Kadim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2757-9395 | e-ISSN 2757-9476 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2021 | Yayıncı Burhan ÇAĞLAR |


Kadim, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Yayın çizgisini “Osmanlı Tarihi” ile sınırlandırmış olan dergi, araştırmacıların bu kapsamda Türkçe veya İngilizce kaleme alınmış katkılarını memnuniyetle karşılar.

Eleştirel bakış açılarını teşvik eden Kadim’in amacı, “Osmanlı Tarihi” araştırmacılarına, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergi, 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde neşredilmektedir.

Makalenizi nasıl göndereceğiniz hakkında bilgi için Yazım Kurallarına bakınız.

Hakem Değerlendirme Sürecine Dair Beyan

Kadim’de “çift taraflı kör hakemlik” sistemi hassasiyetle işletilmektedir. Bu sistemde dergiye gönderilen çalışmalar, ilk editör incelemesi esnasında anonimleştirilir ve kendileri de anonim olan iki hakemin titiz bir incelemesine tâbi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek maksadıyla intihal taramasından geçirilir; benzerlik oranının %15’i geçmemesi beklenir.


Kadim

ISSN 2757-9395 | e-ISSN 2757-9476 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2021 | Yayıncı Burhan ÇAĞLAR |
Kapak Resmi


Kadim, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Yayın çizgisini “Osmanlı Tarihi” ile sınırlandırmış olan dergi, araştırmacıların bu kapsamda Türkçe veya İngilizce kaleme alınmış katkılarını memnuniyetle karşılar.

Eleştirel bakış açılarını teşvik eden Kadim’in amacı, “Osmanlı Tarihi” araştırmacılarına, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergi, 15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerinde neşredilmektedir.

Makalenizi nasıl göndereceğiniz hakkında bilgi için Yazım Kurallarına bakınız.

Hakem Değerlendirme Sürecine Dair Beyan

Kadim’de “çift taraflı kör hakemlik” sistemi hassasiyetle işletilmektedir. Bu sistemde dergiye gönderilen çalışmalar, ilk editör incelemesi esnasında anonimleştirilir ve kendileri de anonim olan iki hakemin titiz bir incelemesine tâbi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek maksadıyla intihal taramasından geçirilir; benzerlik oranının %15’i geçmemesi beklenir.


Sosyal Medya Hesaplarımız