Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 627 - 640 2019-12-31

İran'daki Şiî entelektüel dinî düşüncenin önde gelen isimlerinden olan Abdülkerim Sürûş'un vahiy hakkındaki görüşleri 90'lı yıllardan beri tartışılmaktadır. Bu bağlamda Sürûş ve eleştirmenlerinin yazılarından bir tenkit literatürü meydana gelmiştir. Son olarak Dr. Öğretim Üyesi Asiye Tığlı, Sürûş'un vahiy teorisi kapsamında öne sürdüğü fikirleri ile bazı İranlı düşünürlerin bunlara ilişkin kaleme aldıkları eleştirileri içeren yazıları derleyerek Türkçe'ye çevirmiştir. Bu çalışmada Güncel Vahiy Tartışmaları üst başlığında iki cilt olarak yayımlanan söz konusu seçkinin önemi, arka planı, içeriği ve neşrine dair değerlendirmeler yapılmakta, birtakım teklif ve tavsiyeler sunulmaktadır.

Şîa, İran, Entellektüel Dinî Düşünce, Abdülkerim Sürûş, Vahiy
 • ‘Allâl, Ḫâlid Kebîr. Nakdu Kitâbi Basṭı’t-Tecribeti’n-Nebeviyye. Cezayir: Dârü’l-Muḫtesib, 2012.
 • Ârmin, Muḥsin. “Kur’an’ın Rüya Olarak Tasavvuruna Eleştiri”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/43-89.
 • Babapur, Muhammet. “Dr. Suruş-Şiiler”. YouTube. Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2017.
 • https://www.youtube.com/watch?v=GgR3xxnf6qk. Erişim 24 Ağustos 2019.
 • Batoor, Qari Feriaghun. Abdülkerim Suruş’ta Çağdaş Problemler ve Din. Konya: Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Bâzergân, Abdulâli. “Abdülkerim Sürûş’un Nebevi Rüyalar Nazariyesine On Maddelik Bir Eleştiri”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/131-136.
 • Bâzergân, Abdulâli. “İlâhî Kelâmda Hevâ veya Hüdâ”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/111-130.
 • Debbâğ, Sürûş. “Nebevi Tecrübeden Rasûlâne Rüyalara”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/15-32.
 • Ensârî, Ḥasan. “Surûş’un Vahiy Nazariyesi’ne Tenkit”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/91-109.
 • Haşimî, Mansur. “Nebevi Rüyalara Eleştiri”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/33-42.
 • Soroush, Abdulkarim. The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contingency and Plurality in Religion. İngilizce’ye çev. Nilou Mobasser, ed. Forough Jahanbakhsh. Leiden: Brill, 2009.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Bariz Zıtlıklar”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/79-104.
 • Sürûş, Abdülkerim. Basṭu't-Tecribeti'n-Nebeviyye. Arapçaya çev. Ahmed el-Kapançî. Irak: Dârü’l-Fikri’l-Cedîd, 2006.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Bir Gece Binip Geçti Felekten”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/129-143.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Giriş: Nebevi Tecrübenin Genişlemesi”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/13-37.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Hz. Ahmed’in Rüyası Tüm Enbiyaların Rüyasıdır”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/57-78.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/41-55.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Nebevî Rüyalar Nazariyesi (VI)”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 2/137-160.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Nev Mu‘tezilî Hestem”. Görüşmeci: Metin Ġaffâryân, Görüşme Transkripsiyonu, 1387/2008. http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/P-INT-13870200-NoMotazeli.html. Erişim 24 Ağustos 2019.
 • Sürûş, Abdülkerim. “Şeriatın Yokluğu ve Risâlet’in İmkânsızlığı”, Güncel Vahiy Tartışmaları. drl.-çev. Asiye Tığlı. İstanbul: Mana Yayınları, Kasım 2018, 1/105-128.
 • Tığlı, Asiye. İran’da Entelektüel Dinî Düşünce Hareketi. İstanbul: Mana Yayınları, Aralık 2017.
Birincil Dil tr
Bölüm KİTAP KRİTİĞİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6082-4365
Yazar: Muhammed Osman DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @kitap İncelemesi { kaderdergi626281, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {627 - 640}, doi = {}, title = {Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Muhammed Osman} }
APA DOĞAN, M . (2019). Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2. Kader , 17 (2) , 627-640 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaderdergi/issue/51311/626281
MLA DOĞAN, M . "Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2". Kader 17 (2019 ): 627-640 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaderdergi/issue/51311/626281>
Chicago DOĞAN, M . "Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2". Kader 17 (2019 ): 627-640
RIS TY - JOUR T1 - Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2 AU - Muhammed Osman DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 627 EP - 640 VL - 17 IS - 2 SN - -2602-2710 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kader Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2 %A Muhammed Osman DOĞAN %T Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2 %D 2019 %J Kader %P -2602-2710 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD DOĞAN, Muhammed Osman . "Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2". Kader 17 / 2 (Aralık 2020): 627-640 .
AMA DOĞAN M . Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2. Kader. 2019; 17(2): 627-640.
Vancouver DOĞAN M . Güncel Vahiy Tartışmaları 1-2. Kader. 2019; 17(2): 640-627.