Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1811 - 1826 2019-07-15

Philosophy’s Contribution to Students Private and Professional Lives
Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği

Sibel Kibar [1]


This study aims to understand the contribution of philosophy program of Kastamonu University’s Department of Philosophy to philosophy graduates’ private and professional lives. The study was conducted with all of the graduates who could be reached and accepted the interview (77 of 110 graduates in total who graduated in 2013, 2014 and 2015, equals to 70%). This interview consists of twenty five questions in order to understand if earning a philosophy major degree has advantages or disadvantages in their both private and professional lives. Most graduates complain about the difficulties they face during the job hunting processes. However, the percentage of those who cannot find a job in the private sector is relatively low. Difficulties, being experienced by the graduates of the department of philosophy, cannot be considered separate from the employment of the graduates of other departments in the Faculty of Arts and Sciences. As the study suggests, the graduates of philosophy department have been successful and preferred staff in their jobs. This study has confirmed the assumption that “minds that are not limited within the narrow boundaries of a profession” can be successful in their private and professional lives.

Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuş olan öğrencilerin bu programda almış oldukları öğrenimin onların kişisel ve mesleki yaşamlarına katkısını anlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, ulaşılabilen ve görüşmeyi kabul eden mezunların tamamıyla yapılmıştır (2013, 2014 ve 2015 yıllarında mezun olan 110 mezunun 77’siyle, %70 oranında). Bu görüşmelerde, felsefe okumuş olmanın mezunların kişisel ve profesyonel yaşamlarına, olumlu veya olumsuz etkileri olup olmadığını anlamaya yönelik yirmi beş açık uçlu soru sorulmuştur. Mezunların çoğu iş arama sürecinde karşılaştıkları zorluklardan yakınmaktadırlar. Ancak özel sektörde iş arayıp da bulamayanların oranı görece düşüktür. Felsefe bölümü mezunlarının iş bulma sürecinde yaşadıkları zorluklar, Fen Edebiyat Fakültelerinin diğer bölümlerinin mezunlarının istihdamından ayrı düşünülmez. Çalışmanın ortaya koyduğu üzere, felsefe bölümü mezunları çalıştıkları işlerde başarılı ve aranan birer eleman olmuşlardır. Bu araştırma “bir mesleğin dar sınırları içine kapatılmayan zihinlerin” de kişisel ve mesleki yaşantılarında, başarılı olacağı varsayımını doğrulamıştır.

  • American Philosophical Association. (2002). A non-academic career? Erişim adresi: https://www.apaonline.org/page/nonacademic American Philosophical Association. (2008). Statement on the role of philosophy programs in higher education. Erişim adresi: https://www.apaonline.org/page/role_of_phil Anders, G. (2016, 11 Eylül). Good news liberal-arts majors: Your peers probably won’t outearn you forever. The Wall Street Journal. Erişim adresi: https://www.wsj.com/articles/good-news-liberal-arts-majors-your-peers-probably-wont-outearn-you-forever-1473645902 Avrupa Yükseköğrenim Komisyonu. (2012). Quality and relevance in higher education. Erişim adresi: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma-yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Çelik, S. (2014). Üniversitelerde felsefe lisans eğitimi. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 67-79). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Çotuksöken, B. (2014). Felsefe mezunlarının istihdamı. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 111-125). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Çotuksöken, B. (2016, 12 Mart). Temel bilimler zihni mesleğe hazırlıyor. Hürriyet Gazetesi. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/temel-bilimler-zihni-meslege-hazirliyor-40067644 Erdem, H. H. (2014). “Öğretmenlik Sertifika Programı ve Felsefe Bölümü Mezunlarının İstihdam Sorunu ”. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 125-129). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Horizon 2020 – Work Programme 2014-2015. (2015). Science with and for Society, (European Commission Decision C (2015) 2453, 17 Nisan. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf İnam, A. (2009). “Felsefe Mezunlarının Sorunları”. Felsefe Yazın. 15 (s. 66-67). Kafadar, O. (2000). Türkiye’de kültürel dönüşümler ve felsefe eğitimi, İstanbul: İz Yayıncılık. Karakuş, R. (ed.) (2011). III. Felsefe çalıştayı: Değişen üniversite ve felsefe eğitimi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yay. Ketenci T. ve Tosun C. M. (ed.) (2014). Yükseköğretimde felsefe eğitimi. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Kılıç, Y. (2014). Felsefe bölümlerinde lisans eğitimi. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 55-67). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Kuçuradi, I. (2014). Yükseköğretimde felsefe eğitimi. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 17-21). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Light, J. (2011, 4 Ocak). The best and worst jobs 2011. The Wall Street Journal. Erişim adresi: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704723104576062173458318658 Needleman, S. E. (2010, 5 Ocak). The best and worst jobs 2010. The Wall Street Journal. Erişim adresi: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703580904574638321841284190 Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış. 10:4 (Ekim), (s. 1217-1230). Özbek, S. (2014) Üniversitede felsefe bölümlerinin geleceği. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 233-239). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Stanford University, Philosophy Department. (2018). Why philosophy? Erişim adresi: https://philosophy.stanford.edu/about/why-philosophy Starkie, E. G. (2008). Core elements of the European (higher) education policy: Market-driven restructuring or impetus for intercultural rapprochement? International Review of Education, 54 (3/4), 409-425. Erişim adresi: https://eric.ed.gov/?id=EJ801024 Taşkın, Ö. (2013). Pre-service science teachers' acceptance of biological evolution in Turkey, Journal of Biological Education, 47:4, 200-207. Tepe, H. (2013). “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve üniversitelerde felsefe eğitimi. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 25-28). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. Unat, Y. (2014). Kastamonu Üniversitesi felsefe bölümü ve felsefe bölümlerinde sorunlar ve çözüm önerileri. T. Ketenci ve C. M. Tosun (Yay. Haz.). Yükseköğretimde felsefe eğitimi içinde (s. 105-111). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. University of Kentucky Department of Philosophy (2018) Where can philosophy take me?. Erişim adresi: https://philosophy.as.uky.edu/where-can-philosophy-take-me University of North Carolina at Chapel Hill Department of Philosophy (2014). Why major in philosophy?. Erişim adresi: http://philosophy.unc.edu/undergraduate/the-major/why-major-in-philosophy/ University of Florida Department of Philosophy (2018). What is the use of philosophy?. Erişim adresi: http://www.phil.ufl.edu/ugrad/whatis/whatuse.html University of Florida Department of Philosophy (2018). Valuing philosohy education. erişim adresi: http://www.phil.ufl.edu/events/value.html Willamette University, Department of Philosophy (2018). What can I do with a philosophy major?. Erişim adresi: http://www.willamette.edu/cla/philosophy/practical/ Yağanak, Eray. (2009). Felsefe öğretimi açısından kavram, anlam ve anlama ilişkisi, Uluslararası felsefe eğitimi kongresi: küreselleşme sürecinde eğitim sorunlarının felsefi boyutu içinde. H. R. Açar (Editör). (s. 345-350). Ankara: Gözde Matbaacılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4790-6614
Yazar: Sibel Kibar

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585664, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1811 - 1826}, doi = {10.24106/kefdergi.3376}, title = {Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği}, key = {cite}, author = {Kibar, Sibel} }
APA Kibar, S . (2019). Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1811-1826 . DOI: 10.24106/kefdergi.3376
MLA Kibar, S . "Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1811-1826 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585664>
Chicago Kibar, S . "Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1811-1826
RIS TY - JOUR T1 - Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği AU - Sibel Kibar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3376 DO - 10.24106/kefdergi.3376 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1811 EP - 1826 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3376 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3376 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği %A Sibel Kibar %T Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3376 %U 10.24106/kefdergi.3376
ISNAD Kibar, Sibel . "Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1811-1826 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3376
AMA Kibar S . Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1811-1826.
Vancouver Kibar S . Felsefe Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Özel ve Profesyonel Yaşamına Katkısı: Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1826-1811.