Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
BibTex RIS Kaynak Göster

Unutulmaz Konaklama Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 75 - 94, 31.12.2023

Öz

Bu çalışma, konaklama sektöründeki unutulmaz konaklama deneyimini derinlemesine anlama amacını taşımaktadır. Günümüz seyahat anlayışında konaklama, sadece gecelemenin ötesine geçerek , konfor, estetik ve yüksek hizmet kalitesiyle birinci sınıf bir deneyim sunma hedefini benimsemektedir. Detaylı incelemeler, unutulmaz konaklama deneyiminin özenle tasarlanmış mekanlar, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş hizmetler ve duygusal bağ kurma kavramlarıyla örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Bu değerlendirmenin, konaklama sektörü profesyonellerine, müşteri memnuniyeti stratejilerini gözden geçirme ve unutulmaz deneyimleri teşvik etme noktasında fayda sağlaması beklenmektedir. Araştırma, unutulmaz konaklama deneyiminin sadece konuk memnuniyetini değil, aynı zamanda sadık bir müşteri kitlesi oluşturmanın, olumlu ağızdan ağıza iletişimi güçlendirerek yeni potansiyel müşterileri çekmenin stratejik önemini vurgulayarak sektöre değerli katkılarda bulunmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen temel bilgiler, konaklama sektörü paydaşlarına müşteri odaklı yaklaşımlarını güçlendirmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için pratik rehberlik sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Ali, F., Hussain, K., & Ragavan, N. A. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customers experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279.
 • Ariffin, A. A. M., & Maghzi, A. (2012). A preliminary study on customer expectations of hotel hospitality: Influences of personal and hotel factors. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 191-198.
 • Ariffin, A. A. M., Nameghi, E. N., & Zakaria, N. I. (2013). The effect of hospitableness and servicescape on guest satisfaction in the hotel industry. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 30(2), 127-137.
 • Asmara, T. N. A. T., & Mohi, Z. (2016). Guest satisfaction towards physical environment quality in theme hotel. Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry, 155.
 • Ayyıldız, T. (2020). Otel Yöneticileri Bakış Açısıyla Deneyim Modülleri ve Deneyim Boyutları. Business & Management Studies: An Internatıonal Journal, 8(3), 3239-3273.
 • Baka, V. (2016). The becoming of user-generated reviews: Looking at the past to understand the future of managing reputation in the travel sector. Tourism management, 53, 148-162.
 • Ballantyne, R., Packer, J., & Sutherland, L. A. (2011). Visitors’ memories of wildlife tourism: Implications for the design of powerful interpretive experiences. Tourism management, 32(4), 770-779.
 • Behnamshirazi, N. (2018). Achieving sustainable tourism through eco-lodge venture: evidence from eco-lodge cases (Master’s thesis, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)).
 • Lahouel, B., & Montargot, N. (2020). Children as customers in luxury hotels: what are Parisian hotel managers doing to create a memorable experience for children? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(5), 1813-1835.
 • Berezina, K., Bilgihan, A., Cobanoglu, C., & Okumus, F. (2016). Understanding satisfied and dissatisfied hotel customers: text mining of online hotel reviews. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(1), 1-24.
 • Berger, M. W. (2011). Hotel dreams: Luxury, technology, and urban ambition in America, 1829–1929. JHU Press.
 • Bertan, S. (2020). Key Success Factors for Doing Business in Hot Air Balloon Riding: Bertan, S. (2020). Key Success Factors for Doing Business in Hot Air Balloon Riding. Journal of Tourism and Services, 20 (11), 124-131. Journal of Tourism and Services, 11(20), 124-131.
 • Bharwani, S., & Jauhari, V. (2013). An exploratory study of competencies required to co-create memorable customer experiences in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(6), 823-843.
 • Bharwani, S., & Mathews, D. (2021). Techno-business strategies for enhancing guest experience in luxury hotels: a managerial perspective. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 13(2), 168-185.
 • Bilgihan, A., Smith, S., Ricci, P., & Bujisic, M. (2016). Hotel guest preferences of in-room technology amenities. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(2), 118-134.
 • Bisoi, S., Roy, M., & Samal, A. (2020). Impact of artificial intelligence in the hospitality industry. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 4265-4276.
 • Bowen, D. E., & Lawler III, E. E. (2006). The empowerment of service workers: What, why, how, and when. Managing innovation and change, 33(3), 155-69.
 • Braun-LaTour, K. A., Grinley, M. J., & Loftus, E. F. (2006). Tourist memory distortion. Journal of travel research, 44(4), 360-367.
 • Brochado, A., & Brochado, F. (2019). What makes a glamping experience great? Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(1), 15-27.
 • Brunner-Sperdin, A., & Peters, M. (2009). What influences guests' emotions? The case of high-quality hotels. International Journal of Tourism Research, 11(2), 171-183.
 • Buehring, J., & O’Mahony, B. (2019). Designing memorable guest experiences: development of constructs and value generating factors in luxury hotels. Journal of Hospitality and Tourism Insights.
 • Buhalis, D., Harwood, T., Bogicevic, V., Viglia, G., Beldona, S., & Hofacker, C. (2019). Technological disruptions in services: lessons from tourism and hospitality. Journal of Service Management, 30(4), 484-506.
 • Campione, R. (2021). How digitalization is revolutionizing relationships between customers and service providers in the hospitality industry: Personalization and gamification. International Journal of Information, Business and Management, 13(1), 35-52.
 • Cetin, G., & Walls, A. (2016). Understanding the customer experiences from the perspective of guests and hotel managers: Empirical findings from luxury hotels in Istanbul, Turkey. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(4), 395-424.
 • Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2013). Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and behavioural outcomes. Journal of Economics, Business and Management, 1(2), 177-181.
 • Chandralal, L., Rindfleish, J., & Valenzuela, F. (2015). An application of travel blog narratives to explore memorable tourism experiences. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(6), 680-693.
 • Chen, X., Cheng, Z. F., & Kim, G. B. (2020). Make it memorable: Tourism experience, fun, recommendation, and revisit intentions of Chinese outbound tourists. Sustainability, 12(5), 1904.
 • Cheong, S. N., Ling, H. C., Teh, P. L., Ahmed, P. K., & Yap, W. J. (2017). Encrypted quick response scheme for hotel check-in and access control system. International Journal of Engineering Business Management, 9, 1847979017720039.
 • Chittiprolu, V., Samala, N., & Bellamkonda, R. S. (2021). Heritage hotels and customer experience: a text mining analysis of online reviews. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(2), 131-156.
 • Choi, H., & Kandampully, J. (2019). The effect of atmosphere on customer engagement in upscale hotels: An application of SOR paradigm. International Journal of Hospitality Management, 77, 40-50.
 • Chun Wang, J., Wang, Y. C., & Tai, Y. F. (2016). Systematic review of the elements and service standards of delightful service. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(7), 1310-1337.
 • Çoban, Ö., & Ardıç Yetiş, Ş. (2019). The effect of customers’ hotel experience on satisfaction: The mediating role of memorability. Rev. Anais Bras. de Est. Tur./ ABET, Juiz de Fora (Brasil), v.9, pp.1 – 1.
 • Cobanoglu, C., Dogan, S., Berezina, K., & Collins, G. (2021). Hospitality and tourism information technology. University of South Florida M3 Center Publishing, 17(9781732127593), 2.
 • Çolak, O., & Karakan, H. İ. (2021). Akıllı Otel Uygulamaları Ve Bu Uygulamalar Hakkında Yönetici Görüşleri: Gaziantep İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 168-184.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of tourism research, 6(4), 408-424.
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: The experience of play in work and leisure. San Fr CA: Jossey-Bass.
 • Cutler, S. Q., & Carmichael, B. A. (2010). The dimensions of the tourist experience. The tourism and leisure experience: Consumer and managerial perspectives, 44, 3-26.
 • Das, M. P. (2023). Technology and Guest Experience: Innovations Reshaping Hotel Management. International Journal for Multidimensional Research Perspectives, 1(3), 76-95.
 • Dedeoğlu, B. B., Van Niekerk, M., Küçükergin, K. G., De Martino, M., & Okumuş, F. (2020). Effect of social media sharing on destination brand awareness and destination quality. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 33-56.
 • Demir, S., & Demirel, E. Ü. (2019). Bir Deneyimi Unutulmaz Kılan Unsurlar Nedir? Unutulmaz Turizm Deneyimi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 661-682.
 • Domanski, M. (2020). The concept of a smart hotel and its impact on guests’ satisfaction, privacy, and the perception of the service quality (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-41848
 • Dubé, L., & Le Bel, J. (2003). The content and structure of laypeople's concept of pleasure. Cognition and emotion, 17(2), 263-295.
 • Elshaer, A. M., & Marzouk, A. M. (2022). Memorable tourist experiences: the role of smart tourism technologies and hotel innovations. Tourism Recreation Research, 1-13.
 • Foris, D., Tecau, A. S., Hartescu, M., & Foris, T. (2020). Relevance of the features regarding the performance of booking websites. Tourism Economics, 26(6), 1021-1041.
 • Fu, S., Cheng, X., Bao, Y., Bilgihan, A., & Okumus, F. (2021). Staying in a hotel or peer-to-peer accommodation sharing? A discrete choice experiment with online reviews and discount strategies. Internet Research, 31(2), 654-676.
 • Gibbs, C., Gretzel, U., & Saltzman, J. (2016). An experience-based taxonomy of branded hotel mobile application features. Information Technology & Tourism, 16, 175-199.
 • Gilmore, J. H., & Pine, B. J. (2002). Differentiating hospitality operations via experiences: Why selling services is not enough. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(3), 87-96.
 • Gnoth, J. (1997). Tourism motivation and expectation formation. Annals of Tourism research, 24(2), 283-304.
 • Golja, T., & Paulišic, M. (2021). Managing-technology enhanced tourist experience: The case of scattered hotels in Istria. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 26(1), 63-95.
 • Gupta, S., Modgil, S., Lee, C. K., Cho, M., & Park, Y. (2022). Artificial intelligence enabled robots for stay experience in the hospitality industry in a smart city. Industrial Management & Data Systems, 122(10), 2331-2350.
 • Guzel, O., & Dortyol, T. (2016). Exploring the multi-sensory based memorable tourism experiences: A study of Adam&Eve hotel in Turkey. Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, (2 (4)), 28-39.
 • Heide, M., & Grønhaug, K. (2009). Key factors in guests' perception of hotel atmosphere. Cornell Hospitality Quarterly, 50(1), 29-43.
 • Herjanto, H., & Gaur, S. S. (2017). Creating memorable experiences: lessons from the world’s top 10 hotels. Hospitality Marketing and Consumer Behavior. Creating Memorable Experiences, 49-72.
 • Hosany, S., Sthapit, E., & Björk, P. (2022). Memorable tourism experience: A review and research agenda. Psychology & Marketing, 39(8), 1467-1486.
 • Huang, D., Chen, Q., Huang, J., Kong, S., & Li, Z. (2021). Customer-robot interactions: Understanding customer experience with service robots. International Journal of Hospitality Management, 99, 103078.
 • Jennings, G., & Nickerson, N. (Eds.). (2006). Quality tourism experiences. Routledge.
 • Kahraman, O. C., & Tanriverdi, H. (2021). Unutulmaz Turizm Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(1), 43-54.
 • Karaca, Ş., & Tağraf, T. (2021). Unutulmaz turizm deneyiminin psikolojik iyi oluşa etkisinin incelenmesi. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 4(2), 153-168.
 • Keskin, E., Sezen, N., & Dağ, T. (2020). Unutulmaz Turizm Deneyimi, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki Ilişkiler: Kapadokya Bölgesini Ziyaret Eden Turistlere Yönelik Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(2), 239-264.
 • Kim JongHyeong, K. J. (2017). Memorable service experiences: a service failure and recovery perspective. In Service failures and recovery in tourism and hospitality: A practical manual (pp. 56-69). Wallingford UK: CABI.
 • Kim, D. J., Kim, W. G., & Han, J. S. (2007). A perceptual mapping of online travel agencies and preference attributes. Tourism management, 28(2), 591-603.
 • Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44, 34-45.
 • Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel research, 51(1), 12-25.
 • Kim, Y. Y., & Cha, S. B. (2010). Relationships between delivery service quality and customer satisfaction in chicken delivery outlets. Journal of the East Asian Society of Dietary Life, 20(1), 138-148.
 • King, B., & Zhang, H. Q. (2017). Experiential tourism and hospitality learning: Principles and practice. In Handbook of teaching and learning in tourism (pp. 207-217). Edward Elgar Publishing.
 • Kladou, S., & Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the case of TripAdvisor. Journal of destination marketing & management, 4(3), 187-193.
 • Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S., & Cha, J. (2010). Service quality as a component of the hospitality experience: Proposal of a conceptual model and framework for research. Journal of Foodservice Business Research, 13(1), 15-23.
 • Kumar, A., Olshavsky, R. W., & King, M. F. (2001). Exploring alternative antecedents of customer delight. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 14-26.
 • LaTour, K. A., & Brant, A. (2022). Social Listening to Create Bespoke Customer Experiences: Best Practices for Hospitality Operators. Cornell Hospitality Quarterly, 63(3), 320-333.
 • Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social media in tourism and hospitality: A literature review. Journal of travel & tourism marketing, 30(1-2), 3-22.
 • Lin, P. M., Tung, V. W. S., Qiu Zhang, H., & Gu, Q. (2018). Tourist experience on memorable hospitality services. Journal of China Tourism Research, 14(2), 123-145.
 • Lockyer, T., & Tsai, M. (2004). Dimensions of Chinese culture values in relation to the hotel dining experience. Journal of Hospitality and Tourism Management, 11(1), 13-28.
 • Mahdzar, M., Shuib, A., Ramachandran, S., & Afandi, S. H. M. (2015). The role of destination attributes and memorable tourism experience in understanding tourist revisit intentions. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences (Tourism & Environment, Social and Management Sciences), 15, 32-39.
 • Marschall, S. (2012). Tourism and memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2216-2219.
 • Marzouk, A., Maher, A., & Mahrous, T. (2019). The influence of augmented reality and virtual reality combinations on tourist experience. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 3(2), 1-19.
 • Mathisen, L. (2012). The exploration of the memorable tourist experience. In Advances in hospitality and leisure (Vol. 8, pp. 21-41). Emerald Group Publishing Limited.
 • Mehmetoglu, M., & Engen, M. (2011). Pine and Gilmore's concept of experience economy and its dimensions: An empirical examination in tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 12(4), 237-255.
 • Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behavior of restaurant patrons. Journal of consumer research, 13(2), 286-289.
 • Mody, M. (2016). Creating Memorable Experiences: How hotels can fight back against Airbnb and other sharing economy providers. Boston Hospitality Review, 4(2), 1-10.
 • Mody, M. A., Suess, C., & Lehto, X. (2017). The accommodation experiencescape: a comparative assessment of hotels and Airbnb. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2377-2404.
 • Naumov, N. (2019). The impact of robots, artificial intelligence, and service automation on service quality and service experience in hospitality. In Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism and hospitality (pp. 123-133). Emerald Publishing Limited.
 • Nilashi, M., Ahani, A., Esfahani, M. D., Yadegaridehkordi, E., Samad, S., Ibrahim, O., ... & Akbari, E. (2019). Preference learning for eco-friendly hotels recommendation: A multi-criteria collaborative filtering approach. Journal of Cleaner Production, 215, 767-783.
 • Nobar, H. B. K., & Rostamzadeh, R. (2018). The impact of customer satisfaction, customer experience and customer loyalty on brand power: empirical evidence from hotel industry. Journal of Business Economics and Management, 19(2), 417-430.
 • Ogle, A. (2009). Making sense of the hotel guestroom. Journal of Retail & Leisure Property, 8, 159-172.
 • Öktem, E., & Akdu, S. (2022). Unutulmaz Turizm Deneyiminin Müşteri Memnuniyetine Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi. Erciyes Akademi, 36(2), 964-981.
 • Özen, İ. A., & Özgül Katlav, E. (2023). Aspect-based sentiment analysis on online customer reviews: a case study of technology-supported hotels. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 14(2), 102-120.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), 12-40.
 • Parmar, S., Meshram, M., Parmar, P., Patel, M., & Desai, P. (2019). Smart hotel using intelligent chatbot: A review. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering, and Information Technology, 5(2), 823-829.
 • Penner, R. H., Adams, L., & Rutes, W. (2013). Hotel design, planning, and development. Routledge.
 • Pestana, M. H., Parreira, A., & Moutinho, L. (2020). Motivations, emotions, and satisfaction: The keys to a tourism destination choice. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100332.
 • Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy (Vol. 76, No. 4, pp. 97-105). Harvard Business Review Press.
 • Pisano (2020). Bir Müşteri Deneyimi Başyapıtı: Minik Zürafa Joshie’nin Serüveni. https://www.pisano.com/tr/academy/bir-musteri-deneyimi-basyapiti-minik-zurafa-joshienin-seruveni
 • Ponce, D. C. (2022). Perceptions of artificial intelligence service-chatbots and brand affection in the hotel industry in Australia (Doctoral dissertation, RMIT University).
 • Quadri-Felitti, D. L., & Fiore, A. M. (2013). Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47-62.
 • Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism management, 25(3), 297-305.
 • Rahimian, S., ShamiZanjani, M., Manian, A., & Esfidani, M. R. (2021). A framework of customer experience management for hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(5), 1413-1436.
 • Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 100621.
 • Ren, L., Qiu, H., Wang, P., & Lin, P. M. (2016). Exploring customer experience with budget hotels: Dimensionality and satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 52, 13-23.
 • Rijal, C. P., & Ghimire, S. (2016). Prospects of creating memorable experience in Nepalese tourism and hospitality industry. Journal of Tourism and Hospitality Education, 6, 40-66.
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of personality, 63(3), 397-427.
 • Servidio, R., & Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives. Tourism Management Perspectives, 20, 151-160.
 • Seyfi, S., Hall, C. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2020). Exploring memorable cultural tourism experiences. Journal of Heritage Tourism, 15(3), 341-357.
 • Seyitoğlu, F., & Alphan, E. (2021). Gastronomy tourism through tea and coffee: travellers’ museum experience. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(3), 413-427.
 • Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management, 18(4), 345-370.
 • Sigala, M., & Gretzel, U. (Eds.). (2017). Advances in social media for travel, tourism and hospitality: New perspectives, practice and cases. Routledge.
 • Siguaw, J. A., & Enz, C. A. (1999). Best practices in hotel architecture. Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 40(5), 44-49.
 • Sim, J., Mak, B., & Jones, D. (2006). A model of customer satisfaction and retention for hotels. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 1-23.
 • Sipe, L. J., & Testa, M. R. (2018). From satisfied to memorable: An empirical study of service and experience dimensions on guest outcomes in the hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(2), 178-195.
 • Slåtten, T., Mehmetoglu, M., Svensson, G., & Sværi, S. (2009). Atmospheric experiences that emotionally touch customers: a case study from a winter park. Managing Service Quality: An International Journal, 19(6), 721-746.
 • Solomon, M. (2015). Your Customer Service Is Your Branding: The Ritz-Carlton Case Study, https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/09/24/your-customer-service-style-is-your-brand-the-ritz-carlton-case-study/?sh=6881be3555ef
 • Spoerr, D. (2021). Factor analysis of hotel selection attributes and their significance for different groups of German leisure travelers. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22(3), 312-335.
 • Sthapit, E. (2017). Exploring tourists’ memorable food experiences: A study of visitors to Santa’s official hometown. Anatolia, 28(3), 404-421.
 • Sthapit, E. (2018). A netnographic examination of tourists’ memorable hotel experiences. Anatolia, 29(1), 108-128.
 • Sthapit, E. (2019). Antecedents of a memorable hotel experience: Finnish hotels perspective. Current Issues in Tourism, 22(20), 2458-2461.
 • Sthapit, E., & Jimenez-Barreto, J. (2018). Exploring tourists' memorable hospitality experiences: An Airbnb perspective. Tourism Management Perspectives, 28, 83-92.
 • Sthapit, E., Coudounaris, D. N., & Björk, P. (2019). Extending the memorable tourism experience construct: an investigation of memories of local food experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(4-5), 333-353.
 • Strannegård, L., & Strannegård, M. (2012). Works of art: Aesthetic ambitions in design hotels. Annals of Tourism Research, 39(4), 1995-2012.
 • Stringam, B. B., & Gerdes, J. H. (2021). Hotel and guest room technology. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 17(9781732127593), 6.
 • Temeloğlu, E., Cevahir, S., & Koçhan, B. (2020). Otel İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Uzantısı Algılamaları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 580-594.
 • Teng, C. C. (2011). Commercial hospitality in restaurants and tourist accommodation: Perspectives from international consumer experience in Scotland. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 866-874.
 • Torres, E. N., & Kline, S. (2006). From satisfaction to delight: a model for the hotel industry. International Journal of contemporary hospitality management, 18(4), 290-301.
 • Trianasari, N., Butcher, K., & Sparks, B. (2018). Understanding guest tolerance and the role of cultural familiarity in hotel service failures. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(1), 21-40.
 • Tung, V. W. S., & Ritchie, J. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of tourism research, 38(4), 1367-1386.
 • Türkiye Finans (2023). Seyahat Deneyiminizi Unutulmaz Kılacak Sıra Dışı Oteller. https://www.turkiyefinansala.com/tr-tr/ala-hayat-blog/Sayfalar/seyahat-deneyiminizi-unutulmaz-kilacak-oteller.aspx
 • Uysal, M., Berbekova, A., & Kim, H. (2020). Designing for quality of life. Annals of Tourism Research, 83, 102944. 
 • Walls, A. R., Okumus, F., Wang, Y. R., & Kwun, D. J. W. (2011a). An epistemological view of consumer experiences. International journal of hospitality management, 30(1), 10-21.
 • Walls, A., Okumus, F., Wang, Y., & Kwun, D. J. W. (2011b). Understanding the consumer experience: An exploratory study of luxury hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(2), 166-197.
 • Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of tourism research, 26(2), 349-370.
 • Wang, S., & Hung, K. (2015). Customer perceptions of critical success factors for guest houses. International Journal of Hospitality Management, 48, 92-101.
 • Wirya, I. M. S. (2023). Analysis of the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the Housekeeping and Front Office Department of Frii Bali Echo Beach Hotel Canggu. Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, 7(1), 192-223.
 • Wtech Akademi (2020). Artırılmış Gerçeklik ile Turizm Sektörü. https://www.wtechplatform.com/tr/artirilmis-gerceklik-teknolojisi-ile-turizm-sektoru
 • Xiang, K., Huang, W. J., Gao, F., & Lai, Q. (2022). COVID-19 prevention in hotels: Ritualized host-guest interactions. Annals of Tourism Research, 93, 103376.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y., & Fan, W. (2017). A comparative analysis of major online review platforms: Implications for social media analytics in hospitality and tourism. Tourism Management, 58, 51-65.
 • Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes Jr, J. H., & Uysal, M. (2015). What can big data and text analytics tell us about hotel guest experience and satisfaction? International journal of hospitality management, 44, 120-130.
 • Yalçınkaya, P., Atay, L., & Karakaş, E. (2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 85-103.
 • Yılmaz, Z. (2019). Konaklama işletmelerinde deneyimsel pazarlamaya bakış açılarının tespiti: İstanbul örneği (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
 • Yozukmaz, N., & Topaloğlu, C. (2016). Senses in hospitality: How do hotels appeal to them. Journal of Tourism and Hospitality Management, 4(2), 51-74.
 • Yu, Q., Pickering, S., Geng, R., & Yen, D. A. (2021). Thanks for the memories: Exploring city tourism experiences via social media reviews. Tourism Management Perspectives, 40, 100851.
 • Zarezadeh, Z. Z., Rastegar, R., & Xiang, Z. (2022). Big data analytics and hotel guest experience: a critical analysis of the literature. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(6), 2320-2336.
 • Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of destination marketing & management, 8, 326-336.
 • Zimmerman, C. A., & Kelley, C. M. (2010). “I’ll remember this!” Effects of emotionality on memory predictions versus memory performance. Journal of Memory and Language, 62(3), 240-253.
Toplam 142 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Neşe Yılmaz 0000-0003-0168-2907

Gaye Deniz 0000-0002-9980-8506

Erken Görünüm Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 20 Aralık 2023
Kabul Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, N., & Deniz, G. (2023). Unutulmaz Konaklama Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Tourism Research Institute, 4(2), 75-94.