Cilt: 14 Sayı: 2, 29.12.2021

Yıl: 2021

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya ’nın amacı   araştırmacıların istatistik ve aktüerya alanlarında yazdığı bilimsel nitelikteki yazıları hakem denetiminden geçirdikten sonra okuyuculara iletmek ve böylece  istatistik ve aktüerya bilimlerine katkıda bulunmaktır

Dergide yayımlanacak bilimsel yazılar, istatistik veya aktüerya alanlarına kuramsal katkı yapan özgün temel araştırmalar, ya da bu alanlardaki belli  bir soruna çözüm sunan uygulamalı araştırmalar olabilir. Bunun yanında, istatistik ve aktüerya bilimlerinin belirli konuları hakkında yapılmış derleme niteliğindeki  araştırmalara da yer verilmektedir.  

Uygulamalı araştırmalar  ya da verilmiş olan sayısal örnekler,  eğer canlı sağlığı ya da  güvenliği ile ilgiliyse etik açıdan makale yazarlarından en az birinin  bu alanlarda yetkin olması beklenmektedir.  Tüm mühendislik, tıp, veterinerlik, biyoloji  alanlarında yapılan uygulamalarda diploma düzeyinde yetkinlik belgesi aranmaktadır.  

İstatistik ve aktüerya bilimleri dışındaki bir alanın sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar  kapsam dışında kabul edilmekle birlikte, hakem sürecine alınıp alınmayacağına editörler kurulu karar verir.  


Makalenizi şablona (Word  dosyası)  uygun olarak yazabilirsiniz. 

 Şablon için lütfen tıklayınız.