Yıl 2014, Cilt 22 , Sayı 2, Sayfalar 649 - 672 2016-07-15

“ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar
A VIEW ON “ESERA 2009” SCIENCE EDUCATION RESEARCHES CONFERANCE and ITS CONTENT- Studies about nature of science, argumentation, history, philosophy and sociology of science

Elif ÖZTÜRK [1] , Fitnat KAPTAN [2]


Son yıllarda çeşitli ülkelerde yapılan fen eğitimine yönelik araştırmaları bir araya getirmek amacıyla Avrupa Fen Eğitimi Araştırma Kurumu (European Science Education Research Association) konferanslar düzenlemektedir. Bunlardan biri olan “ESERA–2009 Konferansı”nda fen eğitimi alanında dünya çapında araştırmalara yer verilmiştir. Fen eğitiminde ülkelerde olup bitenlerin, değişik ülkelerde yapılan araştırmalar ve sonuçlarının ortaya konduğu bu önemli konferansta; fen eğitimi; öğretim, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi, uluslar arası perspektifler, öğrenme, değerlendirme, bilim okur-yazarlığı ve bilimin sosyal yanları gibi değişik boyutlarla ele alınmıştır. Bu çalışmada fen eğitiminde bilimsel içeriğin doğası; bilimin tarihi, sosyolojisi ve felsefesi ve argümantasyon konularına yönelik ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılmış güncel araştırmalar mercek altına alınmıştır. Doküman analizi yapılmış ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Eğitimcilere ve araştırmacılara önemli derecede yol göstereceği düşünülen bu çalışmada, belirtilen alt alanlar üzerine ortaya çıkan bildiri ve makalelerin eğilim analizi oluşturulmuştur. Bilimin doğası, argümantasyon ve bilimin tarihi, sosyolojisi ve felsefesi üzerine yapılan araştırmaların konu ve içerikleri, çalışmaların ülkelere göre dağılımı, çalışma gruplarının yapısı ve dağılımı, kullanılan istatistiksel yöntemler ve sonuçlar sırasıyla ele alınmıştır.
The European Science Education Research Association does organize conferences in order to collect researches about science education in the recent years. “ESERA-2009 Conference”, as being one of those, worldwide science education researches are presented. In this important conference, science education is discussed in different perspectives such as; teaching, pre-service and in-service teacher education, international perspectives, learning and assessment, scientific literacy and social aspects of science. In this paper, the national and international current researches on nature of scientific content, argumentation, history, philosophy and sociology of science are focused. Document analysis has been done and descriptive method is used. It will be an important guide to educators and researchers as a means of knowledge about recent studies. Content of studies, the distribution according to countries, the structure and distribution of research groups, preferred statistical methods and the results of the researches about nature of science, argumentation, history, philosophy and sociology of science are mentioned.
 • C Aufschnaiter (2010). Argumentation about and understanding of science: research exploring how to interrelate these two different perspectives 85-86. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives .Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • D Lazarou (2010). Learning to TAP: An effort to scaffold students’ argumentation in science. 43-50. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education re- search: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • A Konstantinidou, J Mª Cervero, M Castells (2010). Argumentation and scientific rea- soning: the “double hierarchy” argument 99-108. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • M Castells, S Erduran, A Konstantinidou (2010). Argumentation & scientific concep- tions in peer discussions: a comparison between Catalan & English students 87-97. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: interna- tional perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • K S Merghli, S Laurence,A Atf (2010). The teaching of socio-scientific issues for sci- entific literacy and citizenship. 79–86. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contempo- rary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • N M Scheid (2010). Pre-service teachers’ ideas and knowledge about the notion of argument - a metacognitive approach. 87-98. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • R Roberts, R Gott (2010). A framework for practical work, argumentation and scien- tific literacy. 99-106. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science edu- cation research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • R M Naaman (2010). Enhancing the scientific literacy of students by exposing them to a historical approach to science. 133-139. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Con- temporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • G Venville, V Dawson (2010). Socioscientific issues, argumentation and conceptual understanding in high school genetics. 165-173. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • S Simon, K Richardson, C Howell-Richardson, AChristodoulou, J Osborne (2010). Professional development in the use of discussion and argument in secondary school science departments 245-252. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary sci- ence education research: teacher education. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • M Aydeniz, R A. Hagevik, J Roberson (2010). Fostering preservice elementray school teachers’ nature of science views through a situated learning model 51–57. In G. Cak- makci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: teacher education. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • M Ekborg, E Nyström, C Ottander (2010). Teachers and SSI in Sweden 253-262. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: teacher education. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • R Justi, N Braga Mozzer (2010). Students’ pre- and post-teaching analogical reaso- ning 3-12. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education rese- arch: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • İ B. A Özdemir, D Ardac (2010). Visualization in learning about chemical equilibri- um 23-32. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education rese- arch: international perspectives, Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • N Er, D Ardac (2010). A web-based learning tool that emphasises the role of visuals in supporting argumentative claims 33-42. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Con- temporary science education research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • J K. Gilbert, R Justi, A S. Queiroz (2010). The use of a model of modelling to develop visualization during the learning of ionic bonding 43–51. In M.F. Taşar & G. Çakmak
 • M Cheng, J K. Gilbert (2010). Case studies of students’ visualization of science – a dual coding perspective 53–63. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • R Karam, M Pietrocola (2010). Recognizing the structural role of mathematics in physical thought 65–76. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • W Sommer, J Grebe-Ellis (2010). Generating scientific knowledge in optics via phe- nomenology 77–83. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science educati- on research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • C. Aufschnaiter (2010). Argumentation about and understanding of science: rese- arch exploring how to interrelate these two different perspectives 41–42. In G. Cak- makci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • M Castells, S Erduran, A Konstantinidou (2010). Argumentation & scientific con- ceptions in peer discussions: a comparison between Catalan & English students, 87–97. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • A Konstantinidou, J Mª Cervero, M Castells (2010). Argumentation and scientific re- asoning: the “double hierarchy” argument 61-70. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • T Riemeier, J Fleischhauer, C Rogge, C Aufschnaiter (2010). The quality of students’ argumentation and their conceptual understanding –an exploration of their interre- lationship 109-114. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science educati- on research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • G E. Höst, K J. Schönborn, P B Persson, L. A. E. Tibell (2010). Methods for inves- tigating students’ learning and interaction with a haptic virtual biomolecular model 115-121. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • P Tarábek (2010). Model of cognitive architecture of common and scientific concepts 123-133. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • E Bertozzi, I Galili, O Levrini (2010). The discipline - culture model and conceptual analysis in science education: the case of teaching quantum field theory 135-144. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: internatio- nal perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • D McGregor & P Taylor (2010). How do pre-service secondary science teachers stra- tegize their pedagogy to teach for conceptual change 145–153. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • B Chakrabarti (2010). Guiding the physics students to the doorsteps of modeling through the gateways of assumptions and analogies 155–160. In M.F. Taşar & G. Çak- makcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. An- kara, Turkey: Pegem Akademi.
 • P A Porto, P Corio, F A Maximiano, C Fernandez (2010). The organization of che- mistry as conceived by undergraduate students – a study using concept maps 161– 166. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • E F Durán, E J Gómez, I S Martínez (2010). Does the Term Dynamometer Reflect Its Linguistic Meaning? What Should Be Called: Forcemeter, Wattmometer, Joulemo- meter…? Why? 167-171. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • F Rezende, I Oliveira (2010). University students’ epistemological beliefs on natural and social sciences 173–177. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • U Üstün, AEryılmaz (2010). Which Definition(s) of Weight Do We Teach? Which One Is Correct? 179–184. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • C Ünal, H Peşman, Ö F Özdemir(2010). What is the North Star of Teachers? Curri- culum or National Exams 185–187. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science
 • education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • J Gois, M Giordan (2010). Chemical representations: bridging submicroscopic and symbolic dimensions of chemical knowledge in light if Peirce’s theory of sign 189– 192. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • S BouJaoude, A Asghar, J Wiles, L Jaber, D Sarieddine, B Alters (2010). Biology professors’ and teachers’ positions regarding biological evolution and evolution edu- cation in a middle eastern society. 195-206. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Con- temporary science education research: international perspectives . Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • L Jaber, S Halwany, N Rizk, S BouJaoude (2010). Epistemological beliefs in science: an exploratory study of Lebanese university students’ epistemologies 207–216. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: internatio- nal perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • D Höttecke (2010). An analysis of status and obstacles of implementation of history and philosophy of science in science education 217–226. In M.F. Taşar & G. Çakmak- cı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • J S. Lederman, N G. Lederman (2010). Development of a valid and reliable protocol for the assessment of early childhood students’ conceptions of nature of science and scientific inquiry, 227-236. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science- education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • I Zilker, G M. Holliday, H E. Fischer, AKauertz, J S. Lederman, N G. Lederman (2010). Are historical contexts suitable for assessing students’ competences in the field of nature of science and scientific inquiry? 237-244. In M.F. Taşar & G. Çakmak
 • K Kremer, C Grube, D Urhahne, J Mayer (2010). Exploring competencies in un- derstanding the nature of science and scientific inquiry 245–254. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • C Kadioglu, E Uzuntiryaki, Y Aydin (2010). The role of epistemological beliefs in high school students’ learning strategy 255–260. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • W M Chan, S L Wong (2010). Relationship between Hong Kong students’ understan- ding of the nature of science and their attitude towards science 261–267. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspecti- ves. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • F O. Karatas, G M. Bodner, M Calik (2010). Nature of science versus nature of engi- neering: first-year engineering students’ views of science and engineering relations 269–275. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Z Erkorkmaz, D Erduran Avcı, M. Z Yıldırım (2010). Elementary school students’ perceptions about scientists 277–283. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contem- porary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • A Christodoulou, J Osborne, K Richardson, C Howell-Richardson, S Simon (2010). A study of student beliefs about the epistemology of science and their relationship with students’ personal epistemologies 285-295. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • I Galili (2010). Discipline-culture framework of implementing the history and philo- sophy of science into science teaching 297–307. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Ç D Bakanay, S İrez (2010). An assessment into pre-service biology teachers’ appro- aches to the theory of evolution and the nature of science 309–318. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • D Metin, G B Kilic (2010). The effect of the science camp program on children’s views of the tentative nature of science 319–329. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • H F. Mikelskis (2010). Evaluating the learning potency of historical and epistemolo- gical relevant dialogues 331–339. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Walker, K.A, & Zeidler, D.L. (2007). Promoting Discourse about Socioscientific Is- sues through Scaffolded Inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387–1410.
 • Erduran, S.; Simon S. & Osborne, J. (2004) TAPping into Argumentations: Deve- lopments in the Application of Toulmin’s Argument Pattern for Studying Sciences Discourse. Science Education, 915-933.
 • Günel M, Kıngır S, Geban Ö, (2012). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapıla- rının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37: 164, 318. EKLER:
 • ESERA 2009 Konferansında (A) bilimsel bilginin doğası, (B) argümantasyon,
 • (C) bilimin tarihi, felsefesi ve sosyolojisine yönelik çalışmaları konu başlıkları
 • A. KONFERANSTA BİLİMİN VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ÜZERİNE SUNULMUŞ KONULAR
 • Öğrencilerin öğretim öncesi ve sonrası analojik muhakeme becerileri
 • Öğrencilerin sindirim konusundaki ayrıntılı görüşleri ve benzetimleri
 • Tartışmalı iddiaları desteklemede görsellemenin önemini vurgulayan bir Web tabanlı öğrenme materyali
 • Derste görsellemeyi desteklemek amacıyla model kullanımı (iyonik bağ öğrenmede)
 • Fen öğretiminde görselleme kullanımı ve görsellerin zihinde kodlanması
 • Fizik eğitiminde matematik ilişkisi
 • Fenomenoloji yoluyla bilimsel bilgi oluşturulması
 • Bilim hakkında ve bilimi anlama konusunda argumantasyon
 • Argumantasyon Öğrencilerin bilimsel tartışma özelliklerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi
 • Argumantasyon ve bilimsel muhakeme
 • Argumantasyon ve kavramsal anlama
 • Sanal modellerle öğrencilerin bilimsel kavram ve olguları anlaması
 • Bilimsel kavramların zihinde yapılandırılması
 • Kültürün fen eğitimine etkisi ve Fen eğitiminde kavramsal analiz
 • Kavramsal değişimin öğretmenlerin pedagojik eğitimleriyle ilişkilendirilmesi
 • Varsayımlar ve analojiler yoluyla Model oluşturma
 • Kavram haritaları yoluyla kimya öğretimi
 • Dinamometrenin isimlendirilmesi doğru mudur üzerine bir çalışma
 • Üniversite öğrencilerinin doğal ve sosyal bilimler üzerine epistemolojik inançları
 • “ağırlık” kavramının doğru öğretilmesi
 • Fizik öğretiminde, yeni fizik programı hakkında öğretmenlerin görüşleri ve yorumları
 • Kimya öğretiminde Pierce’in işaret yöntemi
 • İlköğretim öğretmeni adaylarının bilimin doğası üzerine görüşlerinin gelişmesine yardımcı olunması
 • Tartışma ve argumantasyon kullanan lise fen öğretmenlerinin profesyonel gelişimi
 • B. KONFERANSTA BİLİMİN TARİHİ, SOSYOLOJİSİ VE FELSEFESİ ÜZERİNE SUNULMUŞ KONULAR
 • İsviçre’de sosyo-bilimsel konularla uğraşan fen öğretmenleri
 • Orta doğu toplumlarında Biyoloji öğretmenleri ve profesörlerinin evrim konusundaki duruşları
 • Lübnanlı öğrencilerin bilim hakkında epistemolojik inançları
 • Fen eğitiminde, tarih ve felsefenin ilişkisi-etkisi- yorumlanması
 • Okul öncesi çocuklarında bilimin doğası ve araştırma-sorgulamanın geliştirilmesi hakkında
 • ölçek geliştirilmesi
 • Bilimin doğası- bilimsel araştırma-sorgulama ve tarih
 • Bilimin doğası ve bilimde araştırma- sorgulama
 • Öğrenmede epistemolojik inançların rolü
 • Öğrencilerin bilimin doğasını anlaması ile fene karşı tutum arasındaki ilişki
 • Bilimin doğası ve mühendislik bilimlerinin doğası ilişkisi
 • İlköğretim öğrencilerinin bilim insanları hakkındaki görüşleri
 • Bilimin epistemolojisi hakkında öğrenci görüşleri ve inançları
 • Tarih ve bilim felsefesi kullanarak bazı fen konularının öğretiminde kültür etkileşimi
 • Biyoloji öğretmen adaylarının bilimin doğasına, evrim teorisine verdikleri önem ve konu
 • hakkındaki görüşleri
 • Bilimsel gezi programının, çocukların bilimin doğası üzerine görüşlerine etkisi
 • Belirli tarihi ve epistemolojik diyalogların öğrenme potansiyelini değerlendirilmesi
 • C. KONFERANSTA ARGÜMANTASYON ÜZERİNE SUNULMUŞ KONULAR
 • Öğrencilerin bilimsel tartışma özelliklerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi
 • Bilimsel konuların tartışılması- İngiliz ve İspanyol öğrencilerin kıyaslanması
 • Çifte hiyerarşi tartışması- Bilimsel ve sosyo-bilimsel konular
 • Bilimsel tartışma ve kavramsal anlama
 • Fen okur-yazarlığı ve yurttaşlık için sosyo-bilimsel konuların öğretimi
 • Öğretmen adaylarının bilimsel tartışmanın doğası hakkında düşünce ve bilgileri
 • Fen okur-yazarlığı üzerine betimsel bir çalışma
 • Bilime tarihsel bir yaklaşımla, öğrencilerin fen okur-yazarlığının zenginleştirilmesi
 • Sosyo-bilimsel konular ve kavramsal anlama-Genetiği anlama üzerine
Diğer ID JA43JC82EV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif ÖZTÜRK
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Yazar: Fitnat KAPTAN
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241502, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {649 - 672}, doi = {}, title = {“ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Elif and KAPTAN, Fitnat} }
APA ÖZTÜRK, E , KAPTAN, F . (2016). “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar. Kastamonu Eğitim Dergisi , 22 (2) , 649-672 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22602/241502
MLA ÖZTÜRK, E , KAPTAN, F . "“ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 649-672 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22602/241502>
Chicago ÖZTÜRK, E , KAPTAN, F . "“ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (2016 ): 649-672
RIS TY - JOUR T1 - “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar AU - Elif ÖZTÜRK , Fitnat KAPTAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 649 EP - 672 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar %A Elif ÖZTÜRK , Fitnat KAPTAN %T “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Elif , KAPTAN, Fitnat . "“ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar". Kastamonu Eğitim Dergisi 22 / 2 (Temmuz 2016): 649-672 .
AMA ÖZTÜRK E , KAPTAN F . “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 649-672.
Vancouver ÖZTÜRK E , KAPTAN F . “ESERA 2009” FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI KONFERANSI ve İÇERİĞİNE BAKIŞ: Bilimin doğası, tarihi ve felsefesi, argümantasyon üzerine yapılmış çalışmalar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 22(2): 672-649.