Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 4, 85 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.7596/katud.31122021.006

Öz

Like other languages, the Turkish language has passed through various stages in the historical process since its first speaker, on the way to growth and spread. The development adventure of the Turkish language has continued on the basis of different appearances and qualities from two different aspects, internal clusters and external contacts. Being one of the oldest state languages, the Turkish language, which had the opportunity to exchange with other cultures in the early periods, was both influenced and open to influence. The Turkish language, which continued on its way within the framework of the nature of language as a living entity and with the influence and contribution of artistic and social activities in a natural course, was subject to some searches and even projects, especially after the Tanzimat, and was subjected to some regulations in a way. In this article, information will be given about the work called Pocket Guide from Turkish to Ottoman Turkish, which was published in 1935 in this context, and those who have not survived from the list of words proposed here will be identified and evaluated.

Kaynakça

 • Gülmez, Nurettin, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Harfler Üzerine Tartışmalar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul 2006.
 • İmer, Kamile, Dilde Değişme Ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1976, s. 87.
 • Korkmaz, Zeynep, Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara 1963.
 • Levent, A. Sırrı, “Dilde Özleşme Hareketinin Tarihçesi”, Dil Devrimi Üzerine, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1967, s. 14-25.
 • Lewis, Geoffrey, Trajik Başarı Türk Dil Reformu, (Çev. Mehmet Fatih Uslu), Paradigma Yayınları, İstanbul 2007, s. 74.
 • Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul Devlet Basımevi, 1935.
 • https://sozluk.gov.tr/ Güncel Türkçe Sözlük

TÜRKÇEDEN OSMANLICAYA CEP KILAVUZU’NDAN KULLANIM YAYGINLIĞI KAZANMAMIŞ KELİMELER ÜZERİNE

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 4, 85 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.7596/katud.31122021.006

Öz

yayılma yolunda çeşitli aşamalardan geçmiştir. Türk dilinin gelişim macerası, iç kümelenmeler ve dış temaslar olmak üzere iki ayrı yönden farklı görünüm ve nitelikler zemininde süregelmiştir. En eski devlet dillerinden biri olması bakımından erken dönemlerde başka kültürlerle alış veriş fırsatı bulmuş olan Türk dili, hem etkilemiş hem de etkiye açık konumda bulunmuştur. Canlı bir varlık olan dilin doğası çerçevesinde ve doğal bir seyir içinde sanatsal ve sosyal faaliyetlerin de etkisi ve katkısıyla yoluna devam etmiş olan Türk dili, özellikle Tanzimat’tan sonra kimi arayışlara ve hatta projelere konu edilmiş ve bir bakıma bazı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu yazıda, söz konusu bağlamda 1935 yılında yayımlanan Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu adlı eser hakkında bilgi verilecek ve burada önerilen söz kadrosundan günümüze kadar gelemeyenler tespit edilip değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Gülmez, Nurettin, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Harfler Üzerine Tartışmalar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul 2006.
 • İmer, Kamile, Dilde Değişme Ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1976, s. 87.
 • Korkmaz, Zeynep, Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara 1963.
 • Levent, A. Sırrı, “Dilde Özleşme Hareketinin Tarihçesi”, Dil Devrimi Üzerine, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1967, s. 14-25.
 • Lewis, Geoffrey, Trajik Başarı Türk Dil Reformu, (Çev. Mehmet Fatih Uslu), Paradigma Yayınları, İstanbul 2007, s. 74.
 • Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul Devlet Basımevi, 1935.
 • https://sozluk.gov.tr/ Güncel Türkçe Sözlük

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hanifi VURAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-3082-1005
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

MLA Vural, H. "TÜRKÇEDEN OSMANLICAYA CEP KILAVUZU’NDAN KULLANIM YAYGINLIĞI KAZANMAMIŞ KELİMELER ÜZERİNE" . Karabük Türkoloji Dergisi 4 (2021 ): 85-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud/issue/67720/1051820>