Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 1 - 10, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.302185

Öz

Aim of the study: The objectives of this study are to observe the monthly and annual changes in water samples using physicalchemical methods in order to determine the water quality properties, to reveal pollution problems, to determine the suitability of water quality for aquatic life and to classify the quality of water in accordance with the Surface Water Quality Management Regulation’s Inland Surface Water Classes criteria.

Area of the study: Lake Tecer is located in the southeastern area of Sivas city and at the end of Brook Tecer, a branch of the Kızılırmak. The lake has a mean depth of 2.4 m and is fed by surface waters and snowmelt.

Material and methods: The study period was from March 2011 to February 2012. Samples analysed for several chemical and physical parameters representing water quality were collected monthly over a period of 12 months.

Main results: It was observed that the condition of the lake in terms of water quality is good. According to the Classification of the Intra-Continental Water Resources in the WPCR, the lake shows Class I, II and III water quality characteristics.

Research highlights: In order to protect the water quality of this water source, to reduce further pollution and to sustain the natural ecological balance consisting of natural fish stocks and other aquatic animals, this lake should be monitored continuously.

Kaynakça

 • 6. Boyd C.E., 1998. Water Quality for Pond Aquaculture, Alabama Agricultural Experiment Station, Research and Development Series Nr.43, Auburn- USA.
 • 7. Boyd C.E. and Tucker C.S., 1998. Pand Aquaculture Water Quality Management Kluwer Academic Publishers, 700p.
 • 8. Daniel E. Canfield Jr., Mark V. Hoyera, Roger W. Bachmanna, Dana Bigham Stephensa and Ivelisse Ruiz-Bernard, 2016. Water quality changes at an Outstanding Florida Water: influence of stochastic events and climate variability, Lake and Reservoir Management. 1-17., DOI:10,1080 / 10402381.2016.1193576
 • 9. Güler Ç., 1997. Su Kalitesi Çevre Sağlığı Kaynak Dizisi (43), 955s. Ankara
 • 11. Kara C. and Gömlekçioğlu V., 2004. Karaçay (Kahramanmaraş) 'ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko- Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. Kahramanmaraş. Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 7,1, 1-7
 • 12. Küçük S., 2007. Investigation of Water of Quality Parameters of the Büyük Menderes River for Fisheries. A.D.U. Journal of the Faculty of Agriculture, 4(1-2), S:7-13.
 • 13. Mert R., Bulut S. and Solak K., 2008. Apa Baraj Gölünün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2008-02 1-10
 • 14. Mutlu E., Demir T., Kutlu B. and Yanık T., 2013a. Sivas - Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(1): 37-43,2013
 • 15. Mutlu E., Yanık T., and Demir T., 2013b. Karagöl (Hafık-Sivas)’ün Su Kalitesinin İncelenmesi, Alınteri Ziraat Bilimler Dergisi Sayı: 24 Yıl: 2013’ü sayfa: 35-45.
 • 16. Mutlu E., Yanık T., and Demir T., 2013c. Horohon Deresinin (Hafik-Sivas) Su Kalitesi özelliklerinin Aylık Değişimleri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Sayı:25(B)-2013 sayfa: 45-57
 • 17. Ntengwe F.W., 2006. Pollutant loads and water quality in streams of heavily populated and industrialized towns, physics and chemistry of the Earth: 31;832-839
 • 18. Sakelarieva L. and Varadinova E., 2013. Water Quality and Ecological State Assessment of the Blagoevgradska Bistritsa River (South-West Bulgaria) Based on Macrozoobenthos Collected by Two Sampling Standards, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27(3), 3787-3790, DOI:10.5504/BBEQ.2013.0019
 • 19. Taş B., 2006. Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi, Ekoloji 15-61, 6-15
 • 20. Taş B., Candan A.Y., Can ÖV and Topkara S, 2010. Ulugöl (ORDU)'nun Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences,4(3); 254-263
 • 21. Tepe Y., 2009. Reyhanlı Yenişehir Gölü (HATAY) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji, 18,70, 38-46.
 • 22. Topal M. and Arslan Topal E., 2012. Elazığ ilinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi. Karaelmas üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 2(1),15-21, Zonguldak
 • 23. Verep B., Serdar U., Turan D. and Şahin C., 2005. İyidere (Trabzon) 'un Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 14/57, 26-35 s.
 • 24. Yanık T., Aras N.M. and Çiltaş A., 2001. Su Kalitesine Giriş Ders Notları, Department of Aquacultural Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University 1325,Erzurum

Tecer Gölü’nün metal konsantrasyonu ve fizyokimyasal parametrelerinin belirlenmesi

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 1 - 10, 23.03.2018
https://doi.org/10.17475/kastorman.302185

Öz

Çalışmanın amacı: Bir yıl boyunca, gölün bütününü temsil eden üç istasyondan aylık olarak  alınan su numunelerinde aylık ve mevsimsel fiziko- kimyasal değişiklerinin izlenerek, su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi, kirlilik sorunlarının ortaya çıkartılması, sucul yaşam açısından uygunluk düzeyinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Ayrıca Yüzeysel Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği Yüzey Su Sınıfları kriterlerine göre suyun kalitesinin belirlenmesidir.

Çalışma alanı : Sivas'ın güneydoğusunda bulunan ve Kızılırmak'ın bir kolu olan Tecer ırmağınınca beslenen, 2.4 m derinliğe sahip olup yüzey suları ve kar suları ile beslenen bir göldür

Materyal ve Yöntem: Bu çalışma Mart 2011- Şubat 2012 tarihleri arasında 1. yıl boyunca  gölün bütününü temsil eden üç noktadan  aylık olarak alınan su örneklerinin bazı kimyasal ve fiziksel parametrelerin analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar:  Tecer Gölün su kalitesi açısından iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliğinin Kıta İçindeki Su Kaynakları Sınıflamasına göre göl I –III sınıf su kalitesi özellikleri göstermektedir. 


Araştırma vurguları:  Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Tecer Gölünün  daha fazla kirlenmemesi, mevcut su kalitesinin korunması ve doğal balık stokları ve sucul canlılardan oluşan doğal ekolojik dengenin sürdürülebilir olması için bu göl periyodik olarak izlenmelidir

Kaynakça

 • 6. Boyd C.E., 1998. Water Quality for Pond Aquaculture, Alabama Agricultural Experiment Station, Research and Development Series Nr.43, Auburn- USA.
 • 7. Boyd C.E. and Tucker C.S., 1998. Pand Aquaculture Water Quality Management Kluwer Academic Publishers, 700p.
 • 8. Daniel E. Canfield Jr., Mark V. Hoyera, Roger W. Bachmanna, Dana Bigham Stephensa and Ivelisse Ruiz-Bernard, 2016. Water quality changes at an Outstanding Florida Water: influence of stochastic events and climate variability, Lake and Reservoir Management. 1-17., DOI:10,1080 / 10402381.2016.1193576
 • 9. Güler Ç., 1997. Su Kalitesi Çevre Sağlığı Kaynak Dizisi (43), 955s. Ankara
 • 11. Kara C. and Gömlekçioğlu V., 2004. Karaçay (Kahramanmaraş) 'ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fiziko- Kimyasal Parametrelerle İncelenmesi. Kahramanmaraş. Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 7,1, 1-7
 • 12. Küçük S., 2007. Investigation of Water of Quality Parameters of the Büyük Menderes River for Fisheries. A.D.U. Journal of the Faculty of Agriculture, 4(1-2), S:7-13.
 • 13. Mert R., Bulut S. and Solak K., 2008. Apa Baraj Gölünün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2008-02 1-10
 • 14. Mutlu E., Demir T., Kutlu B. and Yanık T., 2013a. Sivas - Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(1): 37-43,2013
 • 15. Mutlu E., Yanık T., and Demir T., 2013b. Karagöl (Hafık-Sivas)’ün Su Kalitesinin İncelenmesi, Alınteri Ziraat Bilimler Dergisi Sayı: 24 Yıl: 2013’ü sayfa: 35-45.
 • 16. Mutlu E., Yanık T., and Demir T., 2013c. Horohon Deresinin (Hafik-Sivas) Su Kalitesi özelliklerinin Aylık Değişimleri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Sayı:25(B)-2013 sayfa: 45-57
 • 17. Ntengwe F.W., 2006. Pollutant loads and water quality in streams of heavily populated and industrialized towns, physics and chemistry of the Earth: 31;832-839
 • 18. Sakelarieva L. and Varadinova E., 2013. Water Quality and Ecological State Assessment of the Blagoevgradska Bistritsa River (South-West Bulgaria) Based on Macrozoobenthos Collected by Two Sampling Standards, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27(3), 3787-3790, DOI:10.5504/BBEQ.2013.0019
 • 19. Taş B., 2006. Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi, Ekoloji 15-61, 6-15
 • 20. Taş B., Candan A.Y., Can ÖV and Topkara S, 2010. Ulugöl (ORDU)'nun Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences,4(3); 254-263
 • 21. Tepe Y., 2009. Reyhanlı Yenişehir Gölü (HATAY) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji, 18,70, 38-46.
 • 22. Topal M. and Arslan Topal E., 2012. Elazığ ilinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi. Karaelmas üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 2(1),15-21, Zonguldak
 • 23. Verep B., Serdar U., Turan D. and Şahin C., 2005. İyidere (Trabzon) 'un Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 14/57, 26-35 s.
 • 24. Yanık T., Aras N.M. and Çiltaş A., 2001. Su Kalitesine Giriş Ders Notları, Department of Aquacultural Engineering, Faculty of Agriculture, Atatürk University 1325,Erzurum

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ekrem MUTLU
Türkiye


Banu KUTLU


Tuğba DEMİR
0000-0002-5195-9372


Telat YANIK

Yayımlanma Tarihi 23 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman302185, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {1 - 10}, doi = {10.17475/kastorman.302185}, title = {Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer}, key = {cite}, author = {Mutlu, Ekrem and Kutlu, Banu and Demir, Tuğba and Yanık, Telat} }
APA Mutlu, E. , Kutlu, B. , Demir, T. & Yanık, T. (2018). Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 18 (1) , 1-10 . DOI: 10.17475/kastorman.302185
MLA Mutlu, E. , Kutlu, B. , Demir, T. , Yanık, T. "Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/article/302185>
Chicago Mutlu, E. , Kutlu, B. , Demir, T. , Yanık, T. "Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer AU - Ekrem Mutlu , Banu Kutlu , Tuğba Demir , Telat Yanık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17475/kastorman.302185 DO - 10.17475/kastorman.302185 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.302185 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.302185 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer %A Ekrem Mutlu , Banu Kutlu , Tuğba Demir , Telat Yanık %T Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer %D 2018 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.302185 %U 10.17475/kastorman.302185
ISNAD Mutlu, Ekrem , Kutlu, Banu , Demir, Tuğba , Yanık, Telat . "Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 / 1 (Mart 2018): 1-10 . https://doi.org/10.17475/kastorman.302185
AMA Mutlu E. , Kutlu B. , Demir T. , Yanık T. Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 1-10.
Vancouver Mutlu E. , Kutlu B. , Demir T. , Yanık T. Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2018; 18(1): 1-10.
IEEE E. Mutlu , B. Kutlu , T. Demir ve T. Yanık , "Assessment of metal concentrations and physicochemical parameters in the waters of Lake Tecer", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 18, sayı. 1, ss. 1-10, Mar. 2018, doi:10.17475/kastorman.302185

14178  14179       14165           14166           14167            14168