Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

XIX. YY. SONLARI İLE XX. YY BAŞLARINDA YAKUTSK BÖLGESİ İNSANLARININ GİYİM VE TAKILARI

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

19. yy’ın sonları ile 20. Yy’ın başlarındaki Sibirya ve Uzak Doğudaki Rus kasabaları günümüzde önemli bir ilgi çekmektedir. O dönemdeki insanların giysileri ve takıları kültürün en önemli yansıtıcısı olarak geleneksel eski biçimlerin korunması ve yeniliklerin ortaya çıkışı Yakutların görüntülerinde takip edilebilir.

CLOTHING AND ACCESSORIES OF YAKUTSK’S RESIDENTS IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

The  subject  of  provincial  Russian  towns  of  the  late  XIX  –  early  XX  centuries especially Siberian and Far East ones, have become very popular nowadays. Man’s clothing and accessories of that time is the most important part of his culture which reflects the problem of preservation of traditional archaic forms and appearances of novelty, which is also observed in the image of Yakutsk’s residents.

ОДЕЖДА И YКРАШЕНИЕ ГОРОЖАН ЯКУТСКА В KОНЦЕ XIX- HАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Yıl 2012, Sayı: 16, - , 01.12.2012

Öz

Темы  провинциального  российского  города конца  XIX  –  начала  XX  в.,  в особенности сибирских и дальневосточных городов, приобрели сегодня особую актуальность. Одежда и украшения человека того времени — важнейшая часть его культуры,   в   которой   отражается   проблема   сохранения   в   ней   традиционных архаичных форм и появление новообразований, что так же наблюдается во внешнем облике горожан Якутска. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Rusça
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Kapitolina YAKOVLEVA Bu kişi benim


Aital YAKOVLEV Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
YAKOVLEVA, D. K., & YAKOVLEV, A. (2012). ОДЕЖДА И YКРАШЕНИЕ ГОРОЖАН ЯКУТСКА В KОНЦЕ XIX- HАЧАЛЕ ХХ ВВ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(16).