ISSN: 1303-6319
e-ISSN: 2791-7614
Başlangıç: 2002
Yayımcı: TÜİK
Kapak Resmi
 

İstatistik Araştırma Dergisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan hakemli uluslararası akademik bir dergidir. Dergi; istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve benzeri bilim dallarında araştırmaların niteliğinin yükseltilmesini, yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Herkesin erişimine açık olacak dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır.

İstatistik Araştırma Dergisi’nde istatistik yanında ekonometri yöneylem araştırması ve istatistiğin araç olarak kullanıldığı diğer bilim dallarında teorik çalışmalara yer verildiği gibi, uygulamalı orijinal çalışmalara da yer verilmektedir.

İstatistik Araştırma Dergisi (İAD) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2002 yılında yayınlanmaya başladığı uluslararası akademik bir dergidir. Temmuz ve aralık aylarında yılda iki kere yayınlanan İstatistik Araştırma Dergisi yayın hayatına 2013 yılında ara vermişti. Dergi 2021 yılı temmuz ayında yeniden yayına başlamıştır. Yenilenen derginin yayın politikası değiştirilerek kapsamı genişletilmiştir.

İstatistik Araştırma Dergisi’nin hedefi ilgili konularda yayınlayacağı makaleler ile literatüre katkı sağlamaktır. İlgili konularda çalışan, teorik ve uygulamalı araştırmalar yapan araştırmacıları İstatistik Araştırma Dergisi’nde yayın yapmaya bekliyoruz.