Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1-2, Sayfalar 1 - 21 2017-12-19

Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı

İbrahim Özcoşar [1]


    Modern dönem ve sonrasında ilgi duyulan kavramlardan biri olan “kimlik”,çoğu zaman tarihi bağlamından koparılarak tartışılmaktadır. Ancak, kimliklerin geçmişe dönük bir yönü vardır ve modern kimliklerin anlaşılması geçmişe dönük bu yönlerinin anlaşılmasını gerektirir. Kimlik oluşumunda önemli unsurlardan biri demekan/coğrafyadır. Bu bağlamda “şehir” hem geleneksel hem de modern kimliklerin oluşumda önemli bir etkiye sahiptir. Bu makalede, postmodernizmin popülist anlayışının bir uzantısı olarak, “çok-dillilik”, “çokkültürlülük” ve “çok-dinlilik” söylemleriyle ön plana çıkan Mardin incelenecektir. Mardin’in geleneksel kimlikleri, bu kimlikleri inşa eden temel dinamikler ve Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhuriyet’in hemen başında bu kimliklerde meydana gelen değişimler değerlendirilecektir.

Kimlik, Mardin, eşraf, aşiret, cemaat, millet
  • Abdulgani Efendi (Abdulgani Fahri Bulduk) (1999). Mardin Tarihi, Yayına Hazırlayan: Burhan Zengin, Ankara.
  • Andreasyan, Hrand D. (1964). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1609, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
  • Araz, Yahya (2010). “XVI. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Kişiler ve Cemaatler Arası İlişkilerin ‘Dil Söylem ve Sembol’leri”. Doğu Batı, Sayı 51, Ankara.
  • Aydın, Suavi (1999). Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Öteki Yayınevi, Ankara.
  • Aydın, Suavi; Emiroğlu, Kudret; Özel, Oktay; Ünsal, Süha (2000). Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Bölüm 2017 1/1-2
Yazarlar

Yazar: İbrahim Özcoşar (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2017
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 19 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd368502, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı}, key = {cite}, author = {Özcoşar, İbrahim} }
APA Özcoşar, İ . (2017). Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı . Kadim Akademi SBD , 1 (1-2) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/33113/368502
MLA Özcoşar, İ . "Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı" . Kadim Akademi SBD 1 (2017 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/33113/368502>
Chicago Özcoşar, İ . "Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı". Kadim Akademi SBD 1 (2017 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı AU - İbrahim Özcoşar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 1 IS - 1-2 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı %A İbrahim Özcoşar %T Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı %D 2017 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 1 %N 1-2 %R %U
ISNAD Özcoşar, İbrahim . "Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı". Kadim Akademi SBD 1 / 1-2 (Aralık 2017): 1-21 .
AMA Özcoşar İ . Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı. Kadim Akademi SBD. 2017; 1(1-2): 1-21.
Vancouver Özcoşar İ . Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı. Kadim Akademi SBD. 2017; 1(1-2): 1-21.
IEEE İ. Özcoşar , "Şehir ve Kimlik: Mardinli Kimliklerin Tarihi Arka Planı", Kadim Akademi SBD, c. 1, sayı. 1-2, ss. 1-21, Ara. 2017