Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Kesimi Huzurevlerinin Sektörel İstihdama Dayalı Bölgelerarası Dağılım Karşılaştırması

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 504 - 516, 31.12.2023

Öz

Çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu kesimi huzurevlerindeki yatak arzının sektörel istihdama göre bölgelerarası dengesizliğiin tespit edilmesidir. Sektörel istihdama göre dağılımın tespitiyle üç sektöre göre karşılaştırılma yapılabilecektir. Kullanılan istatistik yöntem Atkinson endeksidir. Bu endeks değerlerine göre sosyal fayda ve sosyal fayda kaybı oranları hesaplanmıştır. Ayrıca sektörel istihdamın yatak arzının ne kadarını hissedip e kadarını hissetmediği de hesaplanarak sayısal olarak raporlanmıştır. Elde edilen bulgular, yatak arzının bölgelerarası dağılımının en dengesiz tarımda istihdamla gerçekleştiğini göstermektedir. Sanayi ve hizmet sektöründeki istihdama göre dağılımdaki eşitsizlikse birbirine yakındır. Ancak kadın istihdamında sanayide istihdama göre dağılımın, hizmet sektöründe istihdama göre dağılımdan çok daha dengesiz olduğu tespit edilmiştir. Erkekler açısından ise her iki sektördeki istihdama göre dağılımda da birbirine yakın değerler mevcuttur. Tarımda istihdamdaysa hem kadın hem de erkeklere göre dağılım eşitsizliği birbirine yakındır. Elde edilen sonuçlar, tarım toplumunda ailenin yaşlı bakımını sağlayan temel aktör olup huzurevlerine ihtiyaç duyulmamasıyla örtüşmektedir. Türkiye’de de en dengesiz dağılım tarımda istihdama göre yaşanmaktadır. Bu durum da ailenin kırsal yapı içerisinde halen yaşlı bakımının temel sağlayıcısı olma vasfını sürdürdüğünü desteklemektedir. Ancak sanayi ve hizmet sektörlerindeki istihdama göre huzurevlerindeki yatak arzının çok daha dengeli dağılmasıysa, huzurevlerinin modern ekonomiye dayalı geniş bir alanda talep bulduklarına işaret etmektedir.

Kaynakça

 • An, B. K., Park, J. Y., & Kim, K. H. (2011). Geographic distribution analysis of hospital beds by Gini index and Lorenz curve”, Korea Journal of Hospital Management, 16(3), 1-18.
 • Arslan, D. A., & Arslan, G. (2015). KIrsal Türkiye’de, geçmişten geleceğe kadın, evlilik ve aile. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(37), 629-684.
 • Atkinson A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2(3), 244-263.
 • Coburn, A. F., Ziller, E. C., Paluso, N., Thayer, D., & Talbot, J. A. (2019). Long-term services and supports use among older Medicare beneficiaries in rural and urban areas. Research on Aging, 41(3), 241-264.
 • Cohen, A., & Bulanda, J. R. (2016). Social supports as enabling factors in nursing home admissions: Rural, suburban, and urban differences. Journal of Applied Gerontology, 35(7), 721-743.
 • Çiftçi, M. (2018). Sosyal politika perspektifiyle istihdamın GSYİH’nın bölgesel dağılımından sağladığı sosyal refah düzeyleri (2004-2014)”, İşletme Araştırmalar Dergisi, 10(1), 403-423.
 • Darda'u, H., & Umar, A. (2023). Shortages and inequalities in geographic distribution of healthcare workers in Katsina state, Nigeria”, Gusau International Journal of Management and Social Sciences, 6(2), 95-105.
 • Doğan, C. (2013). Sosyolojı̇k açıdan günümüzde Türk aı̇lesı̇nı̇n fonksı̇yonları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(7), 77-92.
 • Dubey, A., Bhasin, S., Gupta, N., & Sharma, N. (2011). A study of elderly living in old age home and within family set-up in Jammu. Studies on Home and Community Science, 5(2), 93-98.
 • Faller, J. W., Zilly, A., Alvarez, A. M., & Marcon, S. S. (2017). Filial care and the relationship with the elderly in families of different nationalities. Revista Brasileira de Enfermagem, 70, 22-30.
 • Feng, Z., Lepore, M., Clark, M. A., Tyler, D., Smith, D. B., Mor, V., & Fennell, M. L. (2011). Geographic concentration and correlates of nursing home closures: 1999-2008. Archives of Internal Medicine, 171(9), 806-813.
 • Gerritsen, J. C., Wolffensperger, E. W., & Van Den Heuvel, W. J. A. (1990). Rural-urban differences in the utilization of care by the elderly. Journal of cross-cultural gerontology, 5, 131-147.
 • Güven, S. (2000). Yaşlılıkta aile ilişkileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(1), 92-99.
 • Horev, T., Pesıs-Katz, I., & Mukamel, D. B. (2004). Trends in geographic disparities in allocation of health care resources in the US. Health Policy, 68(2), 223-232.
 • Karataş, K. (2001). Toplumsal değişme ve aile. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(2), 89-98.
 • Li, C., Wu, J., & Huang, Y. (2023). Spatial–temporal patterns and coupling characteristics of rural elderly care institutions in China: Sustainable human settlements perspective. Sustainability, 15(4), 3286.
 • Longhofer, J. (1994). Nursing home utilization: A comparative study of the Hutterian Brethren, the old order Amish, and the Mennonites. Journal of Aging Studies, 8(1), 95-120.
 • Lu, L., & Zeng, J. (2018). Inequalities in the geographic distribution of hospital beds and doctors in traditional Chinese medicine from 2004 to 2014. International journal for equity in health, 17(1), 1-9.
 • McConnel, C. E., & Zetzman, M. R. (1993). Urban/rural differences in health service utilization by elderly persons in the United States. The Journal of Rural Health, 9(4), 270-280.
 • Mokhtaripayam, M., Bouzarjomehri, H., Chıvaee, D., & Shiva, E. H. (2019). Investigation of inequality trend in Distribution of Health Sector Resources in Iran during 2006, 2011 and 2016 timelines using Gini coefficient. Evidence based health policy. Management and Economics, 3(3), 191-201
 • Narknisorn, B., & Kusakabe, K. (2013). Issues challenging future Thai elder care by women and family. International Journal of Sociology and Social Policy, 33(1/2), 21-32.
 • Ribbe, M. W., Ljunggren, G., Steel, K., Topinkova, E. V. A., Hawes, C., Ikegami, N., ... & Jonnson, P. V. (1997). Nursing homes in 10 nations: a comparison between countries and settings. Age and ageing, 26(suppl_2), 3-12.
 • Suryavanshi, P. (2020). Family care giving for elderly: Issues and concerns. International Journal of Research and Analytical Reviews, 7(3), 427-436.
 • T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2023). Bakanlığımız Huzurevleri. https://www.aile.gov.tr/media/57712/genel-mudurlugumuze-bagli-huzurevleri.xls
 • Taylan, H. H. (2009). Türkiye'de köy ailesinde aile içi ilişkiler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (22), 117-138.
 • TÜİK (2023). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları - İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/
 • Wang, Z., Xing, Y., Yan, W., Sun, X., Zhang, X., Huang, S., & Li, L. (2020). Effects of individual, family and community factors on the willingness of institutional elder care: a cross-sectional survey of the elderly in China. BMJ open, 10(2), e032478.
 • Wu, H. C., & Tseng, M. H. (2018). Evaluating disparities in elderly community care resources: Using a geographic accessibility and inequality index. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7), 1353.
 • Yang, C., Huang, J., & Yu, J. (2023). Inequalities in resource distribution and healthcare service utilization of long-term care in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 3459.
 • Yelden, Ş. (2020). Türkiye’de sağlık ve yaşlı bakım alanında yaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumların değerlendirilmesi. Aydın Sağlık Dergisi, 6(1), 1-12.

INTERREGIONAL DISTRIBUTION COMPARISON OF PUBLIC SECTOR NURSING HOMES BASED ON SECTORAL EMPLOYMENT

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 504 - 516, 31.12.2023

Öz

The aim of the study is to determine the inter-regional imbalance of bed supply in public sector nursing homes in Turkey according to sectoral employment. By determining the distribution according to sectoral employment, a comparison can be made according to three sectors. The statistical method used is the Atkinson index. According to these index values, social utility and loosng for social utility ratios were calculated. In addition, the share of sectoral employment in bed supply is calculated and reported numerically. The findings show that the interregional distribution of bed supply is most uneven with employment in agriculture. The inequality in the distribution by employment in industry and services is close to each other. However, for women, the distribution by employment in industry is much more uneven than the distribution by employment in the service sector. For men, the distribution of employment in both sectors is close to each other. In agricultural employment, the distribution inequality is close for both men and women. The results obtained overlap with the fact that in agricultural society, the family is the main actor providing elderly care and there is no need for nursing homes. In Turkey, the most unbalanced distribution is experienced according to employment in agriculture. This supports the fact that the family is still the main provider of elderly care within the rural structure. However, the much more even distribution of bed supply in nursing homes relative to employment in the industrial and service sectors indicates that nursing homes find demand in a wide range of areas based on the modern economy.

Kaynakça

 • An, B. K., Park, J. Y., & Kim, K. H. (2011). Geographic distribution analysis of hospital beds by Gini index and Lorenz curve”, Korea Journal of Hospital Management, 16(3), 1-18.
 • Arslan, D. A., & Arslan, G. (2015). KIrsal Türkiye’de, geçmişten geleceğe kadın, evlilik ve aile. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(37), 629-684.
 • Atkinson A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2(3), 244-263.
 • Coburn, A. F., Ziller, E. C., Paluso, N., Thayer, D., & Talbot, J. A. (2019). Long-term services and supports use among older Medicare beneficiaries in rural and urban areas. Research on Aging, 41(3), 241-264.
 • Cohen, A., & Bulanda, J. R. (2016). Social supports as enabling factors in nursing home admissions: Rural, suburban, and urban differences. Journal of Applied Gerontology, 35(7), 721-743.
 • Çiftçi, M. (2018). Sosyal politika perspektifiyle istihdamın GSYİH’nın bölgesel dağılımından sağladığı sosyal refah düzeyleri (2004-2014)”, İşletme Araştırmalar Dergisi, 10(1), 403-423.
 • Darda'u, H., & Umar, A. (2023). Shortages and inequalities in geographic distribution of healthcare workers in Katsina state, Nigeria”, Gusau International Journal of Management and Social Sciences, 6(2), 95-105.
 • Doğan, C. (2013). Sosyolojı̇k açıdan günümüzde Türk aı̇lesı̇nı̇n fonksı̇yonları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(7), 77-92.
 • Dubey, A., Bhasin, S., Gupta, N., & Sharma, N. (2011). A study of elderly living in old age home and within family set-up in Jammu. Studies on Home and Community Science, 5(2), 93-98.
 • Faller, J. W., Zilly, A., Alvarez, A. M., & Marcon, S. S. (2017). Filial care and the relationship with the elderly in families of different nationalities. Revista Brasileira de Enfermagem, 70, 22-30.
 • Feng, Z., Lepore, M., Clark, M. A., Tyler, D., Smith, D. B., Mor, V., & Fennell, M. L. (2011). Geographic concentration and correlates of nursing home closures: 1999-2008. Archives of Internal Medicine, 171(9), 806-813.
 • Gerritsen, J. C., Wolffensperger, E. W., & Van Den Heuvel, W. J. A. (1990). Rural-urban differences in the utilization of care by the elderly. Journal of cross-cultural gerontology, 5, 131-147.
 • Güven, S. (2000). Yaşlılıkta aile ilişkileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(1), 92-99.
 • Horev, T., Pesıs-Katz, I., & Mukamel, D. B. (2004). Trends in geographic disparities in allocation of health care resources in the US. Health Policy, 68(2), 223-232.
 • Karataş, K. (2001). Toplumsal değişme ve aile. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(2), 89-98.
 • Li, C., Wu, J., & Huang, Y. (2023). Spatial–temporal patterns and coupling characteristics of rural elderly care institutions in China: Sustainable human settlements perspective. Sustainability, 15(4), 3286.
 • Longhofer, J. (1994). Nursing home utilization: A comparative study of the Hutterian Brethren, the old order Amish, and the Mennonites. Journal of Aging Studies, 8(1), 95-120.
 • Lu, L., & Zeng, J. (2018). Inequalities in the geographic distribution of hospital beds and doctors in traditional Chinese medicine from 2004 to 2014. International journal for equity in health, 17(1), 1-9.
 • McConnel, C. E., & Zetzman, M. R. (1993). Urban/rural differences in health service utilization by elderly persons in the United States. The Journal of Rural Health, 9(4), 270-280.
 • Mokhtaripayam, M., Bouzarjomehri, H., Chıvaee, D., & Shiva, E. H. (2019). Investigation of inequality trend in Distribution of Health Sector Resources in Iran during 2006, 2011 and 2016 timelines using Gini coefficient. Evidence based health policy. Management and Economics, 3(3), 191-201
 • Narknisorn, B., & Kusakabe, K. (2013). Issues challenging future Thai elder care by women and family. International Journal of Sociology and Social Policy, 33(1/2), 21-32.
 • Ribbe, M. W., Ljunggren, G., Steel, K., Topinkova, E. V. A., Hawes, C., Ikegami, N., ... & Jonnson, P. V. (1997). Nursing homes in 10 nations: a comparison between countries and settings. Age and ageing, 26(suppl_2), 3-12.
 • Suryavanshi, P. (2020). Family care giving for elderly: Issues and concerns. International Journal of Research and Analytical Reviews, 7(3), 427-436.
 • T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2023). Bakanlığımız Huzurevleri. https://www.aile.gov.tr/media/57712/genel-mudurlugumuze-bagli-huzurevleri.xls
 • Taylan, H. H. (2009). Türkiye'de köy ailesinde aile içi ilişkiler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (22), 117-138.
 • TÜİK (2023). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları - İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/
 • Wang, Z., Xing, Y., Yan, W., Sun, X., Zhang, X., Huang, S., & Li, L. (2020). Effects of individual, family and community factors on the willingness of institutional elder care: a cross-sectional survey of the elderly in China. BMJ open, 10(2), e032478.
 • Wu, H. C., & Tseng, M. H. (2018). Evaluating disparities in elderly community care resources: Using a geographic accessibility and inequality index. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7), 1353.
 • Yang, C., Huang, J., & Yu, J. (2023). Inequalities in resource distribution and healthcare service utilization of long-term care in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 3459.
 • Yelden, Ş. (2020). Türkiye’de sağlık ve yaşlı bakım alanında yaşlılığa ilişkin ayrımcı tutumların değerlendirilmesi. Aydın Sağlık Dergisi, 6(1), 1-12.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Çiftçi 0000-0002-6277-6360

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 14 Aralık 2023
Kabul Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çiftçi, M. (2023). Kamu Kesimi Huzurevlerinin Sektörel İstihdama Dayalı Bölgelerarası Dağılım Karşılaştırması. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(2), 504-516.