Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

pwrss R Paketi ile İstatistiksel Güç Analizi

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2207 - 2328, 21.12.2023

Öz

Bu çalışmada istatistiksel güç analizinin teorik altyapısı ve hesaplama yaklaşımı yer almaktadır. Yaygın olarak kullanılan hipotez testleri için istatistiksel güç ve en küçük gerekli örneklem büyüklüğü ile ilgili gerekli formüller ve denklemler açıklanmıştır. Araştırmacılar örneklemden elde edilen tek bir oranın bir sabite karşı, iki oranın farkını, tek bir ortalamanın bir sabite karşı, iki ortalamanın farkını (bağımlı ve bağımsız örneklemler), tek bir korelasyonun sıfırdan farkını, iki korelasyon farkını, regresyondaki R2 değerinin sıfırdan farkını, hiyerarşik regresyonda iki R2 farkını, iki ya da daha fazla grup ortalamalarının karşılaştırılması için varyans/covaryans analizleri (tek faktörlü, iki faktörlü ve üç faktörlü ANOVA ya da ANCOVA) ve iki ya da daha fazla grup ve tekrarlı ölçümler söz konusu olduğunda varyans analizleri (tek faktörlü RM-ANOVA) testleri mevcuttur. Uygun görülen yerlerde, tek yönlü veya çift yönlü hipotez testlerinin ötesinde, daha çok tıp ve eczacılık alanlarında kullanılan, non-inferiority (pratik anlamda eşdeğer ya da üstün olma), superiority (pratik anlamda üstün olma), ve equivalence (pratik anlamda eşdeğer/denk olma) hipotez testleri de tanıtılmış ve uygulamaları gösterilmiştir. Hesaplamalar pwrss R paketi ile gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

  • Hedges, L. V., & Rhoads, C. (2010). Statistical power analysis in education research (NCSER 2010-3006). Washington, DC: National Center for Special Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509387.pdf Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite katılımcıleri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/beck-depresyon-envanteri-toad.pdf

Statistical Power Analysis with pwrss R Package

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 3, 2207 - 2328, 21.12.2023

Öz

This study presents the theoretical background and computational approach of statistical power analysis. The necessary formulas and equations for statistical power and minimum required sample size for commonly used hypothesis testing are explained. Researchers can calculate statistical power and minimum required sample size for the difference of a proportion against a constant, the difference of two ratios, the difference of a single mean against a constant, the difference of two means (paired and independent samples), the difference of a single correlation from zero, the difference of two correlations, the difference of the R-squared value in regression from zero, the difference of two R-squared in hierarchical regression, analyses of variance/covariance (one-way, two-way and three-way ANOVA or ANCOVA) for comparing the means of two or more groups, and repeated measures analyses of variance (one-way RM-ANOVA) with or without violation of sphericity and correlation between repeated measures. Where appropriate, beyond one-sided or two-sided hypothesis tests, non-inferiority, superiority, and equivalence hypothesis tests, which are more commonly used in medicine and pharmacy, are also introduced and their applications illustrated. Calculations were performed with the pwrss R package.

Kaynakça

  • Hedges, L. V., & Rhoads, C. (2010). Statistical power analysis in education research (NCSER 2010-3006). Washington, DC: National Center for Special Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509387.pdf Hisli, N. (1989). Beck depresyon envanterinin üniversite katılımcıleri için geçerliliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/beck-depresyon-envanteri-toad.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Metin BULUS 0000-0003-4348-6322

Cahit POLAT 0000-0002-1423-5084

Erken Görünüm Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BULUS, M., & POLAT, C. (2023). pwrss R Paketi ile İstatistiksel Güç Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 2207-2328. https://doi.org/10.29299/kefad.1209913

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124