Sayı: 10, 30.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşerî bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir uluslararası akademik dergidir. Sosyal ve beşerî bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır.  Derginin başlıca amacı, nitelikli disiplinler arası çalışmaların yayımlanmasına imkân vermek ve bunları araştırmacılara açık erişim kapsamında sunmaktır.

Bilim Dalları

• Sosyoloji
• Sosyal Hizmet
• Felsefe
• Tarih
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Arap Dili ve Edebiyatı
• Batı Dilleri ve Edebiyatları
• Din Bilimleri
• İslam Tarihi ve Sanatları
• İktisat
• Siyaset Bilimi
• Yönetim Bilimi

Güncelleme: 01.01.2022

 Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Makale başvuru yaparken Çıkar Çatışması Beyanı da sisteme yüklenmelidir.

Gönderilecek çalışmalar Makale Şablonu 2022 kullanılarak hazırlanmalıdır. 

Başvuru yaparken Turnitin veya iThenticate benzerlik raporu da Dergipark sistemine yüklenmelidir.

Yazım kurallarına, yayın ilkelerine ve etik kurallara tamamen uyumlu olmayan makaleler hakem değerlendirmesine alınmamaktadır. Lütfen yazım kurallarından önce “Etik Kuralları ve Yayın İlkeleri” menüsünü okuyunuz.

• Yayınlanmak üzere gönderilecek bütün metinler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

• Bütün metinler yukardaki linkte görülen"Makale sayfası" üzerine yazıldıktan sonra .doc veya .docx formatında yüklenmelidir.

• Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış veya herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

• Kenar boşlukları A4 kağıda 4 yandan 2,5 cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ana metin paragraf ayarlarından verilecek boşluklar aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.

Ana metin satır aralığı: 1,5, Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk; Öz satır aralığı: 1, Önce: 6 nk, Sonra: 6 nk

• Makalenin fontu “Garamond” olmalıdır. Ana metin ve Öz 12 punto, 3 satırdan uzun olan veya 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar ise sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılarak yeni bir paragrafta 11 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır. Alıntılar ve öz için italik karakter kullanılmamalıdır.

• Sadece çalışmanın başlığı ve bölüm başlıkları kalın yazılmalıdır. Her bir alt başlıktan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.


• Notlar ve açıklamalar (varsa eğer) dipnot olarak verilmelidir.

•Yazarın adı, soyadı, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

• Metin iki yana yaslanmalı, makale başlığı için sayfa ortalanmalı ve alt başlıklar sola hizalanmalıdır.

• Notlar ve açıklamalar (varsa eğer) dipnot olarak verilmelidir. 

•Yazarın adı, soyadı, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

• Metin iki yana yaslanmalı, makale başlığı için sayfa ortalanmalı ve alt başlıklar sola hizalanmalıdır.

•Alt başlıklar aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Giriş


1.Küreselleşme ve Göç

1.1. Göçmen Ağları

1.2. Sosyal Sermaye ve Göç
1.2.1. Aktarılamayan Sosyal Sermaye Biçimleri

2. Türkiye'ye Zorunlu Göçler

2.1. Önder Mahallesi'nde Suriyeliler

Sonuç

• Makaleler 4.000 kelimeden az olmamalı, 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Çalışma "Öz"ü 200 kelimeden az olmamalı, 300 kelimeyi geçmemelidir.

• Makale Türkçe dilinde yazılmışsa İngilizce öz de içermelidir.

• Gönderilen makalelerin alıntılama ve referans standartı ve yazım tarzı Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) formatında olmalıdır. APA formatı ile ilgili bilgi American Psychological
Association stil sayfasından edinilebilir. Bkz: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

• Makalede geçen atıflar şu örneklerdeki gibi olmalıdır:
Bourdieu’nun (2014) bir makalesinde belirttiği üzere…
Wagner’e (2001, ss.81-82) göre…[sayfa numarası gerekli olduğu durumlarda]…
———– (Berger, 2011: s.38).

• Kaynakça için örnek:
Timasheff, N.S. (1967). Sociological Theory: Its Nature and Growth. 3. Ed. New York: Random House
Stevens, J. (2001). Devletin Yeniden Üretimi. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Not: Kaynakçada ikinci satıra geçilirse 1 cm içerden başlanmalıdır. 

Makaleler kaynak gösterilirken kaynakçada cilt, sayı ve sayfa aralığı gösterimi için şunlardan biri tercih edilebilir: C.3. S. 19. ss.103-132 veya 3(19), 103-132 


https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references sayfasından örnekler:

Tek Yazarlı Kitap
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Parenthetical citations: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017) 
Narrative citations: Jackson (2019) and Sapolsky (2017)


Editöryal Kitap
Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press. 

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642



Parenthetical citations: (Kesharwani, 2020; Torino et al., 2019)
Narrative citations: Kesharwani (2020) and Torino et al. (2019)


Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook (Vols. 1–3). American Psychological Association. 

Parenthetical citation: (Harris et al., 2012) 
Narrative citation: Harris et al. (2012)

Editöryal kitapta bölüm
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.

Parenthetical citations: (Aron et al., 2019; Dillard, 2020) 
Narrative citations: Aron et al. (2019) and Dillard (2020)


Dergide makale
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Parenthetical citation: (Grady et al., 2019) 
Narrative citation: Grady et al. (2019)


Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Parenthetical citation: (Jerrentrup et al., 2018)
Narrative citation: Jerrentrup et al. (2018)


Gazetede makale

This page contains reference examples for newspaper articles.

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html 

Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4. 

Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. Chicago Tribune.

Parenthetical citations: (Carey, 2019; Harlan, 2013; Stobbe, 2020) 
Narrative citations: Carey (2019), Harlan (2013), and Stobbe (2020)
 

Haber web sitesi
Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e 

Woodyatt, A. (2019, September 10). Daytime naps once or twice a week may be linked to a healthy heart, researchers say. CNN. https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html

Parenthetical citations: (Bologna, 2019; Woodyatt, 2019) 
Narrative citations: Bologna (2019) and Woodyatt (2019)


Kamu kurumu web sayfası
National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.  https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

Parenthetical citation: (National Institute of Mental Health, 2018) 
Narrative citation: National Institute of Mental Health (2018)

Sivil Örgüt ve/ veya Kuruluş web sayfası
World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


Özel kişilere ait web sayfası
Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9



Parenthetical citation: (Giovanetti, 2019) 
Narrative citation: Giovanetti (2019)


Blog gönderisi
Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

Parenthetical citation: (Ouellette, 2019) 
Narrative citation: Ouellette (2019)


Blogda yorum
joachimr. (2019, November 19). We are relying on APA as our university style format - the university is located in Germany (Kassel). So I [Comment on the blog post “The transition to seventh edition APA Style”]. APA Style. https://apastyle.apa.org/blog/transition-seventh-edition#comment-4694866690

Parenthetical citation: (joachimr, 2019) 
Narrative citation: joachimr (2019)


Çevrimiçi sözlükte kelime
American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In APA dictionary of psychology. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis

Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved January 4, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics 



Parenthetical citations: (American Psychological Association, n.d.; Merriam-Webster, n.d.) 
Narrative citations: American Psychological Association (n.d.) and Merriam-Webster (n.d.)


Basılı sözlükte kelime
American Psychological Association. (2015). Mood induction. In APA dictionary of psychology (2nd ed., p. 667). 

Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., p. 727).



Parenthetical citations: (American Psychological Association, 2015; Merriam-Webster, 2003) 
Narrative citations: American Psychological Association (2015) and Merriam-Webster (2003)


Film
Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Parenthetical citation: (Fleming, 1939) 
Narrative citation: Fleming (1939)


Alfredson, T. (Director). (2008). Låt den rätte komma in [Let the right one in] [Film]. Magnolia.

Parenthetical citation: (Alfredson, 2008)
Narrative citation: Alfredson (2008)


TV dizisi
Serling, R. (Executive Producer). (1959–1964). The twilight zone [TV series]. Cayuga Productions; CBS Productions.

Parenthetical citation: (Serling, 1959–1964) 
Narrative citation: Serling (1959–1964)


TV programında sezon
Favreau, J. (Writer), & Filoni, D. (Director). (2019, November 12). Chapter 1 (Season 1, Episode 1) [TV series episode]. In J. Favreau, D. Filoni, K. Kennedy, & C. Wilson (Executive Producers), The Mandalorian. Lucasfilm; Golem Creations. 

Sherman-Palladino, A. (Writer & Director). (2018, December 5). All alone (Season 2, Episode 10) [TV series episode]. In A. Sherman-Palladino, D. Palladino, D. Gilbert, M. Shapiro, S. Carino, & S. Lawrence (Executive Producers), The marvelous Mrs. Maisel. Dorothy Parker Drank Here Productions; Picrow; Amazon Studios.

Parenthetical citations: (Favreau & Filoni, 2019; Sherman-Palladino, 2018) 
Narrative citations: Favreau and Filoni (2019) and Sherman-Palladino (2018)


YouTube video
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Parenthetical citation: (Harvard University, 2019) 
Narrative citation: Harvard University (2019)


Facebook gönderisi
News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

Parenthetical citation: (News From Science, 2019) 
Narrative citation: News From Science (2019)


Facebook sayfası
National Park Service. (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Retrieved January 12, 2020, from https://www.facebook.com/nationalparkservice/

Parenthetical citation: (National Park Service, n.d.) 
Narrative citation: National Park Service (n.d.)


 Tweet
APA Databases [@APA_Databases]. (2019, September 5). Help students avoid plagiarism and researchers navigate the publication process. More details available in the 7th edition @APA_Style table [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/APA_Databases/status/1169644365452578823 

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152 

Simons, J. [@Jasper_Simons]. (2015, March 18). Do you like PsycINFO? Then learn about PsycTESTS from @APA here: http://tinyurl.com/mna327j [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/jasper_simons/status/578281883248816130 

Stella, T. [@studiotstella]. (2019, November 16). My poster for “The Maltese Falcon” - 1941 by #JohnHuston #DashiellHammett #HumphreyBogart #MaryAstor #PeterLorre #SydneyGreenstreet #Noirvember [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/studiotstella/status/1195804569131003909

Parenthetical citations: (APA Databases, 2019; Gates, 2019; Simons, 2015; Stella, 2019)
Narrative citations: APA Databases (2019), Gates (2019), Simons (2015), and Stella (2019)

 Twitter profili
APA Style [@APA_Style]. (n.d.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Retrieved January 15, 2020, from https://twitter.com/APA_Style 

Jordan, M. B. [@michaelb4jordan]. (n.d.). Tweets & replies [Twitter profile]. Twitter. Retrieved January 9, 2020, from https://twitter.com/michaelb4jordan/with_replies

Parenthetical citations: (APA Style, n.d.; Jordan, n.d.)
Narrative citations: APA Style (n.d.) and Jordan (n.d.)


Instagram resmi
Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, December 3). “It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [Photograph]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

Parenthetical citation: (Philadelphia Museum of Art, 2019)
Narrative citation: Philadelphia Museum of Art (2019)

Instagram video
APA Public Interest Directorate [@apapubint]. (2019, June 14). Male depression is serious, but many men try to ignore it or refuse treatment. Different men have different symptoms, but [Video]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BysOqenB1v7/?utm_source=ig_web_copy_link

Parenthetical citation: (APA Public Interest Directorate, 2019)
Narrative citation: APA Public Interest Directorate (2019)

Instagram profili
National Geographic [@natgeo]. (n.d.). IGTV [Instagram profile]. Instagram. Retrieved December 8, 2019, from https://www.instagram.com/natgeo/channel/

Swift, T. [@taylorswift]. (n.d.). Posts [Instagram profile]. Instagram. Retrieved January 9, 2020, from https://www.instagram.com/taylorswift

United States Army [@usarmy]. (n.d.). Tagged [Instagram profile]. Instagram. Retrieved January 18, 2020, from https://www.instagram.com/usarmy/tagged/



Parenthetical citations: (National Geographic, n.d.; Swift, n.d.; United States Army, n.d.)
Narrative citations: National Geographic (n.d.), Swift (n.d.), and United States Army (n.d.)
Buradan Telif Hakları Devir Sözleşmesini İndirebilirsiniz.

download Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Journal of Social & Cultural Studies) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Çıkar Çatışması Beyanı

Telif Hakları Sözleşmesi

Dergiye gönderilen bütün bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Yazarların değerlendirilmek üzere bir makale gönderirken ORCID ID’lerini kullanmaları gerekir. Makalelerin tüm versiyonlarının kısıtlama olmaksızın yazarın seçeceği kurumsal veya kurumsal olmayan herhangi bir bir arşivde saklanmasına izin verilir. Dergiye yüklene bütün makaleler için Turnitin veya Itenticate benzerlik programından rapor alınması şartı geçerlidir. Gönderilecek olan makalelere Turnitin veya Itenticate intihal raporu da eklenmelidir. “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar. Yayın periyotları “yıl – sayı” şeklinde belirtilir. Değerlendirme Süreci: “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Dergide çift kör hakem uygulaması mevcuttur. Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir. 2018 ve 2019 Yıllarında sadece sayı editörü gözetiminde yayımlanan dergi, 2020 yılı itibariyle alan editörleri tarafından da incelenmeye başlamıştır. Makalelerin tahmini değerlendirme süresi 90-120 gündür.




Dergiye gönderilen bütün bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
Yazarların değerlendirilmek üzere bir makale gönderirken ORCID ID’lerini kullanmaları gerekir.
Makalelerin tüm versiyonlarının kısıtlama olmaksızın yazarın seçeceği kurumsal veya kurumsal olmayan herhangi bir bir arşivde saklanmasına izin verilir.
Dergiye yüklene bütün makaleler için Turnitin veya Itenticate benzerlik programından rapor alınması şartı geçerlidir.
Gönderilecek olan makalelere Turnitin veya Itenticate intihal raporu da eklenmelidir.
“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar. Yayın periyotları “yıl – sayı” şeklinde belirtilir.
Değerlendirme Süreci:

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Dergide çift kör hakem uygulaması mevcuttur.
Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir.
2018 ve 2019 Yıllarında sadece sayı editörü gözetiminde yayımlanan dergi, 2020 yılı itibariyle alan editörleri tarafından da incelenmeye başlamıştır.
Makalelerin tahmini değerlendirme süresi 90-120 gündür.




Ücret Politikası:

Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna ve hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.


Açık Erişim Politikası:

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sadece elektronik ortamda www.toplumvekultur.com ve dergipark.org.tr üzerinden yayımlanır, açık erişim politikasını benimser.
Dergiye gönderilen bütün yazılar, derginin lisanslandığı Creative Commons Attribution 4.0 International License şartlarını onayladığı kabul edilir. Creative Commons Attribution 4.0 International License gereğince eser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr# de belirtilen şartlar kapsamında ticari amaç da dâhil olmak üzere her türlü amaç için her ortam veya formatta kopyalanabilir, yeniden dağıtılabilir ve eser üzerinde uyarlama yapılabilir.
“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS), Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin ulaşabileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple bu dergide yer alan çalışmalar, yazarına ve özgün kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Bunlar için yazarlardan veya dergiden izin alınması gerekmez. Bu dergideki çalışmalara arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar arasında ulaşılabilir. Dergimizin benimsediği bu açık erişim politikalarına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.


İntihal Politikası

Turnitin ve iThenticate – İntihali Engelleme Programları, akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla pek çok akademik dergide ve “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nde kullanılmaktadır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Turnitin ve iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır.
Çalışmalarını gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar.
Dergi editörleri raporları nitel ve nicel olarak inceler. Turnitin ve iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi halinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.


Katkı Oranı, Çıkar Çatışması Ve Alınan Destek Beyanı:

Katkı oranı, çıkar çatışması ve alınan destek beyanı yukarıdaki form ile sunulmalıdır. Bu form makale ve diğer evraklarla beraber başvuru esnasında sisteme yüklenmeli veya e-posta ile editöre gönderilmelidir.


Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:

Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır.
Yazarlar sayfa başında bulunan telif hakkı sözleşmesini okuyup, imzalayıp iletişim adresine göndermelidirler.
Tüm yazarlar, hatalı bilgileri geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür.
Daha önce başka bir yazılı kaynakta yayımlanmış veya değerlendirme aşamasında olan eserler “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” yayın sürecine kabul edilmezler. Yayımlanan yazılar ile ilgili bütün etik ve yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
Makalelerde metin, şekil, çizim, bulgu ve sonuçların akademik yayın kurallarına uygun olarak yapıldığından ve hiçbir şekilde intihal içermediğine emin olunmalıdır.
Makalede adı ilk sırada yer alan yazar, sorumlu yazar olarak atanır ve tüm ortak yazarlar adına hareket eder, çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili konuların uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar.
Sorumlu Yazar aşağıdakilerden sorumludur:
Listelenen tüm yazarların, yazarların adları ve sıraları da dahil olmak üzere, makaleyi göndermeden önce onayladığından emin olmak;
Yayınlanmadan önce ve sonra dergi ile tüm ortak yazarlar arasındaki tüm iletişimi yönetmek;
Eserin yeniden kullanımı konusunda şeffaflık sağlamak ve yazıda yer alan yayınlanmamış herhangi bir materyalden editöre bahsetmek;
Tüm yazarların veri beyanlarına ilişkin açıklamaların, beyanların ve şeffaflığın uygun şekilde yazıya dahil edildiğinden emin olmak.


Editörlerin Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:

Alan editörleri ve sayı editörleri makalelerin özgün, bilimsel bir çalışma olup olmadığını yukarda belirtilen kriterlere göre inceleyecektir.
Turnitin veya Itenticate intihal programından alınmış intihal raporu sayı editörü tarafından değerlendirilecektir. Sorunlu görünen makaleler editör kurulu tarafından incelenecektir. Editör – Editör Kurulu tarafından uygun görülmeyen hiçbir makale için hakem değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.


Hakemlerin Dikkat Etmesi Gereken Etik Kurallar:

Hakemler çalışmaları akademik kalite yönünden olduğu kadar https://publicationethics.org/guidance standartlarına ve genel uluslararası yayın etiğine uygun olup olmaması bakımından da değerlendireceklerdir.
Etik konularda hakemler ve editörler çapraz kontrol ilkesiyle çalışırlar.
Bir hakemin etik sorun sebebiyle ret verdiği bir çalışma editör veya editörler kurulu tarafından kabul edilemez.
Çift kör hakemlik uygulaması geçerli olan dergide hakemler ve yazarlar birbirlerinin ismini bilmezler.
Hakemler değerlendirdikleri makalelerle ilgili olarak raporları haricinde herhangi bir platformda sözlü ya da yazılı beyanda bulunamazlar.
Hakem Başvuru Formu

Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna, hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan özgün çalışmalara zemin hazırlamayı esas alan disiplinler arası bir akademik dergidir. Sosyal ve beşeri bilimler alanında farklı disiplinlerdeki bağımsız bilim insanlarının birlikteliğiyle 2018 Yılında kurulmuş olan derginin bütün sayılarının elektronik formda yayımlanması kararlaştırılmıştır. Derginin resmi ya da resmi olmayan herhangi bir kurum, kuruluş veya grupla bağı yoktur. Derginin yayımlanması için fikirleri ve emekleriyle destek veren bütün bilim insanlarının ortak maksadı sosyal ve beşeri bilimler sahasında çalışanların akademik gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber sosyal ve beşeri bilimlerin topluma daha fazla fayda sağlamaları için yeni imkanlar aramaktır.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi”nin (J-SCS) yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” (J-SCS) sadece elektronik ortamda www.toplumvekultur.com ve dergipark.org.tr üzerinden yayımlanır, açık erişim politikasını benimser. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkar.

Yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna ve hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanması için iletişim adresine makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.

“Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip bütün araştırmacıların çalışmalarına açıktır. Birinci yazarı “doktor” veya “doktora öğrencisi” olan makalelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü yazarlarının “doktor” veya “doktora öğrencisi” unvanına sahip olması zorunlu değildir. Bir makalede en fazla dört yazar ismi bulunabilir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan makaleler editör incelemesinden geçtikten sonra hakem incelemesine sunulur. Hakemler makalede düzeltme isteyebilir, doğrudan ret veya kabul edebilir. Hakem değerlendirmesi sonu ret edilen makaleler için yazarı tarafından üçüncü bir hakem değerlendirmesi istenebilir, editör bu talebi uygun görürse makale üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden birinin kabul, diğerinin ret verdiği durumlarda ise editör makaleyi kabul ya da ret edebilir yahut üçüncü bir hakemden değerlendirme isteyebilir.

Daha önce başka bir yazılı kaynakta yayımlanmış veya değerlendirme aşamasında olan eserler “Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi” yayın sürecine kabul edilmezler. Yayımlanan yazılar ile ilgili bütün etik ve yasal sorumluluk yazarlarına aittir.