Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2057 - 2066 2019-09-15

Yaşam Boyu Öğrenenlerin Ayak İzleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course

Buket KİP KAYABAŞI [1] , Sinan AYDIN [2]


Yaşamboyu öğrenme, bireyin bilgisini, becerisini, yeterliliklerini geliştirmek amacıyla yaşamı boyunca sürdürdüğü öğrenme faaliyetlerinin tümünü ifade etmektedir. Bu etkinlikler formal, non-formal ya da informal yapıda olabilmektedir. Bu bakış açısıyla Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan e-Sertifika Programları, bireylerin yaşamboyu öğrenme fırsatlarına ulaşabilmesi amacıyla geliştirilmiş ulusal ölçekli bir platformdur.

2016 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle Anadolu Üniversitesi tarafından İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı hazırlanmıştır. Programın kapsamı Türkiye’deki elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin yöneticilerine yönelik olacak şekilde belirlenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, 2016 yılından bu yana yaklaşık 80.000 kişinin katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği e-Sertifika Programı kapsamındaki eğilimleri belirlemektir. Programa katılan kişilerin yaş ortalaması 39 olup, %65,3’ü yükseköğretim mezunu ve %51,4'ü işverendir. Katılımcıların en fazla yararlandıkları ders çalışma ortamı ders kitabıdır ve %80,7’si bu yapıdaki bir derse tekrar katılacaklarını ifade etmişlerdir.

Lifelong learning represents all learning activities undertaken throughout a person’s lifetime, with the aim of improving knowledge, skills and competencies. These activities can be undertaken in formal, non-formal as well as informal learning settings. From this point of view, Anadolu University e-Certificate Programs are national scale platform and have been developed as a solution to the need for lifelong learning in Turkey.

In 2016, upon the Ministry of Labour, Social Services and Family’s request, an OHS e-Certificate Program for Employer and the Representative of Employer, who have a workforce of fewer than 50 workers and a workplace that is classified as “less dangerous” has been designed by Anadolu University.

This research is designed to reveal the tendencies within the Occupational Health and Safety e-Certificate Program, which has almost 80,000 participants since 2016. The average age of participants is 39 and 65.3% are graduates of higher education and 51.4% are employers. Participants have indicated that they are most likely to benefit from the course book during their study; 80.7% of them stated that they will re-participate in such course which is conducted through open and distance learning.

  • CERI (2001). Centre for Educational Research and Innovation. Education Policy Analysis. OECD, Paris. Dave, R. H. (1976). Foundations of Lifelong Education. Oxford: Pergamon Press. European Commission. (2002). European Commision, European Report on Quality of Lifelong Learning, Brussels. (Accessed: April 2018) http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf Gaebel, M. (2013). MOOCs: Massive Open Online Courses. Belgium, Brussels: EUA Occasional Papers. Grainger, B. (2013). Massive Open Online Course (MOOC) Report. The University of London Intern'l. Academy, (Accessed: April 2018) http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/documents/mooc_report- 2013.pdf Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam Boyu Öğrenme Nedir?
Kavram ve Kapsami Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48. Gündoğan, N. (2003). Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak “Yaşamboyu Öğrenme” ve Bazı Örnek Program ve Uygulamalar. Kamu İş 7(2). Holmes, A. (2002). Lifelong learning. Oxford: Capstone Publishing. Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice (3rd ed.). Routledge. Kay, J., Reimann, P., Diebold, E., & Kummerfeld, B. (2013). MOOCs: So many learners, so much potential. IEEE Intelligent Systems, 28(3), 70–77. DOI:10.1109/MIS.2013.66 Kulich, J. (1982). Lifelong education and the universities: A Canadian perspective. International Journal of Lifelong Education, 1(2), 123–142.
 Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kayabaş, İ ve Kip, B. (2007). Açıköğretimde E-Sertifika Programlarının Tasarımı. Akademik Bilişim 2007. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kip Kayabaş, B. ve Kayabaş, İ. (2014). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi. İçinde Özkul, A.E., Aydın, C.H., Kumtepe, E.G. ve Toprak, E. (Ed.). Açıköğretimle 30 Yıl (ss. 1-58). Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:97975-06-1754-6 Newman, J., & Oh, S. (2014). 8 things you should know about MOOCs. Chronicle of Higher Education, (Accessed: April 2018) http://chronicle.com/article/8-Things-You-Should-KnowAbout/146901/ OECD Observer. (2004). Lifelong Learning, Policy Brief, (Accessed: April 2018) http://www.oecd.org/ dataoecd/17/11/29478789.pdf Seaton, D. T., Bergner, Y., Chuang, I., Mitros, P. & Pritchard, D. E. (2014). Who does what in a massive open online course? Communication of ACM, 57(4), 58–65. Wain, K. (1993), Lifelong education: illiberal and repressive?. Educational Philosophy and Theory, 26(1) 58 - 70. Wang, Y. & Baker, R. (2015) Content or Platform: Why do students complete MOOCs? MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(1), 17-30. White, J.P. (1982). The aims of education re-stated. London: Routledge & Kegan Paul.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3045-0454
Yazar: Buket KİP KAYABAŞI

Orcid: 0000-0003-3014-1384
Yazar: Sinan AYDIN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 18 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616499, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2057 - 2066}, doi = {10.24106/kefdergi.3282}, title = {Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course}, key = {cite}, author = {Ki̇p Kayabaşı, Buket and Aydın, Sinan} }
APA Ki̇p Kayabaşı, B , Aydın, S . (2019). Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2057-2066 . DOI: 10.24106/kefdergi.3282
MLA Ki̇p Kayabaşı, B , Aydın, S . "Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2057-2066 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616499>
Chicago Ki̇p Kayabaşı, B , Aydın, S . "Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2057-2066
RIS TY - JOUR T1 - Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course AU - Buket Ki̇p Kayabaşı , Sinan Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3282 DO - 10.24106/kefdergi.3282 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2057 EP - 2066 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3282 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3282 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course %A Buket Ki̇p Kayabaşı , Sinan Aydın %T Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3282 %U 10.24106/kefdergi.3282
ISNAD Ki̇p Kayabaşı, Buket , Aydın, Sinan . "Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2057-2066 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3282
AMA Ki̇p Kayabaşı B , Aydın S . Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2057-2066.
Vancouver Ki̇p Kayabaşı B , Aydın S . Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2057-2066.