Yıl 2015, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 697 - 710 2015-05-15

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ)
THE USE OF CULTURE AS A TOOL TO TEACH TURKISH FOR FOREIGNERS: THE EXAMPLE of TURKISH INSTRUCTION SET for FOREIGNERS (B1-B2 LEVEL)

Adem KUTLU [1]


Günümüzde bir dili öğrenebilmek için o dilin dilbilgisi ve temel becerilerini öğrenmek tek başına yeterli değildir. Dile ışık tutan kültürün de bilinmesi gerekmektedir. Dilin öğretiminde kullanılabilecek en önemli gereçlerinden biri de şüphesiz dili öğretmek için hazırlanmış ders kitaplarıdır. Bunun için kültür unsurlarının kullanılacağı metinlerin titizlikle seçilmesi gerekir.Bu çalışmada, dil eğitimine ilişkin ders kitaplarındaki kültür unsurlarının önemi sorgulanmış ve “Gazi yabancılar için Türkçe B1-B2 kitabı” ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kültürel ögelere yer verildiğinin görülmesine rağmen, bu ögelerden daha fazla yararlanmanın gerekli olduğu düşüncesi oluşmuştur.
Nowadays, to learn the grammar and basic skills of language is not enough to learn that language completely. Culture that enlightens the language should be also known. Without a doubt, one of the most important materials, which can be used for language teaching, are textbooks that are prepared to teach language. Therefore, texts, in which culture factors to be used, should be chosen meticulously. In this study, the importance of culture factors, available in textbooks related to language education, has been questioned and "Gazi Turkish B1-B2 book for foreigners" were examined and evaluated. At the end of these evaluations, although it is realized that cultural factors were included, an idea about the necessity to benefit from more and more of these elements has been formed.
  • AKSAN, D. (1979). Her Yönüyle Dil. Ana Çizgileriyle Dilbilimi I, Ankara, Türk Dil Kurumu Ya- yınları.
  • COŞKUN, O., GÜNDÜZALP, D., ASLAN, E., KUŞÇU, E. (2011). OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık. Gazi Üniversitesi Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakül- tesi, Malatya, Türkiye, 15 – 17 Aralık
  • DEMİREL, Ö.(1990). Yabancı Dil Öğretimi, 2.bs., Ankara Usem Yayınları.
  • KURT, M.(2010). “Yabancılara Türkçe Öğretimi”, Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, s.117-124.
  • NURLU, M. (2011). Fransa’da Türkçe Öğretimi, Ankara, Sarkaç Yayınları
  • OKUR, A., KESKİN, F.(2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640, February 2013
  • OKUR, A.(2013). “Millî Kültür ve Folklorun Türkçe Ders Kitapları Aracılığıyla Aktarımı” Adı- yaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6/11, s.877-904
  • PEHLİVAN, F.(2007). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası etkileşim odaklı yakla- şım uyarınca metin çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
  • VARGELEN, H. (2013). Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni- versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Diğer ID JA43DT44JR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem KUTLU
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2015

Bibtex @ { kefdergi241440, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {697 - 710}, doi = {}, title = {YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ)}, key = {cite}, author = {KUTLU, Adem} }
APA KUTLU, A . (2015). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ). Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (2) , 697-710 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22599/241440
MLA KUTLU, A . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 697-710 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22599/241440>
Chicago KUTLU, A . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 697-710
RIS TY - JOUR T1 - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ) AU - Adem KUTLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 697 EP - 710 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ) %A Adem KUTLU %T YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ) %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD KUTLU, Adem . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ)". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 2 (Mayıs 2015): 697-710 .
AMA KUTLU A . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 697-710.
Vancouver KUTLU A . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRÜN ARAÇ OLARAK KULLANIMI: GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ (B1-B2 SEVİYESİ). Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(2): 710-697.