PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3, 2043 - 2054, 01.01.2018
https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.007

Öz

Kaynakça

 • Ajzen, I., ve Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviour. Prentice-Hall.
 • Amoako-Gyampah, K. (2007). Perceived usefulness, user involvement and behavioral intention: an empirical study of ERP implementation. Computers in Human Behavior, 23(3), 1232-1248.
 • Carver, L. B. (2016). Teacher perception of barriers and benefits in K-12 technology usage. The TurkishOnline Journal of Educational Technology, 15, 110–116.
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Davis, F. D., Bagozzi, R. P. ve Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 982-1003.
 • Delisle, J.R., Whitmore, J.R. ve Ambrose, R.P. (1987). Preventing discipline problems with gifted students. Teaching Exceptional Children. 19(4), 32.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: the final frontier in our quest for technologyintegration? Educational Technology Research and Development, 53, 25–39.
 • Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York: Teachers CollegePress.
 • Ha, S., ve Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model. Journal of Business Research, 62(5), 565-571.
 • Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J. ve Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & Education, 51, 1499–1509.
 • Legris, P., Ingham, J., ve Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & Management, 40(3), 191-204.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (Second edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Menzi, N., Önal, N. ve Çalışkan, E. (2012). Mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik akademisyen görüşlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(1).
 • Omeroglu, E., Sarikaya, R., Daglioglu, H. E., Cakmak, E. K., Karatas, S., Bulut, S. A., ... ve Basit, O. (2017). The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(1).
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-333.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17), 137-146.
 • Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N. ve Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, Proje No: 108K-183
 • Ursavaş, Ö. F., Şahin, S. ve McILROY, D. (2014). Technology acceptance measure for teachers: T- TAM/Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 885- 917.
 • Venkatesh, V. ve Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision sciences, 39(2), 273-315.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3, 2043 - 2054, 01.01.2018
https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.007

Öz

Üstün yetenekli/zekalı bireylerin potansiyellerinin nasıl artırılabileceği alanyazında önem verilen bir konudur. Çalışmalar genellikle bu bireylerin bilişsel ve psikomotor becerilerine odaklanmakta olup, sosyal duygusal gelişimlerini göz ardı edebilmektedir. Gelişim alanı fark etmeksizin üstün yetenekli/zekalı bireylerin öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu çalışmada, üstün yetenekli/zekâlı öğrencilerin öğretmenlerinin karşılaşabileceği çeşitli problem durumlarının çözümünde kullanabilecekleri sosyal-duygusal stratejilerin animasyonlar yoluyla verilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli - 1 kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle öğretmenlerin sınıf ortamında kullanabileceği stratejiler geliştirilmiş ve bu stratejiler animasyonlar yoluyla canlandırılmıştır. Hazırlanmış olan animasyonlar toplam 13 öğretmen tarafından izlenmiş ve öğretmen görüşleri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler Teknoloji Kabul Modeli’ne göre önceden belirlenmiş olan kategoriler temel alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenler, geliştirilen stratejileri ve animasyonları mesleki gelişimlerine katkı sunacağı ve teoriyi somutlaştırdığı için faydalı bulmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin somut olarak hangi stratejiyi hangi durumlarda kullanabileceklerini görmüş olmaları da geliştirilen materyallerin kolay olarak algılanmasına neden olmuştur. Öğretmenlerin teknolojileri kullanmaya yönelik niyetlerine bakıldığında ise stratejilerin sınıf ortamına yansıyacağı öngörülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin animasyonların seslendirilmesine yönelik önerisi, çalışmanın bir sınırlılığını ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Ajzen, I., ve Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviour. Prentice-Hall.
 • Amoako-Gyampah, K. (2007). Perceived usefulness, user involvement and behavioral intention: an empirical study of ERP implementation. Computers in Human Behavior, 23(3), 1232-1248.
 • Carver, L. B. (2016). Teacher perception of barriers and benefits in K-12 technology usage. The TurkishOnline Journal of Educational Technology, 15, 110–116.
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Davis, F. D., Bagozzi, R. P. ve Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 982-1003.
 • Delisle, J.R., Whitmore, J.R. ve Ambrose, R.P. (1987). Preventing discipline problems with gifted students. Teaching Exceptional Children. 19(4), 32.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: the final frontier in our quest for technologyintegration? Educational Technology Research and Development, 53, 25–39.
 • Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. New York: Teachers CollegePress.
 • Ha, S., ve Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model. Journal of Business Research, 62(5), 565-571.
 • Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J. ve Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & Education, 51, 1499–1509.
 • Legris, P., Ingham, J., ve Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & Management, 40(3), 191-204.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (Second edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Menzi, N., Önal, N. ve Çalışkan, E. (2012). Mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik akademisyen görüşlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(1).
 • Omeroglu, E., Sarikaya, R., Daglioglu, H. E., Cakmak, E. K., Karatas, S., Bulut, S. A., ... ve Basit, O. (2017). The Terms Used in Gifted and Talented Education in Turkey, Relevant Legal Framework and Educational Practices. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(1).
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-333.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17), 137-146.
 • Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N. ve Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi, Proje No: 108K-183
 • Ursavaş, Ö. F., Şahin, S. ve McILROY, D. (2014). Technology acceptance measure for teachers: T- TAM/Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 885- 917.
 • Venkatesh, V. ve Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision sciences, 39(2), 273-315.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Volkan KUKUL Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Türkiye


Mertcan ÜNAL
Gazi Üniversitesi, Türkiye
0000-0001-6779-6902


Serçin KARATAŞ Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Türkiye


Ebru KILIÇ ÇAKMAK Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Türkiye


Ayşe YILMAZ Bu kişi benim
Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye


Esra ÖMEROĞLU Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 19 Eylül 2021
Kabul Tarihi 19 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kukul, V. , Ünal, M. , Karataş, S. , Kılıç Çakmak, E. , Yılmaz, A. & Ömeroğlu, E. (2018). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 2043-2054 . DOI: 10.29299/kefad.2018.19.03.007

19122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124