Yıl 2016, Cilt 24 , Sayı 3, Sayfalar 1289 - 1300 2016-07-15

Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları
Citation Analysis: The Uses Of Citation In Introduction Sections Of Postgraduate Theses In The Field Of Turkish Language Education

Mustafa Onur KAN [1]


Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerin giriş bölümlerindeki atıfların sıklıklarını ve tiplerini belirlemektir. Betimsel tarama modelinde olan bu çalışmada, bünyesinde hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde Türkçe eğitimi programında tez üretilmiş 9 üniversiteden rastlantısal yolla seçilen 10’u yüksek lisans, 10’u doktora tezi olmak üzere 20 tez incelenmiştir. Çalışmada, Türkçe eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerin giriş bölümleri incelenmiş, ayrı bir kuramsal bölümü olan tezlerde ise, söz konusu kuramsal bölüm incelenmemiştir. Thompson ve Tribble‘ın (2001) atıf tipleri sınıflandırmasının temel alındığı çalışmada, içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için uzman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, nitel veri çözümleme ve Türkçe eğitimi alanında uzman bir öğretim üyesi ile değerlendirme toplantısı yapılarak tezlerin incelenmesiyle elde edilen verilerin tamamına dair görüş birliği sağlanmıştır. Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinde toplam 189, doktora tezlerinin giriş bölümlerinde ise toplam 390 atıf tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinde her 1000 sözcükte 10,28 atıf kullanılırken doktora tezlerinin giriş bölümlerinde her 1000 sözcükte 13,45 atıf kullanıldığı belirlenmiştir. Yüksek lisans tezlerinde tespit edilen atıfların büyük bir kısmı (%80.95), doktora tezlerinde tespit edilen atıfların da geneline yakını (%67.69) bütünleşik olmayan atıf tiplerindendir.
The aim of this study is to determine the frequencies and types of citation in introduction sections of postgraduate theses in the field of Turkish language education. In this descriptive survey model study, 20 graduate theses -10 master and 10 doctoral theses- were analysed. These theses were selected randomly from 9 university in which both master and both doctoral theses were completed in Turkish language education programme. In the study, the introduction sections of postgraduate theses in the field of Turkish language education were analysed, in the theses which had a separate theoretical section that theoretical section wasn’t analysed. In the study, which was based on Thompson and Tribble’s (2001) classification of citation types, content analysis was used. Expertisation method was used for providing the study’s reliability. In this context, by making an evaluation meeting with a faculty member who is expert in qualitative analysis and in the field of Turkish education, consensus was provided on all of the data obtained from the examination of the theses. These are the basic results obtained in the study: In introduction sections of master theses totaly 189 citations, in introduction sections of doctoral theses totaly 390 citations were determined. In addition to this, it was obtained that in introduction sections of master theses 10,28 citation was used in per 1000 words, and in introduction sections of doctoral theses 13,45 citation was used in per 1000 words. The majority (%80,95) of citations established in master theses and nearly general (%67,69) of citations established in doctoral theses were from the non-integral citation types.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araş- tırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yay.
 • Cem-Değer, A. & Fidan, Ö. (2008). Dilbilim alanında Türkçe yazılmış araştırma yazılarının giriş bölümlerinde gözlenen sözbilimsel eğilim. N. Büyükkantarcıoğlu & E. Yarar (Ed.) 35. Yıl Ya- zıları içinde. İstanbul: Multilingual Yay. 47-61.
 • Fidan, Ö. (2008). Türkiye’de dilbilim alanında öğrenciler tarafından yazılan araştırma yazılarının giriş bölümlerinde türe özgü yapılanmalar. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Flİttum, K., Dahl, T. & Kinn, T. (2006). Academic voices: Across languages and disciplines. Ams- terdam: John Benjamins.
 • Hu, G. & Wang, G. (2014). Disciplinary and ethnolinguistic influences on citation in research artic- les. Journal of English for Academic Purposes, 14, 14–28
 • Hyland, K. (1999). Academic attribution: Citation and the construction of disciplinary knowledge. Applied Linguistics, 20 (3), 341-367.
 • Jalilifar, A. & Dabbi, R. (2012). Citation in applied linguistics: Analysis of introduction sections of Iranian master’s theses. Linguistik Online, 57, 91-104.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yay.
 • Maroko, G. M. (2013). Citation practices in selected science and humanities dissertations: Implica- tions for teaching. American Journal of Educational Research, 1 (4), 126-136
 • Oskueia, M. H. H. & Kuhi, D. (2014). The use of citations in academic writing: Analysis of int- roduction sections of Iranian and native English master’s theses. Journal of Social Issues & Humanities, 2 (3), 216-220.
 • Rabab’ah, G. & Al-Marshadi, A. (2013). Integrative vs. non-integrative citations among native and nonnative English writers. International Education Studies, 6 (7), 78-87
 • Swales, J. M. (1981). Aspects of article introductions. Birmingham, UK: The University of Aston, Language Studies Unit.
 • Swales, J. M. (1986). Citation analysis and discourse analysis. Applied Linguistics, 7 (1), 39-56.
 • Swales, J. M. (1990) Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Camb- ridge University Press.
 • Swales, J. M. & Feak, C. B. (1994). Academic writing for graduate students. Ann Arbor: The Uni- versity of Michagen Press.
 • Thompson, P. & Tribble, C. (2001). Looking at citations: Using corpora in English for academic purposes. Language Learning & Technology. 5 (3), 91-105
 • Weissberg, R., & Buker, S. (1990). Writing up research: Experimental research report writing for students of English. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Diğer ID JA42MY38CZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Onur KAN
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Hatay, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2016

Bibtex @ { kefdergi241636, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1289 - 1300}, doi = {}, title = {Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları}, key = {cite}, author = {KAN, Mustafa Onur} }
APA KAN, M . (2016). Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (3) , 1289-1300 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241636
MLA KAN, M . "Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1289-1300 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22607/241636>
Chicago KAN, M . "Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1289-1300
RIS TY - JOUR T1 - Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları AU - Mustafa Onur KAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1289 EP - 1300 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları %A Mustafa Onur KAN %T Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD KAN, Mustafa Onur . "Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (Temmuz 2016): 1289-1300 .
AMA KAN M . Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1289-1300.
Vancouver KAN M . Atıf Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Giriş Bölümlerinde Atıf Kullanımları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(3): 1300-1289.