Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAFRANBOLU İLÇESİNDE MEST YAPIMI

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 133 - 147, 01.02.2013

Öz

Safranbolu ilçesinde tarihin derinliklerine kadar inen zengin bir el sanatı kültürü bulunmaktadır. Ancak geçen zaman dilimi ve gelişen teknolojiye bağlı olarak el sanatkârları ve el sanatları yok olmaya başlamıştır. Geçmişte daha yaygın olan el sanatı dallarından biriside mestçiliktir. Bir tür bot olan mest yapımcılığı mestçilik olarak isimlendirilmektedir. Genellikle üzerine giyilen lastik adı verilen bir ayakkabı türü ile tamamlanan bu ayakkabı üretimi günümüzde de sürdürülmektedir. Bu çalışmada Safranbolu ilçesinde günümüzde sınırlıda olsa sürdürülen mest üretimini incelemek ve belgelemek amaçlanmıştır. Mest yapı mında kullanılan araç-gereç, üretim aşamaları hakkında üreticisinden sağlanan bilgiler, fotoğraflarla desteklenerek açıklanmıştır. 
 

SHOEMAKING (MEST) IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 133 - 147, 01.02.2013

Öz

There is a rich culture in Safranbolu district which goes back to early periods in history. However, depending on the passing time period and changing techology, hand craftmenship and handcrafts are disappearing one by one. In the past, one of the most common fields of handicraft was mestmaking, which is a kind of boot making from mest. Often named after the type of shoes worn, production of these shoes completed with rubber is continuing today. In this study, the limited production of shoes with mest in the district of Safranbolu is examined. In order to support the study, information and photograhps of mest used in the construction tools, manufacturing process and product manufacture have been compiled. 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО МЕСТЫ В САФРАНБОЛИИСКОМ УЕЗДЕ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17, 133 - 147, 01.02.2013

Öz

Сафранболииский уезд с давных времён известен и богат культурой прикладного исскуства. Однако, связи с развитием технологий постепенно стали исчезать мастера прикладного исскуства и само исскуство. одним из распространённых ремеслом прикладного исскуства было производство месты, а производство такого рода сапог назывался местничеством. Месты изготовливаются по сей день, которые одевают вместе с галошами. 
 В статье изучается, не смотря на его ограниченное производство, техника изготовления месты, все инструменты по его изготовлению . Интервью с мастерами документируется фотоматериалом и объясняются все детали по процессу изготовления месты. 

 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Melda Özdemir Bu kişi benim


Dilek Çelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Özdemir, D. D. M. & Çelik, D. (2013). SAFRANBOLU İLÇESİNDE MEST YAPIMI . Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (17) , 133-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/16858/175479