledge of the Anthocoridae, Lyctocoridae, Nabidae, Reduviidae and Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) fauna of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 15(3): 53-66.
 • Yiğit, A. ve Telli, S. (2013). Hatay İli turunçgillerinde zararlı Pseudococcus cryptus Hempel (Hemiptera: Pseudococcidae)’un yayılışı, konukçuları ve doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 37(3): 359-373.
 • Yiğit, A. ve Uygun, N. (1982). Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zararlı ve yararlı faunanın saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4): 163-178.
 • Yurtsever, S. (2001). A preliminary study on the ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in north-western Turkey. Turkish Journal of Zoology, 25: 71-75.
 • Yücel, S. A. ve Kıvan, M. (2018). İstanbul Göztepe Parkı gül bahçesinde bulunan zararlı Hemiptera ve Hymenoptera türleri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 15(02): 95-100.
Toplam 127 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tolga Aysal 0000-0003-4449-4439

Müjgan Kıvan 0000-0002-5145-5991

Proje Numarası NKUBAP.00.24.DR.12.02
Erken Görünüm Tarihi 8 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 13 Mart 2023
Kabul Tarihi 8 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aysal, T., & Kıvan, M. (2023). Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 461-477. https://doi.org/10.33462/jotaf.1264668
AMA Aysal T, Kıvan M. Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları. JOTAF. Mayıs 2023;20(2):461-477. doi:10.33462/jotaf.1264668
Chicago Aysal, Tolga, ve Müjgan Kıvan. “Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20, sy. 2 (Mayıs 2023): 461-77. https://doi.org/10.33462/jotaf.1264668.
EndNote Aysal T, Kıvan M (01 Mayıs 2023) Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 2 461–477.
IEEE T. Aysal ve M. Kıvan, “Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları”, JOTAF, c. 20, sy. 2, ss. 461–477, 2023, doi: 10.33462/jotaf.1264668.
ISNAD Aysal, Tolga - Kıvan, Müjgan. “Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20/2 (Mayıs 2023), 461-477. https://doi.org/10.33462/jotaf.1264668.
JAMA Aysal T, Kıvan M. Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları. JOTAF. 2023;20:461–477.
MLA Aysal, Tolga ve Müjgan Kıvan. “Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 2, 2023, ss. 461-77, doi:10.33462/jotaf.1264668.
Vancouver Aysal T, Kıvan M. Tekirdağ İli’nde Tingidae (Hemiptera) Türlerinin Doğal Düşmanları. JOTAF. 2023;20(2):461-77.