Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karabük Türkoloji Dergisi Yayın İlkeleri

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 4, 101 - 104, 31.12.2021

Öz

1. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. 2. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Yazıların hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Yazı telifi için ücret talep edilmeksizin KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’ne verilmiş kabul edilir. Yazıların yayınlanması için ücret alınmaz. 3. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden üç hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanabilir. 4. Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez. 5. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir. 6. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı oranda- alıntı yapılabilir. 7. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30’nu geçmemek şartıyla İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dillerinde de makale yayınlanabilir. Yabancı dilde gönderilen makaleler Türkçeleriyle birlikte gönderilmelidir.

Kaynakça

 • 1. Makaleler Times New Roman (özel yazı fontları kısmî olmak kaydıyla kullanılabilir) yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • 2. Yazılarda büyük harflerle yazılmış olan Türkçe başlığın (14 punto) hemen altında yine büyük harflerle yazılmış İngilizce başlık (10 punto), İngilizce özet (Abstract) ve beş anahtar kelime (key words) yer almalıdır. Makalede Türkçe özet ve İngilizce özet ayrı ayrı ve yazıya başlanmadan önce yer almalıdır.
 • 3. Yazarın adı hemen başlığın altında bulunmalı, “*” dipnotuyla unvanı ve çalıştığı kurum yazılmalıdır. Makaleyi gönderen kişi ayrıca iletişim için adresini, telefon numaralarını ve e-postasını açık olarak yazmalıdır.
 • 4. Yazılar dergi sistemine yüklenmeli veya iletişim adresine e-posta gönderilmelidir.
 • 5. Gönderilen makalelerin sayfa düzeninde düzenleme dergi editörü tarafından yapılabilir.
 • 6. Yazılarda ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 • 7. Çevriyazılı metin çalışmalarında Timesefras, Munevver, Oktay New Transkripsiyon veya Timestrans fontlarından biri kullanılacaktır. Bunlar dışında bir fontla gönderilen çevriyazı çalışmaları kabul edilmeyecektir. Bu fontlar da yalnızca metin kısmında kullanılacaktır. Makalelerin “giriş, inceleme, sonuç vs.” bölümlerinde 1 numaralı maddede belirtildiği gibi Times New Roman karakteri kullanılacaktır.
 • 8. Çeviri (tercüme) gönderenler, orijinal metnin bir örneğini ve bibliyografik künyesini de dergiye iletmelidir.
 • 9. Makalelerde dipnot gösterirken ve Kaynakça hazırlanırken şu kurallara uyulmalıdır:
 • a. Metin içi yapılan alıntılarda veya bulunulacak atıflarda dipnot sistemi uygulanacaktır. Dipnotlar Times New Roman fontu ve 10 puntoyla yazılacaktır. Makaleye atıfta bulunulacak ise;
 • Yazar ad ve soyadı, “Makale adı”, Makalenin yayımlandığı derginin adı, Cilt ve sayı numarası, baskı yeri ve tarihi, sayfası.
 • Örnek: Faruk Kadri Timurtaş, “Eski Anadolu Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, C. II, 2. bs., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1992, s. 120-145.
 • Kitaba atıfta bulunulacak ise; Yazar ad ve soyadı, Kitap adı, baskı yeri ve tarihi, sayfa numarası.
 • Örnek: Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I, İstanbul 1970, s. 48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri, Edebi İncelemeler, Edebiyat, Edebiyat (Romantizm), Folklor, Şiir
Bölüm Yayın İlkeleri
Yazarlar

İsmail TAŞ Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9309-6990
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

MLA Taş, İ. "Karabük Türkoloji Dergisi Yayın İlkeleri" . Karabük Türkoloji Dergisi 4 (2021 ): 101-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud/issue/67720/1051832>