Cilt: 17 - Sayı: 2

4.010     |     6.702

İçindekiler

 • MAKALELER
 • TERCÜMELER
 • KİTAP KRİTİĞİ
 • DOKTORA TEZ ÖZETLERİ
 • Makale Çağrısı

  31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak 18. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

  Bilgilerinize arz olunur.


  Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

  Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

  Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

  İlgili araştırmacılara  duyurulur.