Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Medresite: Medrese ve üniversiteden ilham alan din ve bilim bütünleşmiş yeni bir İslami yüksek eğitim modeli

Yıl 2022, Sayı 13, 32 - 62, 26.06.2022

Öz

İslam ülkeleri bilim ve teknolojide Batıyı yakalamak için medreselerin ıslahı yerine Batı orjinli seküler üniversite modelini tercih etmiştir. Fakat bilimsel ve teknolojik ölçütlere bakıldığında İslam dünyasının Batıyı yakalamaktan hala oldukça uzak olduğu görülmektedir. Bu başarısızlığın sebebi seküler üniversite modelinin İslam inancıyla çatışması ve Müslüman toplumlar tarafından yeterince benimsenmemesidir. Geçmişte İslami Altın Çağda alimler hem din ilimleri hem de fen ilimleriyle iştigal ediyorlardı. Bugün bu tecrübeden ilham alarak din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu yeni bir yüksek eğitim modeli öneriyoruz. Akli ilimlerin temsilcisi üniversite ve dini ilimlerin temsilcisi medreseden ilham alan bu modeli Medresite olarak isimlendirdik. Eğer din ve fen ilimleri birlikte okutulursa kalbi ve akli şüpheleri ortadan kalkan öğrencilerin öğrenme isteği ve çalışma gayreti çok daha yüksek olacaktır. Medresite lisans ve lisansüstü eğitim veren bir yüksek eğitim kurumudur. Öğrenciler çekirdek dini müfredat ve mesleki eğitimlerini bir arada alacaklardır. Öğrenci mezun olduğunda iki diploma alır: meslek diploması ve dini olgunluk diploması. Medresitede öğrencilerin tamamı yatılı kalacaklardır. Lisans ve lisansüstü eğitime evli öğrenci kabul edilmeyecektir. Amaç, bireyin öğrenmek ve kendini geliştirmek için en müsait olduğu 18-30 yaş döneminde din ve bilim üzerine çok yoğun çalışmasını sağlamaktır. Böyle yoğun bir eğitimden geçen manevi motivasyonu yüksek bilim adamlarının “dönüşüm getiren” buluşlar yapacağını ve topluma örnek kişiler olacağını öngörmekteyiz.

Kaynakça

 • Altbach, P. and Salmi, J. (2012) Akademik Mükemmeliyete Giden Yol. Ankara: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık.
 • Aşlamacı, İ. (2014) Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. Istanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ. and Kaymakcan, R. (2017) ‘A model for Islamic education from Turkey: the Imam-Hatip schools’, British Journal of Religious Education, 39(3), pp. 279–292.
 • Barnett, R. (2008) Her türlü aklın ötesinde Üniversitede ideoloji ile yaşamak. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Barrow, J.D. (1999) Impossibility: The limits of science and the science of limits. Oxford: Oxford University Press.
 • Bhattacharya, J. and Packalen, M. (2020) Stagnation and scientific incentives. National Bureau of Economic Research.
 • Bloom, N. et al. (2020) ‘Are ideas getting harder to find?’, American Economic Review, 110(4), pp. 1104–44.
 • Bourdieu, P. (2021) Homo Academicus. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chaney, E. (2016) ‘Religion and the rise and fall of Islamic science’, Work. Pap., Dep. Econ., Harvard Univ., Cambridge
 • Collison, P. and Nielsen, M. (2018) ‘Science is getting less bang for its buck’, The Atlantic
 • Cowen, T. and Southwood, B. (2019) ‘Is the rate of scientific progress slowing down?’, Available at SSRN 3822691
 • Dallal, A. (2010) Islam, science, and the challenge of history. New Haven: Yale University Press.
 • Delbanco, A. (2020) Üniversite-Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Demiryürek, A.S. (2017) Dini gruplarda adanma: Meşveret cemaatinde" Vakıflık". Master’s Thesis. Uludağ Üniversitesi.
 • Eichengreen, B. (2014) ‘Secular stagnation: A review of the issues’, Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, 41.
 • Galbraith, J.K. (2018) Backwater economics and new pragmatism: Crises and evolution of economics. TIGER Working Paper Series.
 • Goodwin, G. (2011) Yeniçeriler. Istanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Gordon, R.J. (2017) The rise and fall of American growth. Princeton: Princeton University Press.
 • Hamid, T. (2015) Report of Zakri Task Force on Science at Universities of the Muslim World. London and Islamabad: The Muslim World Science Initiative.
 • Horgan, J. (2003) Bilimin Sonu Bilim Çağının Alacakaranlığında Bilginin Sınırlarıyla Yüzleşmek. Istanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • İzgi, C. (2019) Osmanlı medreselerinde ilim: Riyazi ve tabii ilimler. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Kerr, C. (2020) Üniversitenin Kullanımları. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Kuhn, T.S. (2008) Bilimsel devrimlerin yapısı. Istanbul: Kırmızı yayınları.
 • Le Fanu, J. (1999) ‘Rise and fall of modern medicine’, The Lancet, 354(9177), p. 518.
 • Leiser, G. (2019) ‘Osmanlılardan Önce Medrese ve Anadolu’nun İslamlaşması.’, in İslam’ın Klasik Çağında Hukuk ve Eğitim George Makdisi Anısına. Istanbul: Klasik Yayınları, 183–207.
 • Lombard, M. (1975) The golden age of Islam. Amsterdam: North-Holland Publ.
 • Makdisi, G. (2018) Ortaçağ’da Yüksek Öğretim. Istanbul: Klasik Yayınları.
 • Mimouni, J. (2015) Should Religion Be Kept Out of the Science Classroom? London and Islamabad: Muslim World Science Initiative, 83.
 • Niessen, A.S.M. and Meijer, R.R. (2017) ‘On the use of broadened admission criteria in higher education’, Perspectives on Psychological Science, 12(3), pp. 436–448.
 • Nursi, Bediüzzaman Said (2014a) İşarat-ül İcaz. Manila: Risale Press.
 • Nursi, Bediüzzaman Said (2014b) Mesnevi-i Nuriye. Manila: Risale Press.
 • Nursi, Bediuzzaman Said (2014) Münazarat. Manila: Risale Press.
 • Oktar, S. (2021) ‘Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age’, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, (12), pp. 3–25.
 • Pammolli, F., Magazzini, L. and Riccaboni, M. (2011) ‘The productivity crisis in pharmaceutical R&D’, Nature reviews Drug discovery, 10(6), pp. 428–438.
 • Pelikan, J. (2019) Üniversite Fikri: Bir Yeniden Değerlendirme. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Ramey, V.A. (2020) ‘Secular stagnation or technological lull?’, Journal of Policy Modeling, 42(4), pp. 767–777.
 • Readings, B. (2020) Üniversite Harabeleri. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Rosovsky, H. (1995) Üniversite: bir dekan anlatıyor. Ankara: Tübitak.
 • Saliba, G. (2007) Islamic science and the making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press.
 • Sezgin, F. (2016) Tanınmayan büyük çağ: İslam bilim ve teknoloji tarihi’nden. Istanbul: Timaş Yayınları.
 • Starr, S.F. (2013) Lost Enlightenment. Princeton: Princeton University Press.
 • Ten Cate, O. (2021) ‘Rationales for a Lottery Among the Qualified to Select Medical Trainees: Decades of Dutch Experience’, Journal of Graduate Medical Education. The Accreditation Council for Graduate Medical Education, 612–615.
 • Vijg, J. (2011) The American technological challenge: stagnation and decline in the 21st century. New York: Algora Publishing.
 • Wouters, A., Croiset, G. and Kusurkar, R.A. (2018) ‘Selection and lottery in medical school admissions: who gains and who loses?’, MedEdPublish, 7(4), 50.

Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.

Yıl 2022, Sayı 13, 32 - 62, 26.06.2022

Öz

Islamic countries preferred the Western-origin secular university model to reach the West in science and technology instead of improving madrasahs. However, when the scientific and technological standards are examined, it is seen that the Islamic world is still far from reaching the West. The reason for failure is that the secular university model contradicts the Islamic belief, therefore, is not sufficiently adopted by Muslim societies. The Islamic Golden Age scholars were simultaneously engaged in religion and science. This experience inspired us to propose a new higher education model in which religion and science are taught together. Because this model is inspired by the university, the representative of positive sciences, and the madrasa, the representative of religious sciences, we named it Madrasity. If religion and science are taught together, students' willingness to study and learn will be much higher because their spiritual and rational suspicions will fade. Madrasity is a higher education institution that provides undergraduate and postgraduate education. Students will receive a combined education consisting of a basic religious curriculum and vocational training. Upon graduation, the student receives two diplomas, a vocational diploma and a religious maturity diploma. Madrasity is a boarding school for all students. Married students will not be accepted to undergraduate or graduate education. The purpose of this rule is to enable the student to concentrate on religion and science in the 18-30 age period, which is the most efficient era for learning and improvement. It is envisioned that scientists with high moral motivation, who have undergone this intensive training, will create “transformational” inventions and set an example for society.

Kaynakça

 • Altbach, P. and Salmi, J. (2012) Akademik Mükemmeliyete Giden Yol. Ankara: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık.
 • Aşlamacı, İ. (2014) Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. Istanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ. and Kaymakcan, R. (2017) ‘A model for Islamic education from Turkey: the Imam-Hatip schools’, British Journal of Religious Education, 39(3), pp. 279–292.
 • Barnett, R. (2008) Her türlü aklın ötesinde Üniversitede ideoloji ile yaşamak. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Barrow, J.D. (1999) Impossibility: The limits of science and the science of limits. Oxford: Oxford University Press.
 • Bhattacharya, J. and Packalen, M. (2020) Stagnation and scientific incentives. National Bureau of Economic Research.
 • Bloom, N. et al. (2020) ‘Are ideas getting harder to find?’, American Economic Review, 110(4), pp. 1104–44.
 • Bourdieu, P. (2021) Homo Academicus. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chaney, E. (2016) ‘Religion and the rise and fall of Islamic science’, Work. Pap., Dep. Econ., Harvard Univ., Cambridge
 • Collison, P. and Nielsen, M. (2018) ‘Science is getting less bang for its buck’, The Atlantic
 • Cowen, T. and Southwood, B. (2019) ‘Is the rate of scientific progress slowing down?’, Available at SSRN 3822691
 • Dallal, A. (2010) Islam, science, and the challenge of history. New Haven: Yale University Press.
 • Delbanco, A. (2020) Üniversite-Neydi, Ne Durumda ve Nasıl Olmalı. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Demiryürek, A.S. (2017) Dini gruplarda adanma: Meşveret cemaatinde" Vakıflık". Master’s Thesis. Uludağ Üniversitesi.
 • Eichengreen, B. (2014) ‘Secular stagnation: A review of the issues’, Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, 41.
 • Galbraith, J.K. (2018) Backwater economics and new pragmatism: Crises and evolution of economics. TIGER Working Paper Series.
 • Goodwin, G. (2011) Yeniçeriler. Istanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Gordon, R.J. (2017) The rise and fall of American growth. Princeton: Princeton University Press.
 • Hamid, T. (2015) Report of Zakri Task Force on Science at Universities of the Muslim World. London and Islamabad: The Muslim World Science Initiative.
 • Horgan, J. (2003) Bilimin Sonu Bilim Çağının Alacakaranlığında Bilginin Sınırlarıyla Yüzleşmek. Istanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • İzgi, C. (2019) Osmanlı medreselerinde ilim: Riyazi ve tabii ilimler. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Kerr, C. (2020) Üniversitenin Kullanımları. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Kuhn, T.S. (2008) Bilimsel devrimlerin yapısı. Istanbul: Kırmızı yayınları.
 • Le Fanu, J. (1999) ‘Rise and fall of modern medicine’, The Lancet, 354(9177), p. 518.
 • Leiser, G. (2019) ‘Osmanlılardan Önce Medrese ve Anadolu’nun İslamlaşması.’, in İslam’ın Klasik Çağında Hukuk ve Eğitim George Makdisi Anısına. Istanbul: Klasik Yayınları, 183–207.
 • Lombard, M. (1975) The golden age of Islam. Amsterdam: North-Holland Publ.
 • Makdisi, G. (2018) Ortaçağ’da Yüksek Öğretim. Istanbul: Klasik Yayınları.
 • Mimouni, J. (2015) Should Religion Be Kept Out of the Science Classroom? London and Islamabad: Muslim World Science Initiative, 83.
 • Niessen, A.S.M. and Meijer, R.R. (2017) ‘On the use of broadened admission criteria in higher education’, Perspectives on Psychological Science, 12(3), pp. 436–448.
 • Nursi, Bediüzzaman Said (2014a) İşarat-ül İcaz. Manila: Risale Press.
 • Nursi, Bediüzzaman Said (2014b) Mesnevi-i Nuriye. Manila: Risale Press.
 • Nursi, Bediuzzaman Said (2014) Münazarat. Manila: Risale Press.
 • Oktar, S. (2021) ‘Islam and Science: Integration of Religion and Science to Build a Second Islamic Golden Age’, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, (12), pp. 3–25.
 • Pammolli, F., Magazzini, L. and Riccaboni, M. (2011) ‘The productivity crisis in pharmaceutical R&D’, Nature reviews Drug discovery, 10(6), pp. 428–438.
 • Pelikan, J. (2019) Üniversite Fikri: Bir Yeniden Değerlendirme. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Ramey, V.A. (2020) ‘Secular stagnation or technological lull?’, Journal of Policy Modeling, 42(4), pp. 767–777.
 • Readings, B. (2020) Üniversite Harabeleri. Istanbul: Küre Yayınları.
 • Rosovsky, H. (1995) Üniversite: bir dekan anlatıyor. Ankara: Tübitak.
 • Saliba, G. (2007) Islamic science and the making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press.
 • Sezgin, F. (2016) Tanınmayan büyük çağ: İslam bilim ve teknoloji tarihi’nden. Istanbul: Timaş Yayınları.
 • Starr, S.F. (2013) Lost Enlightenment. Princeton: Princeton University Press.
 • Ten Cate, O. (2021) ‘Rationales for a Lottery Among the Qualified to Select Medical Trainees: Decades of Dutch Experience’, Journal of Graduate Medical Education. The Accreditation Council for Graduate Medical Education, 612–615.
 • Vijg, J. (2011) The American technological challenge: stagnation and decline in the 21st century. New York: Algora Publishing.
 • Wouters, A., Croiset, G. and Kusurkar, R.A. (2018) ‘Selection and lottery in medical school admissions: who gains and who loses?’, MedEdPublish, 7(4), 50.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Din Bilimi
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Süleyman OKTAR> (Sorumlu Yazar)
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-0151-5981
Türkiye

Destekleyen Kurum Herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.
Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 18 Mart 2022
Kabul Tarihi 12 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { katre1089699, journal = {Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-8117}, eissn = {2148-6220}, address = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı - Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi sok. No:6 Vefa Fatih}, publisher = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı}, year = {2022}, number = {13}, pages = {32 - 62}, title = {Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.}, key = {cite}, author = {Oktar, Süleyman} }
APA Oktar, S. (2022). Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university. . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi , (13) , 32-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/70565/1089699
MLA Oktar, S. "Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university." . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2022 ): 32-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/70565/1089699>
Chicago Oktar, S. "Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2022 ): 32-62
RIS TY - JOUR T1 - Medresite: Medrese ve üniversiteden ilham alan din ve bilim bütünleşmiş yeni bir İslami yüksek eğitim modeli AU - SüleymanOktar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 62 VL - IS - 13 SN - 2146-8117-2148-6220 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university. %A Süleyman Oktar %T Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university. %D 2022 %J Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi %P 2146-8117-2148-6220 %V %N 13 %R %U
ISNAD Oktar, Süleyman . "Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi / 13 (Haziran 2022): 32-62 .
AMA Oktar S. Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.. Katre. 2022; (13): 32-62.
Vancouver Oktar S. Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.. Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi. 2022; (13): 32-62.
IEEE S. Oktar , "Madrasity: A new model of Islamic higher education integrating religion and science inspired by madrasah and university.", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sayı. 13, ss. 32-62, Haz. 2022