Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SLAVERY AND FREEDOM IN THE CONTEXT OF DIALECTICS "EVERYTHING PASSES AWAY" NOVEL

Yıl 2015, Sayı: 25, 79 - 90, 15.04.2015

Öz

In this study, it is aimed to analyse the documentary novel of the Russian writer Vasily
Grossman's “Everything Flows” within the frame of dialectical relationships of slavery and
freedom concepts. The novel, which has prominent aspects of a documentary; has
expression features that can be the topic of a literary work, since it has a success of
reflecting the psychological state of the characters, philosophical underpinnings and
universal queries as well as place depictions that allow to discuss slavery-freedom dialect at
a symbolic level. These features of the novel have been explained with the help of
philosophy, psychology and semiotics disciplines: the people, concepts and symbols in the
novel have been examined in terms of the values they represent thoroughly. In addition,
special attention has been paid to the factor of place, which allows the dialectical
relationship between slavery and freedom to be told at a symbolic level.

Kaynakça

 • AKTULUM, Kubilay (2007), Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay., İstanbul.
 • ALPASLAN, Gonca Gökalp (2007), Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual Yay., İstanbul.
 • BACHELARD, Gaston (2008), Uzamın Poetikası (Çev. Alp Tümertekin), İthaki Yay., İstanbul.
 • CAMPBELL, Joseph (2010), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı yay., İstanbul.
 • FIGES, Orlando (2011), Karanlıkta Fısıldaşanlar (Çev. Nurettin Elhüseyni), Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • FROMM, Erich (1993), Sevme Sanatı (Çev. Işıtan Gündüz), Say Yay., İstanbul.
 • GROSSMAN, Vasili (2013), Her Şey Geçip Gider (Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu), Can Yay., İstanbul.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan (1993), Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 12 12

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛЕНА И ОСВОБОЖДЕНИЯ В РОМАНЕ "ВСЁ ПРОХОДИТ И УХОДИТ"

Yıl 2015, Sayı: 25, 79 - 90, 15.04.2015

Öz

Эта работа заключает особенности документального направления романа "Всё
приходит и уходит", написанный русским писателем В.С. Гроссманым.Охвачены
диалектические, познавательные взаимоотношения плена и свободы, в рамках давно
вышедшего романа Охвачены; философские открытия, поэтапная характеристика,
которая отражает достижения положения и особенно диалектический спор, в
порядках плена и освобождения. Возможности описания в пространстве в одном из
литературных изучений.Тема отражает особенности обладания. Особенность романа:
Философия, психология и демонстрация вступительного слова. 

Kaynakça

 • AKTULUM, Kubilay (2007), Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay., İstanbul.
 • ALPASLAN, Gonca Gökalp (2007), Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual Yay., İstanbul.
 • BACHELARD, Gaston (2008), Uzamın Poetikası (Çev. Alp Tümertekin), İthaki Yay., İstanbul.
 • CAMPBELL, Joseph (2010), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı yay., İstanbul.
 • FIGES, Orlando (2011), Karanlıkta Fısıldaşanlar (Çev. Nurettin Elhüseyni), Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • FROMM, Erich (1993), Sevme Sanatı (Çev. Işıtan Gündüz), Say Yay., İstanbul.
 • GROSSMAN, Vasili (2013), Her Şey Geçip Gider (Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu), Can Yay., İstanbul.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan (1993), Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 12 12

ESARET VE HÜRRİYET DİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA “HER ŞEY GEÇİP GİDER” ROMANI

Yıl 2015, Sayı: 25, 79 - 90, 15.04.2015

Öz

Bu çalışmada Rus yazar Vasili Grossman’ın “Her Şey Geçip Gider” isimli belgesel
nitelikli romanı esaret ve hürriyet kavramlarının diyalektik ilişkileri çerçevesinde
incelenmeye çalışılmıştır. Belgesel yönü daha fazla öne çıkmış olan roman; felsefi
açılımları, evrensel sorgulamaları, karakterlerin psikolojik durumlarını yansıtmadaki
başarısı ve özellikle de esaret-hürriyet diyalektiğinin simgesel düzeyde tartışılmasına imkân
tanıyan mekan tasvirleriyle bir edebi incelemeye konu olabilecek anlatım özelliklerine de
sahiptir. Romanın bu özellikleri felsefe, psikoloji ve göstergebilim gibi disiplinlerin
yardımıyla açımlanmış; romandaki kişi, kavram ve simgeler temsil ettikleri değerler
etrafında derinlemesine irdelenmiştir. Ayrıca, esaret ve hürriyet arasındaki diyalektik
ilişkilerin simgesel düzeyde anlatılmasını sağlayan mekan unsuru üzerinde hususi bir
dikkatle durulmuştur.

Kaynakça

 • AKTULUM, Kubilay (2007), Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay., İstanbul.
 • ALPASLAN, Gonca Gökalp (2007), Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, Multilingual Yay., İstanbul.
 • BACHELARD, Gaston (2008), Uzamın Poetikası (Çev. Alp Tümertekin), İthaki Yay., İstanbul.
 • CAMPBELL, Joseph (2010), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. Sabri Gürses), Kabalcı yay., İstanbul.
 • FIGES, Orlando (2011), Karanlıkta Fısıldaşanlar (Çev. Nurettin Elhüseyni), Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • FROMM, Erich (1993), Sevme Sanatı (Çev. Işıtan Gündüz), Say Yay., İstanbul.
 • GROSSMAN, Vasili (2013), Her Şey Geçip Gider (Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu), Can Yay., İstanbul.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan (1993), Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 12 12
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Keskin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2015
Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Keskin, F. (2015). ESARET VE HÜRRİYET DİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA “HER ŞEY GEÇİP GİDER” ROMANI. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(25), 79-90.