Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 13 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-2888 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/index


Ocak 2021 tarihinden itibaren makale kabul ve yayın süreci Dergipark üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Eski sayıların aktarımı devam ekte olup http://ebd.beun.edu.tr/ adresinden erişilebilir. 
2013 yılında yayın hayatına başlayan Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimize gönderilen çalışmalar temel yazım ve istatistik kontrolleri yapıldıktan sonra kör hakem sistemiyle bağımsız 2 hakem tarafından incelenmektedir. Yazarlar yayın kurulunun ve hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
KEBD makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
TR Dizin tarafından önerilen Araştırma ve Yayın Etiğine uygun süreç izlenmektedir. Etik kurul onay formunun süreç başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-2888 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi | http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/index
Kapak Resmi


Ocak 2021 tarihinden itibaren makale kabul ve yayın süreci Dergipark üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Eski sayıların aktarımı devam ekte olup http://ebd.beun.edu.tr/ adresinden erişilebilir. 
2013 yılında yayın hayatına başlayan Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimize gönderilen çalışmalar temel yazım ve istatistik kontrolleri yapıldıktan sonra kör hakem sistemiyle bağımsız 2 hakem tarafından incelenmektedir. Yazarlar yayın kurulunun ve hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
KEBD makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
TR Dizin tarafından önerilen Araştırma ve Yayın Etiğine uygun süreç izlenmektedir. Etik kurul onay formunun süreç başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 13 Ocak 2021