İmtiyaz Sahibi

Kayseri Üniversitesi adına Rektör

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA


Editör

Prof. Dr. Hatice Erkekoğlu                Kayseri Üniversitesi             

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sönmez Karapınar        Kayseri Üniversitesi

Yayın Kurulu/Editorial Board

Unvan, Ad-Soyad

Üniversite-Kurum

Ülke

Title, Name-Surname

University-Institution

Country

Prof. Dr. Adem Üzümcü

Kafkas Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Yörük

Kadir Has Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Ali Deran

Tarsus Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Anvarbek Mokeev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan

Anadolu Üniversitesi

Türkiye

Prof.Dr.  Cengiz Tomar

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Kazakistan

Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu

University of South Florida

ABD

Prof. Dr. Derviş Boztosun

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Doğan Gürsoy

Washington State University

ABD

Prof. Dr. Emine Kılavuz

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Fevzi Okumuş

University of Central Florida

ABD

Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Hüdaverdi Bircan

Cumhuriyet Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Kemal Birdir

Mersin Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Sarıışık

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Michael Baker

Strathclyde University

Birleşik Krallık

Prof. Dr. Michael Basil

University of Lethbridge

Kanada

Prof. Dr. Muhsin Halis

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Orçan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Prof. Dr. Muzaffer Uysal

University of Massachusetts Amherst

ABD

Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu

Erciyes Üniversitesi

Türkiye

Prof.Dr.  Ömer Torlak

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Philip Kitchen

Salford University

Birleşik Krallık

Prof. Dr. Salih Kuşluvan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Sameer Deshpande

University of Griffith

Avustralya

Prof. Dr. Seyhan Çil Koçyiğit

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Tuncay Çelik

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Vefa Taşdelen

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Erciyes Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Yüksel Ekinci

University of Portsmouth

Birleşik Krallık

Doç. Dr. Ebru Aykan

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Doç. Dr. Neslihan Demirel

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Doç. Dr. Oğuz Öcal

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Doç. Dr. Özgür Demirtaş

Kayseri Üniversitesi

Türkiye

Doç. Dr. Semra Aksoylu

Kayseri Üniversitesi

Türkiye