Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 23, 532 - 553, 28.06.2021
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2021.023

Öz

Kemer sıkma politikaları (tıbbi bakım ve halk sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere sosyal politika harcamalarında önemli kesintiler) ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi önlemler neoliberal politikaların karakteristiğini oluşturmaktadır. Kuzey Atlantik'in her iki yakasındaki birçok hükümetin dayattığı bu politikalar birçok devletin Covid-19 küresel salgınına yanıt verme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır. Bu salgının kontrol altına alınmasında yaşanan zorlukların, neoliberal ekonomik paradigmanın egemenliğiyle ve bireyci piyasa köktenciliğiyle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmada, sosyal devletin sağladığı sosyal güvenlik olanaklarını erozyona uğratmış olan neoliberal politikaların günümüz dünyasının sorunlarına birçok yönden cevap veremediğinin ortaya konulması girişiminde bulunulmuştur. Çalışmada, bütünüyle yeni ve tarafsız bir bakış açısıyla yeni bir ekonomik düzenin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Halkın temel gereksinimleri güven altına alınmadan uygulanacak herhangi bir ekonomi politikası başarısız olmaya mahkum görünmektedir. İçinde bulunduğumuz zorlukların yeniden yaşanmaması için, oluşturulabilecek yeni ekonomi yaklaşımı her devletin kendi gerçekliklerine ve dinamiğine uygun olarak yorumlanabilecek ve esnetilebilecek bir yapıda olmalıdır.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D. & Robinson, J.A. (2014). Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.: İstanbul).
 • Aybet, G. (2020). ‘Tarihte Küresel Salgın Hastalıklar ve Toplum Hayatına Etkileri’, Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, Türkiye Bilimler Akademisi Yayını, Haziran 2020, Ankara, ss. 299-318
 • Barquet N. & Domingo, P. (1997). ‘Smallpox: The Triumph over the Most Terrible of the Ministers of Death’, Annals of Internal Medicine, 127 (8), pp. 635-642.
 • Bell, C. & Lewis, M. (2005). The Economic Implications of Epidemics Old and New. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.1112799, pp. 137-174.
 • Blair, D. J. (2016), ‘Economic Inequality and the Global Diffusion of Neoliberalism’, 24th IPSA World Congress of Political Science Poznań, Poland 27 July 2016
 • Dávila, B. E. (2018). ‘En el centenario de la gripe española: un estado de la cuestión’ Revista de Demografía Histórica, ISSN 1696-702X, 36 (1), 2018, pp. 17-42.
 • Demir, G. (2001). ‘Küreselleşme Üzerine’. Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 56/1, (Ankara, 2001), s.73-104.
 • Dieppe, A. (2020). Global Productivity: Trends, Drivers, and Policies. Advance Edition. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
 • Dinçer, Gönül & Çakmak, Umut: ‘GATS Çerçevesinde Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu Üzerine Bir Değerlendirme’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63-4, (2008), s.135-154.
 • Dorel, F. (2006). La thèse du "génocide indien": guerre de position entre science et mémoire. Amnis: Revue de Civilisation Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale, ISSN 1764-7193, Nº. 6, 2006 (Ejemplar dedicado a: La Guerra y sus víctimas (Europa-América Siglo XIX-Siglo XXI)). 10.4000/amnis.908.
 • Erdoğdu, M. M. (2020). “Covid-19 and the End of the Road for Neoliberalism”, 11. International Conference of Political Economy: Global Inequalities, Online Conference, June, 24-26, Istanbul.
 • Furuse, Y., Suzuki, A. and Oshitani, H. (2010). “Origin of the Measles Virus: Divergence from Rinderpest Virus Between the 11th and 12th Centuries,” Virology 7 (2010), pp. 52–55.
 • Genç, Ö. (2011). Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını Ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkileri, Tarih Okulu, Mayıs - Ağustos 2011, sayı: X, ss. 123-150.
 • Gilligan, D. (2020). "Social safety nets are crucial to the Covid-19 response: Some lessons to boost their effectiveness," IFPRI book chapters, in: Covid-19 and global food security, chapter 23, pages 102-105, International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 • Gleeson, D. and Legge D. (2020) ‘Three simple things Australia should do to secure access to treatments, vaccines, tests and devices during the coronavirus crisis’. The Conversation 21 April, https://theconversation.com/three-simple-things-australia-should-do-to-secure-access-to-treatments-vaccines-tests-and-devices-during-the-coronavirus-crisis-136052. Erişim Tarihi: 31.12.2020.
 • Helleiner, H. (2010). ‘A Bretton Woods moment? The 2007–2008 Crisis And The Future Of Global Finance’. International Affairs, 86: 3, (Blackwell Publishing Ltd/The Royal Institute of International Affairs: 2010), p.619–636.
 • Garrett, T. (2007). Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic Implications for a Modern-day Pandemic. Working paper CA0721.
 • Giroux, Henry. (2020). The Covid-19 Pandemic Is Exposing the Plague of Neoliberalism, Praxis Educativa, 24. 10.19137/praxiseducativa-2020-240202.
 • Jordà, Ò., Singh, S. R. & Taylor, A.M. (2020). Longer-Run Economic Consequences of Pandemics, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2020-09.
 • Küçük, O. (2020). ‘Tarihte Küresel Salgın Hastalıklar ve Toplum Hayatına Etkileri’, Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, Türkiye Bilimler Akademisi Yayını, Haziran 2020, Ankara, ss. 13-53.
 • Lauzadyte, T.A., Balezentis, T., Goculenko, E. (2018). Welfare State in Central and Eastern Europe. Economics and Sociology. 11. 100-123. 10.14254/2071-789X.2018/11-1/7.
 • Luming, Z. (2020). ‘Research on Covid-19 Pandemic and Social Security’. World Journal of Social Science Research. 7. p4. 10.22158/wjssr.v7n2p4. pp. 4-11.
 • Malanima P. (2012). ‘The economic consequences of the Black Death’, L'impatto della "Peste Antonina", Ed. Elio Lo Cascio, (Edipuglia: Bari, 2012), pp. 311-328.
 • Nunn, N. Qian, N. (2010). ‘The Columbian Exchange: A History of Disease, Food, and Ideas’, Journal of Economic Perspectives, 24 (2), Spring 2010, pp. 163–188.
 • Pamuk, Ş. (2007). “The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’”, European Review of Economic History, pp. 289-317.
 • Pirenne, H. (2009). Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çev: Uygur Kocabaşoğlu, (İletişim Yayınları: İstanbul, 2009).
 • PBS. (2020). A science odyssey: people and discoveries. Worldwide flu pandemic strikes, 1918–1919. Erişilebilir: http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dm18fl.html. Erişim tarihi: 17.12.2020.
 • Ranald, P. (2020). 'Covid-19 Pandemic Slows Global Trade and Exposes Flaws in Neoliberal. Trade Policy'. Journal of Australian Political Economy. No. 85, pp . 108-14.
 • Richards, A. (2020). How Low Can It Go? Asian Flu of 1957-58 Foretells “Recession” in 2020, Alambic Investment Management, L.P. March 2020.
 • Rodrik, D. (2002), ‘After Neoliberalism, What?’, Alternatives to Neoliberalism Conference sponsored by the New Rules for Global Finance Coalition, May 23-24, 2002.
 • Rogers, K. (2020). 1957 flu pandemic, Encyclopaedia Britannica Online. https://www.britannica.com/event/1957-flu-pandemic, Erişim tarihi: 23.12.2020.
 • Saunders-Hastings, P. R., & Krewski, D. (2016). Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission. Pathogens (Basel, Switzerland), 5(4), 66.
 • Trilla, A., Trilla, G., Daer, C. (2008). The 1918 “‘Spanish Flu’ in Spain”, Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 47. 10.1086/590567, pp. 668-73 . UNCTAD. (2020). Global trade update. Global trade: a frail recovery in the second half of 2020. October 2020.
 • WTO. (2020). World Trade Organization. World Trade Statistical Review 2020.
 • Yoneyama, T. & Krishnamoorthy, M. (2010). Influence of the Cold War Upon Influenza Pandemic of 1957-1958. Proceedings 6th IEEE International Conference on E-Science (E-Science 2010). 12. 10.1109/eScience.2010.25

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ercan TAŞKIN
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8499-1013
Türkiye


Özden Sevgi AKINCI (Sorumlu Yazar)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9250-4446
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kauiibf894389, journal = {Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4289}, eissn = {2149-9136}, address = {}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {12}, number = {23}, pages = {532 - 553}, doi = {10.36543/kauiibfd.2021.023}, title = {COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Taşkın, Ercan and Akıncı, Özden Sevgi} }
APA Taşkın, E. & Akıncı, Ö. S. (2021). COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (23) , 532-553 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2021.023
MLA Taşkın, E. , Akıncı, Ö. S. "COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ" . Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2021 ): 532-553 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/63121/894389>
Chicago Taşkın, E. , Akıncı, Ö. S. "COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2021 ): 532-553
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ AU - Ercan Taşkın , Özden Sevgi Akıncı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.36543/kauiibfd.2021.023 DO - 10.36543/kauiibfd.2021.023 T2 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 532 EP - 553 VL - 12 IS - 23 SN - 1309-4289-2149-9136 M3 - doi: 10.36543/kauiibfd.2021.023 UR - https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2021.023 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ %A Ercan Taşkın , Özden Sevgi Akıncı %T COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ %D 2021 %J Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1309-4289-2149-9136 %V 12 %N 23 %R doi: 10.36543/kauiibfd.2021.023 %U 10.36543/kauiibfd.2021.023
ISNAD Taşkın, Ercan , Akıncı, Özden Sevgi . "COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 23 (Haziran 2021): 532-553 . https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2021.023
AMA Taşkın E. , Akıncı Ö. S. COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ. KAÜİİBFD. 2021; 12(23): 532-553.
Vancouver Taşkın E. , Akıncı Ö. S. COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 12(23): 532-553.
IEEE E. Taşkın ve Ö. S. Akıncı , "COVID-19 SALGINININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 23, ss. 532-553, Haz. 2021, doi:10.36543/kauiibfd.2021.023

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.