Başlangıç: 2023
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi

Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi, akademik ve bilimsel çalışmaları etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlayarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan elektronik olarak yılda en az iki sayı (Temmuz -Ocak) yayımlayan uluslararası bir dergidir.
Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi, hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce dilinde turizm, turizm işletmeciliği, turizm pazarlaması, turizmde yönetim, turist rehberliği ile arkeoloji ve sanat tarihi, seyahat işletmeciliği, turizmde ulaştırma hizmetleri, rekreasyon, rekreasyon işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları, kültür ve turizm, turizm coğrafyası, turizmde tanıtım, turizmde halkla ilişkiler, turizm işletmelerinde muhasebe ve finansman, turizmde teknoloji çalışmaları gibi turizm bilimiyle ilişkili olan çalışmaları yayımlamaktadır.

Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden hem fiziksel çevre hem de kültürel sürdürülebilirliğe hizmet etmesine yönelik bir politika belirlenmiştir.

Dergiye çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiçbir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur. Dergiye gönderilen yayınlardan birincil kaynak kullanımı durumunda etik kurul izin belgesi talep edilmektedir.