Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İslam ve Bilim: İkinci Bir İslami Altın Çağ İnşası İçin Din ve Bilimin Entegrasyonu

Yıl 2021, Sayı 12, 3 - 25, 23.12.2021

Öz

Müslüman ülkelerin bilimde yüzyıllardan beri geri kaldığı bilinmektedir. Bugün tüm İslam ülkeleri Batı’yı yakalamak için çok yoğun bir bilimsel çaba içine girmişlerdir. Peki Batı’yı yakalamamıza ne kadar bir süre kaldı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için bu çalışmada 2016-2020 yılları arasında öncü İslam ülkelerinin bilimsel üretkenliği Batı ülkeleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca dinin bilimsel üretkenliği engelleyip engellemediğini değerlendirmek için orta üst ve orta alt gelir grubundaki Hıristiyan, Müslüman, Budist ve Hindu ülkeler arasında karşılaştırmalar yapıldı. Öncü Müslüman ülkelerin onca ilerlemeye rağmen Batı’dan hala çok geride olduğu, bu şekilde devam ederlerse Batı’yı hiçbir zaman yakalayamayacakları gösterildi. Başta İslam olmak üzere dinlerin hiçbirisinin bilimsel üretkenlik için özel bir engel teşkil etmediği ortaya kondu. Bu sonuçlar İslam ülkelerinin bilimsel üretkenlikte çok ciddi artışlar yaptığı ve yakında Batı’yı yakalayacakları algısının bir yanılgı olduğunu göstermektedir. Eğer Müslümanlar bilim ve teknolojide Batı’yı yakalamak istiyorlarsa geçmişte yaptıkları gibi bir altın çağ inşa etmeliler. İslami Altın Çağda alimler din ve fen bilimlerini birlikte icra etmekteydiler. Bugün yapılması gereken geçmişten ilham alarak din ve bilimin entegre edildiği bir üniversite modelini hayata geçirmektir.

Kaynakça

 • Aksoy, G. (2014, Mayıs 26). Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: GönülSultanları Buluşması., Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB).
 • Aroeira, R. I., & ARB Castanho, M. (2020). Can citation metrics predict the true impact of scientific papers? The FEBS journal, 287(12), 2440-2448.
 • Aşlamacı, İ. (2014). Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ., & Kaymakcan, R. (2017). A model for Islamic education from Turkey: The Imam-Hatip schools. British Journal of Religious Education, 39(3), 279-292.
 • Chaney, E. (2016). Religion and the rise and fall of Islamic science. Work. Pap., Dep. Econ., Harvard Univ., Cambridge, MA.
 • Cheong, L. Y. (2015). A New Approach to Incorporating IBSE/STEM in School Curriculum in Arab Countries (s. 88).
 • Crabtree, S. (2010). Religiosity highest in world’s poorest nations.
 • Dallal, A. (2010). Islam, science, and the challenge of history. Yale University Press.
 • DataBank | The World Bank. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://databank.worldbank.org/home.aspx
 • El Rassi, R., Meho, L. I., Nahlawi, A., Salameh, J. S., Bazarbachi, A., & Akl, E. A. (2018). Medical research productivity in the Arab countries: 2007-2016 bibliometric analysis. Journal of global health, 8(2).
 • Guessoum, N., & Osama, A. (2015). Institutions: Revive universities of the Muslim world. Nature News, 526(7575), 634.
 • Gutas, D. (2012). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early’Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th c.). Routledge. Hamid, T. (2015). Science at the Universities of the Muslim World. London and Islamabad.
 • Haq, I. U., & Tanveer, M. (2020). Status of Research Productivity and Higher Education in the Members of Organization of Islamic Cooperation (OIC). Library Philosophy and Practice (e-journal), 1522-0222.
 • Hoodbhoy, P. (1991). Islam and science: Religious orthodoxy and the battle for rationality. Zed Books London.
 • Jamshed, Q. M. (2016). Bediüzzaman Said Nursî’s approach to modern education. 87.
 • Lapidus, I. M. (2002). A history of Islamic societies. Cambridge University Press.
 • Lombard, M. (1975). The golden age of Islam. North-Holland Publ.
 • Mez, A. (2000). Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti. Çev. Salih Şaban. İstanbul: İnsan Yay.
 • Mimouni, J. (2015). Should Religion Be Kept Out of the Science Classroom? Science at the Universities of the Muslim World, 83.
 • Nicholson, R. A. (1914). The mystics of Islam (C. 5). G. Bell and sons, Limited.
 • Nursi, B. S. (2014a). Lem’alar (C. 5). Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2014b). Muhakemat (C. 8). Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2014c). Münazarat (C. 23). Risale Press.
 • Pew Research Center. (2018). The age gap in religion around the world.
 • Pew Research Center, Washington, S. 800, & inquiries, D. 20036 U.-419-4300 | main202-419-4349 | fax202-419-4372 | media. (2014). Religious Diversity Index Scores by Country. https://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/
 • Razak, D. A. (2015). Science Education in universities in the Muslim world: No longer contented to merely be bystanders! (s. 99).
 • Rehman, J. (2015). The Dire State of Science in the Muslim World.
 • Saliba, G. (2007). Islamic science and the making of the European Renaissance. Mit Press.
 • Sezgin, F. (2016). Tanınmayan büyük çağ: İslam bilim ve teknoloji tarihi’nden. Timaş.
 • SJR : Scientific Journal Rankings. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://www.scimagojr.com/journalrank.php
 • Starr, S. F. (2013). Lost Enlightenment. Princeton University Press.
 • Subandi, M., & M Mahmoud, A. (2014). Science as A Subject Learning in Islamic University. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 183-205.
 • The World Factbook—The World Factbook. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://www.cia.gov/the-world-factbook/
 • Turan, S. (2015). Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri. Bask ı, Istanbul.
 • Vahide, S. (2012). Islam in modern Turkey: An intellectual biography of Bediuzzaman Said Nursi. Suny Press.
 • World University Rankings. (2020). Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age

Yıl 2021, Sayı 12, 3 - 25, 23.12.2021

Öz

Today, all Islamic countries are undertaking intense scientific efforts to catch up with the West. So how long until we catch up with the West? The scientific productivity of leading Islamic countries was compared with Western countries in 2016-2020. Comparisons were also made between upper-middle and lower-middle-income Christian, Muslim, Buddhist, and Hindu countries. It was shown that the leading Muslim countries are still far behind the West despite all their progress and that they will never be able to catch up with the West if they continue in this way. It has been demonstrated that none of the religions, especially Islam, pose a particular obstacle to scientific productivity. These results show that the perception that Islamic countries significantly increased their scientific productivity and will soon catch up with the West is a fallacy. If Muslims want to catch up with the West in science and technology, they must create a golden age as they have done in the past. In the Islamic Golden Age, scholars used to practice religion and science in an integrated manner. What needs to be done today is to implement a university model in which religion and science are integrated with inspiration from the past.

Kaynakça

 • Aksoy, G. (2014, Mayıs 26). Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere Doğru. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: GönülSultanları Buluşması., Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB).
 • Aroeira, R. I., & ARB Castanho, M. (2020). Can citation metrics predict the true impact of scientific papers? The FEBS journal, 287(12), 2440-2448.
 • Aşlamacı, İ. (2014). Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ., & Kaymakcan, R. (2017). A model for Islamic education from Turkey: The Imam-Hatip schools. British Journal of Religious Education, 39(3), 279-292.
 • Chaney, E. (2016). Religion and the rise and fall of Islamic science. Work. Pap., Dep. Econ., Harvard Univ., Cambridge, MA.
 • Cheong, L. Y. (2015). A New Approach to Incorporating IBSE/STEM in School Curriculum in Arab Countries (s. 88).
 • Crabtree, S. (2010). Religiosity highest in world’s poorest nations.
 • Dallal, A. (2010). Islam, science, and the challenge of history. Yale University Press.
 • DataBank | The World Bank. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://databank.worldbank.org/home.aspx
 • El Rassi, R., Meho, L. I., Nahlawi, A., Salameh, J. S., Bazarbachi, A., & Akl, E. A. (2018). Medical research productivity in the Arab countries: 2007-2016 bibliometric analysis. Journal of global health, 8(2).
 • Guessoum, N., & Osama, A. (2015). Institutions: Revive universities of the Muslim world. Nature News, 526(7575), 634.
 • Gutas, D. (2012). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early’Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th c.). Routledge. Hamid, T. (2015). Science at the Universities of the Muslim World. London and Islamabad.
 • Haq, I. U., & Tanveer, M. (2020). Status of Research Productivity and Higher Education in the Members of Organization of Islamic Cooperation (OIC). Library Philosophy and Practice (e-journal), 1522-0222.
 • Hoodbhoy, P. (1991). Islam and science: Religious orthodoxy and the battle for rationality. Zed Books London.
 • Jamshed, Q. M. (2016). Bediüzzaman Said Nursî’s approach to modern education. 87.
 • Lapidus, I. M. (2002). A history of Islamic societies. Cambridge University Press.
 • Lombard, M. (1975). The golden age of Islam. North-Holland Publ.
 • Mez, A. (2000). Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti. Çev. Salih Şaban. İstanbul: İnsan Yay.
 • Mimouni, J. (2015). Should Religion Be Kept Out of the Science Classroom? Science at the Universities of the Muslim World, 83.
 • Nicholson, R. A. (1914). The mystics of Islam (C. 5). G. Bell and sons, Limited.
 • Nursi, B. S. (2014a). Lem’alar (C. 5). Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2014b). Muhakemat (C. 8). Risale Press.
 • Nursi, B. S. (2014c). Münazarat (C. 23). Risale Press.
 • Pew Research Center. (2018). The age gap in religion around the world.
 • Pew Research Center, Washington, S. 800, & inquiries, D. 20036 U.-419-4300 | main202-419-4349 | fax202-419-4372 | media. (2014). Religious Diversity Index Scores by Country. https://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/
 • Razak, D. A. (2015). Science Education in universities in the Muslim world: No longer contented to merely be bystanders! (s. 99).
 • Rehman, J. (2015). The Dire State of Science in the Muslim World.
 • Saliba, G. (2007). Islamic science and the making of the European Renaissance. Mit Press.
 • Sezgin, F. (2016). Tanınmayan büyük çağ: İslam bilim ve teknoloji tarihi’nden. Timaş.
 • SJR : Scientific Journal Rankings. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://www.scimagojr.com/journalrank.php
 • Starr, S. F. (2013). Lost Enlightenment. Princeton University Press.
 • Subandi, M., & M Mahmoud, A. (2014). Science as A Subject Learning in Islamic University. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 183-205.
 • The World Factbook—The World Factbook. (n.d.). Geliş tarihi 25 Ağustos 2021, gönderen https://www.cia.gov/the-world-factbook/
 • Turan, S. (2015). Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri. Bask ı, Istanbul.
 • Vahide, S. (2012). Islam in modern Turkey: An intellectual biography of Bediuzzaman Said Nursi. Suny Press.
 • World University Rankings. (2020). Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Süleyman OKTAR> (Sorumlu Yazar)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-0151-5981
Türkiye

Destekleyen Kurum Herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.
Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 21 Ekim 2021
Kabul Tarihi 26 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katre1012996, journal = {Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-8117}, eissn = {2148-6220}, address = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı - Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi sok. No:6 Vefa Fatih}, publisher = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı}, year = {2021}, number = {12}, pages = {3 - 25}, doi = {10.53427/katre.1012996}, title = {Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age}, key = {cite}, author = {Oktar, Süleyman} }
APA Oktar, S. (2021). Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi , (12) , 3-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/66494/1012996
MLA Oktar, S. "Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age" . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2021 ): 3-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/66494/1012996>
Chicago Oktar, S. "Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2021 ): 3-25
RIS TY - JOUR T1 - İslam ve Bilim: İkinci Bir İslami Altın Çağ İnşası İçin Din ve Bilimin Entegrasyonu AU - SüleymanOktar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 25 VL - IS - 12 SN - 2146-8117-2148-6220 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age %A Süleyman Oktar %T Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age %D 2021 %J Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi %P 2146-8117-2148-6220 %V %N 12 %R %U
ISNAD Oktar, Süleyman . "Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi / 12 (Aralık 2021): 3-25 .
AMA Oktar S. Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age. Katre. 2021; (12): 3-25.
Vancouver Oktar S. Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age. Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi. 2021; (12): 3-25.
IEEE S. Oktar , "Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sayı. 12, ss. 3-25, Ara. 2021, doi:10.53427/katre.1012996

download

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre

E-mail: katre@iikv.org