Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Food-drink place choices and problems of vegan/vegetarian individuals

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 16, 01.07.2021

Öz

The number of individuals who have adopted a vegetarian/vegan diet with ethical, ecologic, health, religious, and such motivations is increasing day by day. This has become a notable issue concerning the food and beverage sector. This study, which was conducted to determine the choices of vegan/vegetarian people regarding food and drink enterprises and to reveal the problems they have experienced, was conducted with 19 vegan/vegetarian individuals who visited the third Didim Vegan Festival organized by Didim Municipality. Face-to-face interviews were done with the participants and the data obtained with the semi-structured interview form prepared to serve the purpose of the study was evaluated with descriptive analysis which is used in qualitative analysis methods. It was determined from the data obtained during the research that individuals experienced significant differences in their life after they became vegetarian/vegan. The most important criteria for vegan/vegetarian individuals in choosing the food-drink enterprise is the necessity of the enterprise to be ethical and environmentally conscious. The most significant problems these individuals face in food and drink places include the food prices being high, them having trust issues towards the enterprises, and the personnel having insufficient knowledge regarding the content of the menu. Suggestions for the solution of the problems vegan/vegetarian individuals experience regarding the food-drink enterprises were made in the results of the study.

Kaynakça

 • Altaş, A. (2017). Vegetarianism and Veganism: Current Situation in Turkey in the Light of Examples in the World. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4): 403-42.
 • Anonim 1. (2021). Didim VegFest, https://didimvegfest.com/Erişim Tarihi: 04.03.2021.
 • Anonim 2. (2021). Türkiye'nin İlk Vegan Festivali VegFest Didim'de, https://m.bianet.org/bianet/ yasam/184884-turkiye-nin-ilk-vegan-festivali-vegfest-didim-de. Erişim Tarihi: 04.03.2021.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 368-388.
 • Beşirli, H. (2012). Yemek Sosyolojisi, Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bir Bakış. Phoenix, 1-184.
 • Boutiou, E., Arhakis, A. & Anttonen, V. (2019). Vegetarian and Vegan Diet is It As Healthy As It Seems Dental Erosion Among The Vegetarians and Vegans. Dentistry: Advanced Research, 4(1): 1-5.
 • Ceyhun Sezgin, A. & Ayyıldız, S. (2019). Gastronomi Alanında Vejetaryen/Vegan Yaklaşımı; Giresun Yöre Mutfağı'nın Vejetaryen Mutfak Kapsamında İncelenmesi. Siyasi Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, 1(1): 505-53.
 • Chavan, S. (2015). A Study on Vegetarianism. International Peer-Reviewed Journal-EBSCO, USA, (5): 156-159.
 • Cherry, E. (2006). Veganism as A Cultural Movement: A Relational Approach. Social Movement Studies, 5(2): 155-170.
 • Clarys, P., Deliens, T., Huybrechts, I., Deriemaeker, P., Vanaelst, B., De Keyzer, W., Hebbelinck, M. & Mullie, P. (2014). Comparison of Nutritional Quality of The Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet. Nutrients, 6(3): 1318-1332.
 • Craig, W.J. (2009). Health Effects of Vegan Diets. The American Journal of Clinical Nutrition, 89(5): 1627-1633.
 • DeGrazia, D. (2009). Moral Vegetarianism From a Very Broad Basis. Journal of Moral Philosophy, 6(2): 143-165.
 • Donaldson, B. (2016). From Ancient Vegetarianism to Contemporary Advocacy: When Religious Folks Decide That Animals are No Longer Edible. Religious Studies and Theology, 35(2): 143-160.
 • Doyle, J. (2016). Celebrity Vegans and The Lifestyling of Ethical Consumption. Environmental Communication, 10(6): 777-790.
 • Fischer, J. (2016). Markets, Religion, Regulation: Kosher, Halal and Hindu Vegetarianism in Global Perspective. Geoforum, 69, 67-70.
 • Fox, N. & Ward, K. (2008). Health, Ethics and Environment: a Qualitative Study of Vegetarian Motivations. Appetite, 50(2-3): 422-429.
 • Fresán, U. & Sabaté, J. (2019). Vegetarian Diets: Planetary Health and It’s Alignment with Human Health. Advances in Nutrition, 10(4): 380-388.
 • Haviland, W.A., Prins, H.E.L., Walrath, D. & Mcbride, B. (2008). Kültürel Antropoloji. Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1-922.
 • Hoffman, S.R., Stallings, S.F., Bessinger, R.C. & Brooks, G.T. (2013). Differences Between Health and Ethical Vegetarians. Strength of Conviction, Nutrition Knowledge, Dietary Restriction, and Duration of Adherence. Appetite, 65: 139-144.
 • Iguacel, I., Miguel-Berges, M.L., Gómez-Bruton, A., Moreno, L.A. & Julián, C. (2019). Veganism, Vegetarianism, Bone Mineral Density, and Fracture Risk: a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrition Reviews, 77(1): 1-18.
 • Ilea, R. C. (2009). Intensive Livestock Farming: Global Trends, Increased Environmental Concerns, and Ethical Solutions. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 22(2), 153-167.
 • Ilgaz A. Pınar, E., Özdemir, S.Y. & Ege Üniversitesi Psikoloji Bölüm Öğrencileri. (2018). Bir Tahakkük Biçimi Olarak Türcülük: Etin Cinsel Politikası Üzerine. Online Psikoloji Dergisi, 1-6.
 • Jennings, L., Danforth, C.M., Dodds, P.S., Pinel, E. & Pope, L. (2019). Exploring Perceptions of Veganism. Arxiv Preprint Arxiv:1907.12567, 1-2.
 • Key, T.J., Appleby, P.N. & Rosell, M.S. (2006). Health Effects of Vegetarian and Vegan Diets. Proceedings of The Nutrition Society. 65, 35-41.
 • Kansanen, I. (2013). Vegan Travel-The Ways How Vegan Diet Influences Travel Experience. Bachelor’s Thesis DP in Experience and Wellness Management, 1-59.
 • Kınıklıoğlu, M. (2016). Vegan Beslenme. Oğlak Yayınları, İstanbul, 1-286.
 • Kieschnick, J. (2005). Buddhist Vegetarianism in China. In of Tripod and Palate. Palgrave Macmillan, New York, 186-212.
 • Leitzmann, C. (2003). Nutrition Ecology: The Contributions of Vegetarian Diets. Am J Clin Nutr. 78, 657-659.
 • Lawo, D., Esau, M., Engelbutzeder, P. & Stevens, G. (2020). Going Vegan: The Role (S) of ICT In Vegan Practice Transformation. Sustainability, 12(12): 5184.
 • Mariotti, F. (2017). Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention. Academic Press. London/United Kingdom.1-887.
 • Mariotti, F. & Dagnieli, P.C. (2017). Vegetarian Diets: Definition and Pitfall in Interpreting Literatüre on Health Effect of Vegetarianism. Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention (Ed. Marıottı, François), Academic Press, 3-10.
 • Meesters, A.N. & Meesters, Y. (2020). Vegetarian or Vegan Diet: Stimulating or at Risk to Mental Health?. Vegetarianism and Veganism. Intechopen. 1-14.
 • Nalçacı İkiz, A. & Solunoğlu, A. (2018). Otel İşletmelerinde Vejetaryen Gıdalara Yönelik Tutum ve Uygulamalar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (3): 14-25.
 • Neuman, W.L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I.(Çev. S. Özge). İstanbul: Yayın Odası Yayınları, 1-355.
 • Nezlek, J.B. & Forestell, C.A. (2020). Vegetarianism as a Social Identity. Current Opinion in Food Science, 33, 45-51.
 • Petti, A., Palmieri, B., Vadalà, M. & Laurino, C. (2017). Vegetarianism and Veganism: Not Only Benefits But Also Gaps. A Review. Progress in Nutrition, 19(3): 229-242.
 • Pilis, W., Stec, K., Zych, M. & Pilis, A. (2014). Health Benefits and Risk Associated with Adopting a Vegetarian Diet. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 65(1): 9-14.
 • Rivera, M. & Shani, A. (2013). Attitudes and Orientation Toward Vegetarian Food in The Restaurant Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(7): 1049-1065.
 • Salehi, G. (2018). Exploring Ethical Purchase Decision-Making Toward Vegan Food Products. Doctoral Dissertation. Master Dissertation, Comillas Pontifical University. 1-123.
 • Shani, A. & Dipietro, R.B. (2007). Vegetarians: A Typology for Foodservice Menu Development. Hospitality Review, 25(2): 64-73.
 • Sünnetçioğlu, S., Mercan, Ş.O., Yıldırım, H.M. & Türkmen, S. (2017). Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2): 241-252.
 • Şanlıer, N. & Ertaş, Y. (2018). Vejetaryen Mutfak. Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya. 133-164.
 • Tunçay, G.Y. (2020). Biyoetik Çerçevesinde Vegan ve Vejetaryenlik. Ankara. Vize Yayıncılık. 1-128.
 • Özcan, T. & Baysal, S. (2016). Vejetaryen Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2): 101-116.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 323-343.
 • Yeğen, C. & Aydın, B.O. (2018). Postmodern Bir Kimlik Olarak Veganlık ve Bir Çevrimiçi Vegan Ağının Analizi. İletişim, 28: 91-114.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 1-427.

Vejeteryan/Vegan bireylerin yiyecek içecek işletmeleri tercihleri ve sorunları

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 16, 01.07.2021

Öz

Etik, ekolojik, sağlık ve dini inanç gibi farklı motivasyonlarla vejetaryen/vegan beslenmeyi benimseyen bireyler günümüzde giderek artmaktadır. Bu durum yiyecek içecek sektörünü ilgilendiren dikkat çekici bir konu haline gelmiştir. Vejetaryen/vegan bireylerin yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili tercihlerini belirlemek ve yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacıyla yürütülen bu çalışma, Didim Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Didim Vegan Festivali’ni ziyaret eden 19 vejetaryen/vegan ile yürütülmüştür. Katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve çalışmanın amacına yönelik hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinde kullanılan betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında elde edilen verilerden bireylerin vejetaryen/vegan olduktan sonra yaşamlarında önemli değişikliklerin meydana geldiği belirlenmiştir. Vejetaryen ve vegan bireylerin yiyecek içecek işletmesini tercih ederken en önemli kriterlerinin işletmenin etik ahlaka uygun ve çevre bilincine sahip olması gerekliliğidir. Bu bireylerin yiyecek içecek işletmelerinde karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında yemek fiyatlarının yüksek olması, işletmelere karşı güven sorunu yaşamaları ve işletme çalışanlarının menü içeriği hakkında bilgilerinin yetersiz olması yer almaktadır. Çalışma sonucunda vejetaryen/vegan bireylerin yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Altaş, A. (2017). Vegetarianism and Veganism: Current Situation in Turkey in the Light of Examples in the World. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4): 403-42.
 • Anonim 1. (2021). Didim VegFest, https://didimvegfest.com/Erişim Tarihi: 04.03.2021.
 • Anonim 2. (2021). Türkiye'nin İlk Vegan Festivali VegFest Didim'de, https://m.bianet.org/bianet/ yasam/184884-turkiye-nin-ilk-vegan-festivali-vegfest-didim-de. Erişim Tarihi: 04.03.2021.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2): 368-388.
 • Beşirli, H. (2012). Yemek Sosyolojisi, Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bir Bakış. Phoenix, 1-184.
 • Boutiou, E., Arhakis, A. & Anttonen, V. (2019). Vegetarian and Vegan Diet is It As Healthy As It Seems Dental Erosion Among The Vegetarians and Vegans. Dentistry: Advanced Research, 4(1): 1-5.
 • Ceyhun Sezgin, A. & Ayyıldız, S. (2019). Gastronomi Alanında Vejetaryen/Vegan Yaklaşımı; Giresun Yöre Mutfağı'nın Vejetaryen Mutfak Kapsamında İncelenmesi. Siyasi Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, 1(1): 505-53.
 • Chavan, S. (2015). A Study on Vegetarianism. International Peer-Reviewed Journal-EBSCO, USA, (5): 156-159.
 • Cherry, E. (2006). Veganism as A Cultural Movement: A Relational Approach. Social Movement Studies, 5(2): 155-170.
 • Clarys, P., Deliens, T., Huybrechts, I., Deriemaeker, P., Vanaelst, B., De Keyzer, W., Hebbelinck, M. & Mullie, P. (2014). Comparison of Nutritional Quality of The Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet. Nutrients, 6(3): 1318-1332.
 • Craig, W.J. (2009). Health Effects of Vegan Diets. The American Journal of Clinical Nutrition, 89(5): 1627-1633.
 • DeGrazia, D. (2009). Moral Vegetarianism From a Very Broad Basis. Journal of Moral Philosophy, 6(2): 143-165.
 • Donaldson, B. (2016). From Ancient Vegetarianism to Contemporary Advocacy: When Religious Folks Decide That Animals are No Longer Edible. Religious Studies and Theology, 35(2): 143-160.
 • Doyle, J. (2016). Celebrity Vegans and The Lifestyling of Ethical Consumption. Environmental Communication, 10(6): 777-790.
 • Fischer, J. (2016). Markets, Religion, Regulation: Kosher, Halal and Hindu Vegetarianism in Global Perspective. Geoforum, 69, 67-70.
 • Fox, N. & Ward, K. (2008). Health, Ethics and Environment: a Qualitative Study of Vegetarian Motivations. Appetite, 50(2-3): 422-429.
 • Fresán, U. & Sabaté, J. (2019). Vegetarian Diets: Planetary Health and It’s Alignment with Human Health. Advances in Nutrition, 10(4): 380-388.
 • Haviland, W.A., Prins, H.E.L., Walrath, D. & Mcbride, B. (2008). Kültürel Antropoloji. Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1-922.
 • Hoffman, S.R., Stallings, S.F., Bessinger, R.C. & Brooks, G.T. (2013). Differences Between Health and Ethical Vegetarians. Strength of Conviction, Nutrition Knowledge, Dietary Restriction, and Duration of Adherence. Appetite, 65: 139-144.
 • Iguacel, I., Miguel-Berges, M.L., Gómez-Bruton, A., Moreno, L.A. & Julián, C. (2019). Veganism, Vegetarianism, Bone Mineral Density, and Fracture Risk: a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrition Reviews, 77(1): 1-18.
 • Ilea, R. C. (2009). Intensive Livestock Farming: Global Trends, Increased Environmental Concerns, and Ethical Solutions. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 22(2), 153-167.
 • Ilgaz A. Pınar, E., Özdemir, S.Y. & Ege Üniversitesi Psikoloji Bölüm Öğrencileri. (2018). Bir Tahakkük Biçimi Olarak Türcülük: Etin Cinsel Politikası Üzerine. Online Psikoloji Dergisi, 1-6.
 • Jennings, L., Danforth, C.M., Dodds, P.S., Pinel, E. & Pope, L. (2019). Exploring Perceptions of Veganism. Arxiv Preprint Arxiv:1907.12567, 1-2.
 • Key, T.J., Appleby, P.N. & Rosell, M.S. (2006). Health Effects of Vegetarian and Vegan Diets. Proceedings of The Nutrition Society. 65, 35-41.
 • Kansanen, I. (2013). Vegan Travel-The Ways How Vegan Diet Influences Travel Experience. Bachelor’s Thesis DP in Experience and Wellness Management, 1-59.
 • Kınıklıoğlu, M. (2016). Vegan Beslenme. Oğlak Yayınları, İstanbul, 1-286.
 • Kieschnick, J. (2005). Buddhist Vegetarianism in China. In of Tripod and Palate. Palgrave Macmillan, New York, 186-212.
 • Leitzmann, C. (2003). Nutrition Ecology: The Contributions of Vegetarian Diets. Am J Clin Nutr. 78, 657-659.
 • Lawo, D., Esau, M., Engelbutzeder, P. & Stevens, G. (2020). Going Vegan: The Role (S) of ICT In Vegan Practice Transformation. Sustainability, 12(12): 5184.
 • Mariotti, F. (2017). Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention. Academic Press. London/United Kingdom.1-887.
 • Mariotti, F. & Dagnieli, P.C. (2017). Vegetarian Diets: Definition and Pitfall in Interpreting Literatüre on Health Effect of Vegetarianism. Vegetarian and Plant-Based Diets in Health and Disease Prevention (Ed. Marıottı, François), Academic Press, 3-10.
 • Meesters, A.N. & Meesters, Y. (2020). Vegetarian or Vegan Diet: Stimulating or at Risk to Mental Health?. Vegetarianism and Veganism. Intechopen. 1-14.
 • Nalçacı İkiz, A. & Solunoğlu, A. (2018). Otel İşletmelerinde Vejetaryen Gıdalara Yönelik Tutum ve Uygulamalar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (3): 14-25.
 • Neuman, W.L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I.(Çev. S. Özge). İstanbul: Yayın Odası Yayınları, 1-355.
 • Nezlek, J.B. & Forestell, C.A. (2020). Vegetarianism as a Social Identity. Current Opinion in Food Science, 33, 45-51.
 • Petti, A., Palmieri, B., Vadalà, M. & Laurino, C. (2017). Vegetarianism and Veganism: Not Only Benefits But Also Gaps. A Review. Progress in Nutrition, 19(3): 229-242.
 • Pilis, W., Stec, K., Zych, M. & Pilis, A. (2014). Health Benefits and Risk Associated with Adopting a Vegetarian Diet. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 65(1): 9-14.
 • Rivera, M. & Shani, A. (2013). Attitudes and Orientation Toward Vegetarian Food in The Restaurant Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(7): 1049-1065.
 • Salehi, G. (2018). Exploring Ethical Purchase Decision-Making Toward Vegan Food Products. Doctoral Dissertation. Master Dissertation, Comillas Pontifical University. 1-123.
 • Shani, A. & Dipietro, R.B. (2007). Vegetarians: A Typology for Foodservice Menu Development. Hospitality Review, 25(2): 64-73.
 • Sünnetçioğlu, S., Mercan, Ş.O., Yıldırım, H.M. & Türkmen, S. (2017). Veganların Restoranlarda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2): 241-252.
 • Şanlıer, N. & Ertaş, Y. (2018). Vejetaryen Mutfak. Gastronomide Güncel Konular, Ed: Ferhan Nizamlıoğlu, Billur Yayınevi ve Basımevi, Konya. 133-164.
 • Tunçay, G.Y. (2020). Biyoetik Çerçevesinde Vegan ve Vejetaryenlik. Ankara. Vize Yayıncılık. 1-128.
 • Özcan, T. & Baysal, S. (2016). Vejetaryen Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2): 101-116.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 323-343.
 • Yeğen, C. & Aydın, B.O. (2018). Postmodern Bir Kimlik Olarak Veganlık ve Bir Çevrimiçi Vegan Ağının Analizi. İletişim, 28: 91-114.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 1-427.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sibel AYYILDIZ (Sorumlu Yazar)
KARABUK UNIVERSITY
0000-0003-0701-2445
Türkiye


Aybüke Ceyhun SEZGİN
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1068-9940
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ayyıldız, S. & Sezgin, A. C. (2021). Vejeteryan/Vegan bireylerin yiyecek içecek işletmeleri tercihleri ve sorunları . Journal of Tourism Research Institute , 2 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtri/issue/60904/900390