Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 30, Sayfalar 255 - 267 2017-06-15

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Ertuğrul AYYILDIZ [1] , Miraç MURAT [2]


Education, which has a great influence in shaping future generations, is something that managers should pay considerable attention to. Managers develop strategies and invest in order to improve the quality of education which is a trigger in increasing the welfare level of the society. Within the scope of this study, it was aimed to determine the educational performances of the 81 cities in Turkey. In this context, initially 9 different criteria were determined and the criteria were weighted objectively using Entropy method. Then, by using WASPAS among the multi criteria decision making methods, 81 cities were ranked according to their educational performance. It is discussed how the performance of cities can be improved by examining the results.

Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da tetikleyici olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yöneticiler stratejiler geliştirip, yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan 81 şehrin eğitim performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 9 farklı kriter belirlenmiş, kriterler objektif bir şekilde Entropi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme yöntemlerinden WASPAS kullanılarak 81 şehrin eğitim performansına göre sıralaması elde edilmiştir.  Sonuçlar incelenerek şehirlerin performanslarının nasıl arttırılabileceği tartışılmıştır.

  • “TÜİK Eğitim İstatistikleri-2015". http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 23 adresinden 23 Mayıs 2017 tarihinde erişildi. V. Bagočius, K. E. Zavadskas, and Z. Turskis, “Multi-criteria selection of a deep-water port in Klaipeda,” Procedia Eng., vol. 57, pp. 144–148, 2013. T. Dėjus and J. Antuchevičienė, “Assessment of health and safety solutions at a construction site,” J. Civ. Eng. Manag., vol. 19, no. 5, pp. 728–737, 2013. M. K. Ghorabaee, E. K. Zavadskas, M. Amiri, and A. Esmaeili, “Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets,” J. Clean. Prod., vol. 137, pp. 213–229, 2016. C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication, bell System technical Journal 27: 379-423 and 623–656,” Math. Rev. MR10, 133e, 1948. C.-L. Hwang and K. Yoon, Multiple attribute decision making: methods and applications a state-of-the-art survey, vol. 186. Springer Science & Business Media, 2012. N. Ömürberk and E. Aksoy, “Bir Petrol Şirketinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Performans Değerlendirmesi,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg., vol. 21, no. 3, 2016. T.-C. Wang and H.-D. Lee, “Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights,” Expert Syst. Appl., vol. 36, no. 5, pp. 8980–8985, 2009. “TÜİK İllerde Yaşam Endeksi-2016.”http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 adresinden 23 Mayıs 2017 tarihinde erişildi.. “Milli Eğitim İstatistikleri-2015.” http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 adresinden 23 Mayıs 2017 tarihinde erişildi . E. K. Zavadskas, Z. Turskis, J. Antucheviciene, and A. Zakarevicius, “Optimization of weighted aggregated sum product assessment,” Elektron. ir elektrotechnika, vol. 122, no. 6, pp. 3–6, 2012. M. Staniūnas, M. Medineckienė, E. K. Zavadskas, and D. Kalibatas, “To modernize or not: Ecological–economical assessment of multi-dwelling houses modernization,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 13, no. 1, pp. 88–98, 2013. S. Hashemkhani Zolfani, M. H. Aghdaie, A. Derakhti, E. K. Zavadskas, and M. H. Morshed Varzandeh, “Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating,” Expert Syst. Appl., vol. 40, no. 17, pp. 7111–7121, 2013. M. Vafaeipour, S. Hashemkhani Zolfani, M. H. Morshed Varzandeh, A. Derakhti, and M. Keshavarz Eshkalag, “Assessment of regions priority for implementation of solar projects in Iran: New application of a hybrid multi-criteria decision making approach,” Energy Convers. Manag., vol. 86, pp. 653–663, 2014.4 E. K. Zavadskas, M. J. Skibniewski, and J. Antucheviciene, “Performance analysis of Civil Engineering Journals based on the Web of Science® database,” Arch. Civ. Mech. Eng., vol. 14, no. 4, pp. 519–527, Aug. 2014.
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Sosyal, Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, Siyasi Bilimler, Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası, İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ertuğrul AYYILDIZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Miraç MURAT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

APA Ayyıldız, E , Murat, M . (2017). Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi . Kent Akademisi , 10 (30) , 255-267 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/34451/382512