Editoryal
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

LETTER TO THE EDITOR: A Few Comments on the Article with topic “Bağlama Performance Measurement Tool"

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2934 - 2940, 31.12.2022

Öz

This Editor's Letter is about the article "Development of the Bağlama Performance Measurement Tool (BPMT): Validity and Reliability Study" written by Alper Börekci and Esra Dalkıran and was published in Volume 21 (3) of the journal 'Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi' in December 2020.

Kaynakça

 • Açar, Y. (2019). Bağlama eğitiminde kullanılan notasyonların öğrencilerin deşifre başarısına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Börekci, A. ve Dalkıran, E. (2020). Bağlama Performansı Ölçme Aracı’nın (BPÖA) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1726-1758. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59386/854002
 • Gerekten, S. E. (2020). Bağlamada/sazda misket düzeni için egzersiz ve etütlere dayalı öğretim modeli önerisi ve öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • İnanıcı, M. K. (2017). Bağlama eğitiminde yöresel tavırların öğretimine yönelik bir model önerisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kınık, M. (2010). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç düzeyine yönelik öğretim programı önerisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özata, C. (2019). Başlangıç düzeyi bağlama eğitiminde ‘programlı öğretim modeli’nin çalma performansına etkisi: Halk eğitim merkezi örneği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Özata, C. ve Kalyoncu, N. ([2019] 2021). Bağlama eğitiminde başlangıç düzeyine yönelik bir performans değerlendirme ölçeği geliştirme. Eurasian Journal of Music and Dance, (19), 1-25. DOI: 10.31722/ejmd.1033395
 • Sözen, İ. (2012). İşbirlikli öğrenme yaklaşımı ile yapılan toplu bağlama öğretiminin performans ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

EDİTÖRE MEKTUP: “Bağlama Performansı Ölçme Aracı” Konulu Makaleye Dair Birkaç Not

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3, 2934 - 2940, 31.12.2022

Öz

Bu mektup; Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 21. Cilt-3. Sayısında, 2020 yılı Aralık ayında yayımlanan ve Alper Börekci ile Esra Dalkıran tarafından yazılan “Bağlama Performansı Ölçme Aracı’nın (BPÖA) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı makale ile ilgilidir.

Kaynakça

 • Açar, Y. (2019). Bağlama eğitiminde kullanılan notasyonların öğrencilerin deşifre başarısına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Börekci, A. ve Dalkıran, E. (2020). Bağlama Performansı Ölçme Aracı’nın (BPÖA) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1726-1758. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59386/854002
 • Gerekten, S. E. (2020). Bağlamada/sazda misket düzeni için egzersiz ve etütlere dayalı öğretim modeli önerisi ve öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • İnanıcı, M. K. (2017). Bağlama eğitiminde yöresel tavırların öğretimine yönelik bir model önerisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kınık, M. (2010). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç düzeyine yönelik öğretim programı önerisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özata, C. (2019). Başlangıç düzeyi bağlama eğitiminde ‘programlı öğretim modeli’nin çalma performansına etkisi: Halk eğitim merkezi örneği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Özata, C. ve Kalyoncu, N. ([2019] 2021). Bağlama eğitiminde başlangıç düzeyine yönelik bir performans değerlendirme ölçeği geliştirme. Eurasian Journal of Music and Dance, (19), 1-25. DOI: 10.31722/ejmd.1033395
 • Sözen, İ. (2012). İşbirlikli öğrenme yaklaşımı ile yapılan toplu bağlama öğretiminin performans ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nesrin KALYONCU> (Sorumlu Yazar)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
0000-0002-2083-7487
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 21 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kalyoncu, N. (2022). EDİTÖRE MEKTUP: “Bağlama Performansı Ölçme Aracı” Konulu Makaleye Dair Birkaç Not . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 2934-2940 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72994/1146744

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124