İntihal Politikası

Yayımlanmak üzere Dergimize sunulan her makale Dergi Editörlüğü tarafından uygun bir  program kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir.

KAYÜ Sosyal Bilimler Dergisi  benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir: 

  • Genel benzerlik oranı %30’un üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 3 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler. 
  • Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

Ayrıca, -benzerlik oranından bağımsız olarak- bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

Yukarıda bahsedilen kuralların makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.