Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu

Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu 

Kitap değerlendirmesi, bir kitabın ilgili olduğu konudaki/sahadaki yeri, önemi, değeri ve katkısına dair konunun/sahanın uzmanının tespitlerini içeren çok yönlü bir analizidir. Asla kitabın tanıtımı, özeti veya reklamı değildir. O nedenle kitap değerlendirmesi ciddi bir akademik faaliyet olup hemen her akademisyenin kayıtsız kalamayacağı bir iştir. Bir kitabın sahasına yaptığı katkı, taşıdığı değer, güçlü ve zayıf yanları gibi hususların tespiti ancak kitabın ait olduğu konu ve sahanın literatürünü takip eden, yeterli bilgi ve donanıma sahip uzmanlarca yerine getirilebilir. Kadim'in kitap değerlendirmesi yönergesi aşağıdaki gibidir.

Books.jpgDeğerlendirilecek kitap, son 5 yılda yayınlanmış akademik nitelikleri haiz bir eser olmalıdır. Kitap değerlendirmesi, kitabın sahasındaki önemi, yeri ve bilim dünyasına katkısını belirten çok yönlü bir analiz olmalı; kitabın özeti olmamalıdır. Kitap değerlendirmesi yapılırken şu hususlara dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir:

- Sübjektif tavırlardan, kitap ya da yazar hakkında bilimsel üsluba uygun olmayan ifadelerden kaçınılmalıdır.
-Kitabın yazarı ve sahasındaki yetkinliği üzerinde durulabilir.
- Kitabın türü, konusu, amacı ve hedefinin net bir şekilde belirtilmesi yararlı olacaktır. Yazarın bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği sınanabilir.
- Kitabın muhatap/okuyucu kitlesi ifade edilebilir.
- Yazarın kitaptaki iddiaları ve bu iddialara dair temellendirmeleri üzerinde durulabilir.
- Yazarın kitaptaki üslubu, özgünlüğü, tutarlılığı, meselelere yaklaşımı, objektifliği/subjektifliği farklı açılardan kritik edilebilir.
- Yazarın ele aldığı konuyla ilgili literatüre hakimiyetine vurgu yapılmasında yarar vardır.
- Yazarın bu kitapla yeni çalışma alanları ya da tartışmalara zemin hazırlayıp hazırlamadığı belirtilebilir.
- Kitabın öne çıkan güçlü yanları ya da zayıf/eksik yönleri belirlenmelidir.
- Kitapta dizin ya da şekil, tablo, harita, resim gibi görsel unsurların kitaba yaptığı katkıdan söz edilebilir.
- Tercüme bir kitapsa tercümenin ne kadar başarılı olup olmadığı hakkında da değerlendirme yapılabilir.
- Değerlendirme yazısının başlığında “Yazarın adı, kitabın adı, basım tarihi, basım yeri, yayınevi, sayfa sayısı, isbn numarası” bulunmalıdır.
- Kitap değerlendirme yazısı 1500-2000 kelime aralığında olması beklenir. Azami kelime sınırını aşan yazıların neşrine editöryal değerlendirme neticesinde karar verilir. Yazının başına 60-80 kelimelik Türkçe öz, 60-90 kelimelik İngilizce abstract, 5’er adet anahtar kelime ve keywords eklenmelidir


Kaynak:  Kadir Gömbeyaz’ın kaleme aldığı “Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu” başlıklı teknik nottan istifade edilmiştir. Ayrıntı için tıklayınız

Son Güncelleme Zamanı: 20.09.2022 16:07:29

88x31.png   open-access-logo.png images?q=tbn:ANd9GcQKurpqhgieBxqOS1hEggq2Nho1OntufBsOtD71QgIfZiIrXrJsN0NGOJ9XnBNFaDtuKA&usqp=CAU  COPE.jpg  ?url=http%3A%2F%2Fchronicle-brightspot.s3.amazonaws.com%2F08%2Fef%2F76a3b8edc13339e8299f84677342%2Fsherpa-romeo-long-logo.jpg  986248006?profile=original&width=48&height=48&crop=1%3A1

Kadim'de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Kadim'in görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası