Güncel Sayı

Cilt: 4 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Journal of Tourism Research Institute, çift kör hakemlik sürecinden geçmiş en kaliteli teorik ve ampirik araştırmaların yayınlanmasıyla konaklama ve turizm sektörünün anlaşılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Dünyanın önde gelen akademik yazarlarını temsil eden katılımcılar tarafından turizm alanında yazılmış, yüksek kaliteli bilimsel makaleler yayınlıyoruz.

Journal of Tourism Research Institute, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet etmektedir: pazarlama yönetimi; yenilikler; küresel sorunlar; ekonomi; tüketici davranışı; örgütsel davranış; kültür; yöntem; sürdürülebilirlik; içecek yönetimi; planlama ve geliştirme; finansal yönetim; cinsiyet sorunları; etik; girişimcilik; eğitim; ve gelecekteki eğilimler.

1) Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilir. Tutarlı yazım ve noktalama stilleri kullanılabilir. Lütfen "bir alıntının 'başka bir alıntı içinde' olduğu durumlar" dışında, çift tırnak işareti kullanın. 40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak işaretli ve girintili olmalıdır.
2) Özet 200 kelime veya daha az olmalıdır. Kısa ve olgusal bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, temel sonuçları ve önemli vargıları kısaca belirtmelidir.
3) Kesin bir kelime sayma gereksinimi yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelime arasındadır. Tipik bir makale 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.
4) Makaleler iki dosya halinde sunulur: Başlık sayfası ve makale dosyası (yazar bilgileri bulunmadan).
Başlık sayfası, yazı başlığını, tüm yazarların adını, konumunu, üyeliğini, adresini, telefon numaralarını, faks numaralarını, e-posta adreslerini ve tüm onayları içermelidir.
Makale dosyası başlık, özet, 4-5 anahtar kelime, metin, ekler, notlar, referanslar, her bir tablo ve şekli içermelidir.
Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir.
5) Kaynaklar, atıflar ve genel yazı tipleri APA Altıncı Basım Yayın Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Metinde yazara ve tarihe göre alıntı yapın ve makalenin sonuna alfabetik bir liste ekleyin. APA aracılığıyla doğru kaynak göstermek adına daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarla önerilebilir; http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf
6) Yazarlardan, her bir yazar için pasaport tarzı bir fotoğrafın eşlik ettiği yaklaşık 100 kelimelik kısa bir bibliyografik not vermeleri istenir. Bunlar makalenin sonunda yeniden basılacaktır.
7) Lütfen kaynak ve hibe veren kuruluşlar tarafından istenen tüm detayları, makalenin başlık sayfasında, ayrı bir paragrafta, aşağıdaki şekilde sağlayın:
Tek ajans hibeleri için: "Bu çalışma [Finansman Ajansı] tarafından Hibe [sayı xxxx] ile desteklenmiştir."
Çok sayıda kurum hibesi için: "Bu çalışma [Finansman Ajansı 1] tarafından Hibe [sayı xxxx] ile; [Finansman Ajansı 2] tarafından Hibe [sayı xxxx] ile; [Finansman Ajansı 3] tarafından Hibe [sayı xxxx] ile desteklenmiştir.
8) Tüm yazılar için ayrımcı olmayan bir dil zorunludur. Cinsiyetçi veya ırkçı terimler kullanılmamalıdır.
9) Journal of Tourism Research Institute'de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
10) Gönderme ve yayın ücreti ya da sayfa ücreti yoktur.

ETİK İLKELER


Yayın İlkeleri
Tüm yayınlar, editör kriterleri tarafından yapılan ilk taramaya dayanan çift kör hakem inceleme sürecine tabidir ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) değerlendirme ilkeleri; alana önemli katkıyı, kavramsal kaliteyi, uygun metodolojiyi ve anlatımın açıklığını içermektedir. “Çift kör, hakem tarafından gözden geçirilmiş” bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde esastır. Çift kör hakem değerlendirmesinde; ‘prestijli’ veya ünlü yazarlar tarafından yazılan makaleler, yazarın itibarından ziyade makalelerinin içeriğine dayanarak değerlendirilir. Bu nedenle, yayıncılıkta yer alan yazarlar, dergi editörü, hakemler ve yayıncı gibi tüm taraflar için beklenen etik davranış standartlarına karar vermek önemlidir. Yazarlar tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar başkalarının eserlerini ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından veya atıfta bulunulduğundan emin olmalıdırlar.
Yayın Etiği Komitesi Hakkında (COPE, https: //publicationethics.org/)
COPE, editörlere ve yayıncılara, yayın etiğinin tüm yönleri ve özellikle de araştırma ve yayın konusundaki yanlış davranış vakalarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulunur. Ayrıca üyelerine bireysel vakaları tartışmak için bir forum sağlar. COPE bireysel vakaları araştırmaz; editörleri vakaların uygun makamlar (genellikle bir araştırma kurumu veya işveren) tarafından soruşturulmasını sağlamaya teşvik eder. Tüm COPE üyelerinden, ana uygulamalarda belirtilen COPE yayın etiği ilkelerini uygulamaları beklenmektedir.

Etik Kurul, JTRI TRDizin kriterleri kapsamında yazarlardan etik kurul onayı talep etmektedir. TRDizin kriterlerini görmek için tıklayınız.


Editörlerin Sorumlulukları
Tarafsızlık
• Gizlilik
• Süreç kontrolü
• Yayın Kararı


Hakemlerin Sorumlulukları
• Sürat
• Gizlilik
• Süreç Planlama
• Nesnellik Standartları
• Kaynağın Tasdiklenmesi
• Editör Kararına Katkı
• İş Kalitesine Katkı


Yazarların Sorumlulukları
• Özgünlük
• Veri Erişimi ve Saklama
• Kaynakların Onaylanması
• Makale Yazarlığı
• Çoklu, Yedekli veya Eşzamanlı Yayın
• Çevreye Zarar Veren Uygulamalardan Kaçınma
• Kullanılan Fonu Belirtme
• Telif Hakkı Anlaşması
• Yazım Denetimi


YAYIN POLİTİKASI
Yayın ücreti
JTRI hiçbir şekilde yayın ücreti talep etmemektedir.


Açık Erişim
Journal of Tourism Research Institute (JTRI), tam erişime açık bir yayındır; bu durum, hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların, kamuya açık internet ortamında, herhangi bir kullanıcı tarafından okunmasını, indirilmesini, kopyasının dağıtılmasını, basılması, taranması veya çevrim içi olarak özgürce erişilmesi, dizine eklenmek üzere taranması, verilerin yazılıma aktarılması ya da finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın diğer yasal amaçlar için kullanılması anlamına gelir. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. Bu kapsamda, “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list signatures) ‘ne katıldığını beyan etmektedir.
JTRI'nin içeriği Creative Commons Atıf-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Makaleleri kabul edilen yazarlar eserlerine atıf yapıldığı sürece, eserin değiştirilmeden ticari ya da gayri ticari dağıtım hakkını vermeyi kabul etmiş sayılırlar. JTRI yayınlayacağı bütün makaleleri için bu lisansı uygulamaktadır.
Yazar, baskı öncesi sürümü (çalışmanın hakemlere gönderilmeden önceki sürümü) arşivleyebilir. Çalışmanın bu versiyonuna yazarın baskı-öncesi sürümü ya da baskı öncesi sürüm adı verilmektedir.
Yazarın baskı-öncesi sürümü derginin internet sitesinde yayımlanmaz. Baskı-öncesi sürümün yazarın kişisel internet sitesinden yayımlanmasına ilişkin herhangi bir engel yoktur.
Yalnızca baskı sonrası sürümler (çalışmanın hakemlere gönderildikten sonra gözden geçirilmiş sürümü) derginin internet sitesinden PDF biçiminde yayımlanır. Bu sürüm yayımcı sürümü olarak da adlandırılır. Yayımcı sürümü, derginin internet sitesinde derhal yayımlanır. Bu sürümün yazarın kişisel sitesinde yayımlanmasında herhangi bir engel yoktur.
JTRI'nde hakem değerlendirmesinden sonra yayınlanan tüm makaleler, yayın tarihinden itibaren hemen erişilebilir olma özelliğine sahiptir.
Buna ek olarak, yayın öncesi, yayın sırasında veya yayınlanmadan sonra yazarlardan talep edilen herhangi bir ücret (makale işlenme ücreti) söz konusu değildir.


İntihal Politikası
JTRI’e gönderilen her çalışma öncelikle benzerlik programında (Turnitin, iThenticate ya da İntihal.Net gibi) incelenir. Değerlendirilmeye alınabilmesi için, kaynakça hariç, tekil kelime bazında analiz edilir. Analiz sonucunda toplam benzerlik oranı maksimum %25, münferit bir çalışmaya olan benzerlik oranı maksimum %5 olmalıdır. Belirtilen sınırların üzerinde benzerlik oranının tespit edilmesi durumda editör çalışmayı reddedecektir.

JTRI yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.