İletişim Bilgileri

Başeditör

Mehmet Fatih ELMAS
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
m_fatihelmas@hotmail.com
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Karaman / Türkiye

Editör Yardımcısı

Mehmet ÇİÇEK
Bursa Uludağ Universitesi
mehmetcicek3521@gmail.com
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bursa / Türkiye

Editör Yardımcısı

Esra TÜRKSEVER
Bursa Uludağ Üniversitesi
esra.turksever1905@gmail.com
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bursa / Türkiye

Dergi İletişim

Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Bursa Uludağ Üniversitesi
kaygi@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bursa / Türkiye

e-ISSN: 2645-8950