Yazım Kuralları

Yazarlara Notlar

fountain-pen-with-ink-bottle-white-background_476612-4231.jpg?w=1480Kadim, Osmanlı tarihi sahasında özgün ve alanlarına katkı sunan araştırma ve inceleme makaleleri, araştırma notu, tenkitli metin neşri ve tercümeleri, kitap ve bilimsel etkinlik kritikleri ve doktora tez özetleri, derleme, çeviri, kısa rapor, teknik not, söyleşi, biyografi, bibliyografi, türünde kaleme alınmış çalışmaları kabul etmektedir. Yazılar gönderilmeden önce aşağıdaki notların dikkatli bir şekilde okunması tavsiye edilir. Bu kılavuza uymayan yazılar müelliflerine iade edilecektir.

Yazılar Türkçe veya İngilizce kaleme alınmalı ve dergipark.org.tr/kadim adresinden sisteme yüklenmelidir. Ana metin, Microsoft Word programında Times New Roman yazı stili, 12 punto ve 1,5 satır aralığında, dipnotlar ise Times New Roman 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları Microsoft Word programının varsayılan kenar boşluğunda (her yönden 2,5 cm) olmalıdır.

Makalenin başlığı, ilk sayfaya ortalı şekilde yazılmalıdır. Unvan, kurum, elektronik posta ve ORCID bilgileri, makale başlığı altına yazılacak olan yazarın tam ismine dipnot olarak eklenmelidir. (Bütün yazarlar ORCID kimliği edinmekle mükelleftir: orcid.org). Makalelere ayrıca 100-175 kelime aralığında Türkçe öz ve azami 200 kelime İngilizce abstract ve bunların altına her iki dilde 4-7 tane anahtar kelime eklenmelidir.

Bu kıstasları karşılayan ve ilk editör incelemesinde içerik bakımından uygun bulunan makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemi uyarınca, yazarın bilgilerine erişimi kapalı olan iki hakeme gönderilecektir. Müelliflere uluslararası bir kitleye hitap ettiklerini hatırda bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

Kitap Değerlendirmesi: Bu türde kaleme alınan yazıların başına 60-80 kelimelik Türkçe öz, 60-90 kelimelik İngilizce abstract, 5’er adet anahtar kelime ve keywords eklenmelidir. Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzuna (Buradan) müracaat ediniz.

Öz/Özet: Araştırma makalelerinin başına eklenecek Öz/Özet makalenin genel bir özetinden ibaret olmamalı, çalışmanın amaç ve kapsamını, ​metodunu, temel kaynaklarını, alana yönelik özgün katkısını ihtiva etmelidir.

Genişletilmiş Özet (Extended Summary): İsteğe bağlı olarak yazarlar makalenin sonuna İngilizce 'Genişletilmiş Özet' (Extended Summary) ekleyebilir. Bunun eklenmesi, bir makalenin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştırır, çalışmanın çok daha kısa sürede uluslararası literatürde yer edinmesini sağlar. Genişletilmiş Özet, tercihen 500-700 kelime aralığında olmalı ve çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir. Bu kısım makalenin ana metninin sonunda, Kaynakça'nın hemen öncesinde yer almalıdır

Dipnot, Alıntı ve Referanslar: Dergide referans sistemi olarak İSNAD 2. Edisyon (Dipnotlu) kullanılmaktadır: isnadsistemi.org

Arşiv Belgelerine Referans: Makalelerde yer alan bu türde dokümanlara atıf yapmak için rehbere Buradan ulaşabilirsiniz. 

Transliterasyon: Bu konuda TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yaklaşımı benimsenmiştir. Gerekli olmadıkça transliterasyon alfabesinin kullanılması tavsiye edilmemektedir. Kullanılması durumunda, aynı kelime için yazının tümünde tutarlı olmak kaydıyla İSNAD Sistemi takip edilmelidir. Bu konuda tutarlı ve doğru kullanımı takip etmeyen yazılar, yazarlarına tashih için geri gönderilecektir.

Görsel Kullanımı: Çalışmada kullanılan görseller yüksek kalitede olmalıdır. Karakalem çizimler için 1200 dpi, gri-ton taramalar için 600 dpi ve renkli taramalar için 300 dpi çözünürlükler gereklidir. Her görselin altında bir açıklama ve kaynak belirtilmesi elzemdir. Söz konusu kriterleri karşılamayan çalışmalar yayına alınmayacaktır. 

Benzerlik Analizi: Tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek maksadıyla intihal taramasından geçirilir. iThenticate intihal engelleme programı vasıtası ile denetlenen çalışmalarda benzerlik oranı %15’i geçmemelidir.

Telif Hakları: Yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmaktadır. Kadim "Libre Açık Erişim" sağlama politikasını benimsemiştir. Ödeme talebi bulunmayan ve izin engellerini ortadan kaldıran "Libre Açık Erişim", tüm yazarlara Kadim'de yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptik verir. Yayınlanan eserlerin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yayın Süreci: Kadim'e gönderilen çalışmalar için önce benzerlik ve ön inceleme raporu tanzim edilmekte ardından editöryal değerlendirme ve kör hakem süreçlerine geçilmektedir. Hakemlerin önerileri doğrultusunda çalışmalar yayın sürecine alınmaktadır. Çalışma yayın sürecinde sırasıyla dil, yazım ve son okuma editörlerince düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Yazarların tavsiyeler doğrultusunda çalışmalarına ait nihai nüshayı mizanpaj için sisteme yüklemeleri yeterlidir. 

88x31.png   open-access-logo.png images?q=tbn:ANd9GcQKurpqhgieBxqOS1hEggq2Nho1OntufBsOtD71QgIfZiIrXrJsN0NGOJ9XnBNFaDtuKA&usqp=CAU  COPE.jpg  ?url=http%3A%2F%2Fchronicle-brightspot.s3.amazonaws.com%2F08%2Fef%2F76a3b8edc13339e8299f84677342%2Fsherpa-romeo-long-logo.jpg  986248006?profile=original&width=48&height=48&crop=1%3A1

Kadim'de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Kadim'in görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası