Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2663 - 2670 2019-11-15

Factors Influencing Pre-service Teachers’ Physical Activity Participation
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler

Serap SEVİMLİ ÇELİK [1] , Tuğçe Esra TERZİOĞLU [2]


In meeting the daily movement needs in early years, it is important to consider the factors that affect the competencies of teachers' physical skills and examine the effects of those factors on teacher’s attitudes which could be detrimental for their future teaching practices. The study aimed to investigate the factors critical for pre-service teacher’s participation to physi-cal activities. Additionally, the study aimed to examine the effects of those factors on pre-service teacher’s future physical activity practices in their classrooms. Twenty-eight pre-service teachers who registered to the Physical Education and Games course were participated in the study. The data was collected through autobiographical narratives which includes the indi-vidual stories of each participant regarding their physical activity participation. The findings of the study indicated that family and social environment and environmental factors play an important role for participation of physical activities and they can be critical in shaping the future teaching practices of pre-service teachers. The effects of those factors were dis-cussed in depth and some suggestions were given. 
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu faktörlerin öğretmen olduklarında sınıflarında fiziksel aktivite uygulamalarına ne derece etkisi olabileceğine yönelik tutumları da incelenmiştir.  Çalışmada, katılımcıların bireysel hikayelerini içeren otobiyografik anlatım yöntemi kullanılarak, öğretmen adaylarının anlatımlarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma bulguları, fiziksel aktiviteye katılımda aile ve sosyal çevre ile çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve bu deneyimlerin ileriki öğretmenlik uygulamalarına da yansıyabileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgular neticesinde, fiziksel aktiviteye katılımda bu faktörlerin etkisi tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur. 
 • Alan, B. (2016). Öğretmen eğitiminde nitel bir araştırma yöntemi olarak bireysel araştırma. Eğitimde Nitel Araştırma-lar Dergisi, 4(1), 7-25.
 • Alemdağ, S., & Öncü, E. (2015). The investigation of participation physical activity and social appearance anxiety at the preservice teachers. International Journal of Science Culture and Sport, 3, 278-300.
 • Alemdağ, S., Öncü, E., & Sakallıoğlu, F. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 45-60.
 • Anderson, C.B., Hughes, S.O., & Fuemmeler, B.F. (2009). Parent-child attitude congruence on type and intensity of physical activity: testing multiple mediators of sedentary behavior in older children. Health Psychology, 28(4), 428-438.
 • Bentley, G. F., Goodred, J. K., Jago, R., Sebire, S. J., Lucas, P. J., Fox, K. R., ... & Turner, K. M. (2012). Parents’ views on child physical activity and their implications for physical activity parenting interventions: a qualitative study. BMC pediatrics, 12(1), 180.
 • Bower, J. K., Hales, D. P., Tate, D. F., Rubin, D. A., Benjamin, S. E., & Ward, D. S. (2008). The childcare environment and children’s physical activity. American Journal of Preventive Medicine, 34, 23–29.
 • Brady, L., Gibb, J., Henshall, A., & Lewis, J. (2008). Play and exercise in early years: physically active play in early childhood provision. London: Department for Culture, Media and Sport.
 • Cashmore, A.W., & Sandra, J.C. (2008). Growing up active: a study into physical activity in long day care centres. Jo-urnal of Research in Childhood Education, 23, 179-191.
 • Cengiz, C., & İnce, M. L. (2013). Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz-yeterlilikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi 11(21), 135-147.
 • Copeland, K.A., Kendeigh, C.A., Saelens, B.E., Kalkwarf, H.J., & Sherman, S.N. (2012). Physical activity in child‐care centers: do teachers hold the key to the playground? Health Education Research, 27, 81–100.
 • Dowda, M., Brown, W.H., McIver, K.L., Pfeiffer, K.A., O’Neill, J.R., Addy, C.L., & Pate, R. R. (2009). Policies and cha-racteristics of the preschool environment and physical activity of young children. Pediatrics, 123, 261–266.
 • Gabbard, C. (2000). Lifelong motor development. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Gallahue, D., & Ozmun, J. (1998). Understanding motor development infants, children, adolescents, adults. New York: McGraw-Hill.
 • Graham, G., Fraser, R., Parker, S., Tembo, M., Westfall, S., & Wilkins, J.M. (2002). The effect of high stakes testing on elementary school art, music and physical education. The Journal of Physical Education, Recreation & Dan-ce, 73, 8, 51-54.
 • Huang, J.S., Sallis, J., & Patrick, K. (2009). The role of primary care in promoting children’s physical activity. Journal of Sports Medicine, 43, 19-21.
 • Ignico, A. (1994). Early childhood physical education: providing the foundation. Journal of Physical Education, Rec-reation and Dance, 65, 28–30.
 • Kahn, J. A., Huang, B., Gillman, M.W., Field, A. E., Austin, S. B., Colditz, G. A, & Frazier, A.L. (2008). Patterns and determinants of physical activity in U.S. adolescents. Journal of Adolescent Health, 42, 369-377.
 • King, K.A., Tergerson, J.L. & Wilson, B.R. (2008). Effect of social support on adolescents' perceptions of and enga-gement in physical activity. Journal of Physical Activity and Health, 5(3), 374‐384.
 • Lee, S. A., Ju, Y. J., Lee, J. E., Hyun, I. S., Nam, J. Y., Han, K. T., & Park, E. C. (2016). The relationship between sports facility accessibility and physical activity among Korean adults. BMC Public Health, 16, 1-8.
 • Morgan, P., & Bourke, S. (2008). Non-specialist teachers' confidence to teach PE: the nature and influence of personal school experiences in PE. Physical Education and Sport Pedagogy, 13(1), 1-29.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9072-9289
Yazar: Serap SEVİMLİ ÇELİK
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5934-1318
Yazar: Tuğçe Esra TERZİOĞLU
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 1 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi643199, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2663 - 2670}, doi = {10.24106/kefdergi.3532}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Sevi̇mli̇ Çeli̇k, Serap and Terzi̇oğlu, Tuğçe Esra} }
APA Sevi̇mli̇ Çeli̇k, S , Terzi̇oğlu, T . (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2663-2670 . DOI: 10.24106/kefdergi.3532
MLA Sevi̇mli̇ Çeli̇k, S , Terzi̇oğlu, T . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2663-2670 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/643199>
Chicago Sevi̇mli̇ Çeli̇k, S , Terzi̇oğlu, T . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2663-2670
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler AU - Serap Sevi̇mli̇ Çeli̇k , Tuğçe Esra Terzi̇oğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3532 DO - 10.24106/kefdergi.3532 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2663 EP - 2670 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3532 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3532 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler %A Serap Sevi̇mli̇ Çeli̇k , Tuğçe Esra Terzi̇oğlu %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3532 %U 10.24106/kefdergi.3532
ISNAD Sevi̇mli̇ Çeli̇k, Serap , Terzi̇oğlu, Tuğçe Esra . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2663-2670 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3532
AMA Sevi̇mli̇ Çeli̇k S , Terzi̇oğlu T . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2663-2670.
Vancouver Sevi̇mli̇ Çeli̇k S , Terzi̇oğlu T . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2663-2670.