Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2015 - 2025 2019-09-15

Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Effect of the Affective Commitment to the Organization on In-Role/Extra Role Behaviors of Teachers

Esra Töre [1]


Bu çalışmanın amacı, Ankara ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin örgüte duydukları duygusal bağlılıklarının tanımlanmış ve tanımlanmamış rol davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Katılımcılar, Ankara ilinde görev yapan 317 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda, duygusal bağlılığın tanımlanmış ve tanımlanmamış rol davranışını anlamlı ve olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Tanımlanmamış rol davranışı öğretmenlerin çalıştıkları okulun türüne,  çalıştıkları ilçeye ve yaşlarına göre farklılık gösterirken; çalışanların görev türüne göre farklılık göstermemektedir.
The basic aim of this study is to investigate the effect of affective commitment to the organization on in-role and extra role behaviors of teachers that worked at schools in Ankara which are subsidiaries of the Ministry of National Education. The participants consist of 317 teachers working in Ankara. The research is a quantitative research using relational screening model. According to the results, it was found that affective commitment affected the in-role and extra role behaviors of employees. The results indicated that extra role behaviors vary according to the school types, working districts, and ages of the teachers. On the other hand, extra-role behaviors don’t vary according to position.
  • Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the or-ganization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63(1), 1-18. Alparslan, A. M., & Kılınç, U. K. (2015). The power of informal communication and perceived organizational support on energy at work and extra-role behavior: A survey on teachers. Journal of Human Sciences, 12(2), 113-138. Bitmiş, M. G., Sökmen, S., & Turgut, H. (2014). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliğinin yeniden değerlendi-rilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 1-14. Becker, T. E., & Kernan, M. C. (2003). Matching commitment to supervisors and organizations to in-role and extra-role performance. Human Performance, 16(4), 327-348. Bowling, N. A. (2010). Effects of job satisfaction and conscientiousness on extra-role behaviors. Journal of Business and Psychology, 25(1), 119-130. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (Genişletilmiş 18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Caillier, J. G. (2016). Does public service motivation mediate the relationship between goal clarity and both organizational commitment and extra-role behaviours?. Public Management Review, 18(2), 300-318. Çetin, F. & Fıkırkoca, A. (2010). Rol ötesi olumlu davranışlar kişisel ve tutumsal faktörlerle öngörülebilir mi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 41-66. Djibo, I. J., Desiderio, K. P., & Price, N. M. (2010). Examining the role of perceived leader behavior on temporary employees' organi-zational commitment and citizenship behavior. Human Resource Development Quarterly, 21(4), 321-342. Edwards, M. R., & Kudret, S. (2017). Multi‐foci CSR perceptions, procedural justice and in‐role employee performance: the mediating role of commitment and pride. Human Resource Management Journal, 27(1), 169-188. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2006). How to design and evaluate research in education (6.baskı). New York: McGraw-Hill. Iverson, R. D., & Buttigieg, D. M. (1999). Affective, normative and continuance commitment: can the ‘right kind’of commitment be managed?. Journal of Management Studies, 36(3), 307-333. Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi Katz, R. & Kahn, R. L. (1966) The Social Psychology of Organizations. New York, NY: Wiley & Sons. Kwantes, C. T. (2003). Organizational citizenship and withdrawal behaviors in the USA and India: Does commitment make a differ-ence?. International Journal of Cross Cultural Management, 3(1), 5-26. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89. Mayer, R. C., & Schoorman, F. D. (1992). Predicting participation and production outcomes through a two-dimensional model of or-ganizational commitment. Academy of Management Journal, 35(3), 671-684. Meyer, J. P., Paunonen, S. V., Gellatly, I. R., Goffin, R. D., & Jackson, D. N. (1989). Organizational commitment and job perfor-mance: It's the nature of the commitment that counts. Journal of Applied Psychology, 74(1), 152. Moorman, R. H., & Blakely, G. L. (1995). Individualism‐collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Oehavior, 16(2), 127-142. Moorman, R. H., Niehoff, B. P., & Organ, D. W. (1993). Treating employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment, and procedural justice. Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 209-225 Morrison, E. W. (1994). Role definitions and organizational citizenship behavior: The importance of the employee's perspective. Acad-emy of Management Journal, 37(6), 1543-1567. Mousavi Davoudi, S. M. (2012). Organizational commitment and extra-role behaviour: A survey in Iran's Insurance Industry. Journal of Business Systems, Governance & Ethics, 7(1). Organ, D. W. (1988) Organizational citizenship behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books . Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time. Human Performance, 10: 85–97. Pimthong, S. (2016). Antecedents and consequences of organizational citizenship behavior among NGO staff from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia. International Journal of Behavioral Science (IJBS), 11(1). Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563. Riketta, M. (2002). Attitudinal organizational commitment and job performance: a meta‐analysis. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 23(3), 257-266. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education. Thakre, N., & Mayekar, R. (2016). Hope, organizational commitment and organizational citizenship behaviour among employees of private sector organizations. Indian Journal of Positive Psychology, 7(4), 480. Tompson, H. & Werner, J. (1997). The impact of role conflict/facilitation on core and discretionary behaviours: testing a mediated mod-el”. Journal of Management, 24 (3), 583-601. Van Dyne, L. & LePine, J. A. (1998). Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity. Academy of Management journal, 41(1), 108-119. Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Orga-nizasyon Kongresi Bildirileri, 401-410. Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617. Yılmazer, A. (2010). Örgütsel bağlılık ve ekstra rol davranışı arasındaki ilişkiler: İmalat sektöründe bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 236-250.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9133-6578
Yazar: Esra Töre

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616472, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2015 - 2025}, doi = {10.24106/kefdergi.3242}, title = {Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Töre, Esra} }
APA Töre, E . (2019). Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2015-2025 . DOI: 10.24106/kefdergi.3242
MLA Töre, E . "Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2015-2025 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616472>
Chicago Töre, E . "Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2015-2025
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Esra Töre Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3242 DO - 10.24106/kefdergi.3242 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2015 EP - 2025 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3242 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3242 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Esra Töre %T Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3242 %U 10.24106/kefdergi.3242
ISNAD Töre, Esra . "Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2015-2025 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3242
AMA Töre E . Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2015-2025.
Vancouver Töre E . Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2025-2015.