Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 591 - 599, 15.12.2018

Öz

Kentler zaman içerisinde ekonomik sebepler, göç, yanlış yer şeçimi ve doğal afetler yüzünden değişime uğramakta ve bu nedenlerden dolayıda yenileme, canlandırma, geliştirme, dönüştürme ya da koruma projelerine ve uygulamalarına gereksinim duymaktadırlar. Bu noktada ortaya çıkan kentsel dönüşüm kavramıda uygulama biçimleri farklılık gösterse de kentlerdeki sorunlu alanlar için üretilen tüm strateji ve planlamaların bütününü ifade etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok ilimizde kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. Fakat ülkemizdeki bazı kentsel dönüşüm çalışmaları incelendiğinde yapılan uygulamaların amaçlarından saparak çözüm odaklı olmaktan çok kentlerdeki gelişime katkı sağlamayan yeni rant alanlarının oluşmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.

Bu çalışmada da Isparta İli, Gülistan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı ele alınmış, kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası oluşan değişimler karşılaştırılmıştır. Gülistan Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarının, sosyal entegrasyonu sağlaması, çağdaş kent kurgusuna katkı sağlayabilmesi ve dönüşüm aracılığıyla yaşam kalitesinin yükseltmesi için öneriler geliştirilerek, elde edilen veriler ekonomik ve sosyal bağlamda çözümlenmiştir.

Kaynakça

 • Bektaş, Y. (2014). Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Planlama 2014;24(3):157-172, Doi: 10.5505/planlama. 2014. 83803.
 • Dündar, Ö. (2006). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir Tartışma. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Ankara: TMMOB ŞPO Yayın: 65-74.
 • Kocaer Şenyol, Ö., Bal, Ö. H. (2013). Kentsel Dönüşüm Gerçeği ve İzmir Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 445-452.
 • Koçak, H., Tolanlar, M. (2008). Kentsel dönüşüm uygulamaları: Aydın ve Afyonkarahisar Örnekleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi, 10(2), 397-415.
 • Korkmaz, H. (2013). “Yerel Politikalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Kayseri İli Örneği”, Yerel Politikalar, 116-140.
 • T.C Resmi Gazete. (2012). 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, R.G: 31/05/2012-28309.
 • TMMOB. (2016). Kentsel Dönüşüm Nedir? Sorular, Sorunlar, Çözümler., İnşaat Mühendisleri Odası, Oda Yayın No: İMO/16/02, ISBN: 978-605-01-820-0.
 • Türkün, A. (2012). Kentsel Dönüşüm: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması, 24. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, 279-285.
 • URL1, 2018. Harita TR, https://www.haritatr.com/ gulistan-mahallesi-haritasi-m522a, (Erişim Tarihi: 10. 05. 2018).
 • URL2, 2018. Google Maps, https://www.google.com/ maps/place/G%C3%BClistan+Mahallesi,+Isparta+ Merkez%2Fısparta/@37.7667549,30.5326601,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14c5b58e52dee24b:0x3dbfaee0b5c0cbcc!8m2!3d37.7668365!4d30.5387036, (Erişim Tarihi: 20. 03. 2018).
 • URL3, 2018. Isparta Bomba32, Isparta Tarihinde Bir İlk, http://www. bomba32.com/haber/isparta/isparta-tarihinde-bir-ilk/8204.html, (Erişim Tarihi: 15. 06. 2018).
 • URL4, 2018. Türkiye Nüfusu İl ilçe Mahalle Köy Nüfusları, http://www.nufusune.com/31386-isparta-merkez-gulistan-mahallesi-nufusu, (Erişim Tarihi: 09. 04. 2018).

Urban Transformation Implementations; Gülistan District of Isparta Example

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 591 - 599, 15.12.2018

Öz

Cities are changing over time due to economic reasons, migration, misplaced ground and natural disasters and they need renovation, revitalization, development, conversion or conservation projects and applications for these reasons. The urban transformation that emerges at this point represents the whole of all the strategies and plans that are produced for the problematic areas in the cities, although the forms of implementation vary. As in the whole world, urban transformation projects are implemented in many cities in our country. However, when some urban transformation studies in our country are examined, it has been observed that deviations from the purposes of the applications made lead to the formation of new rent areas, which do not contribute to the improvement in the cities rather than to the solution oriented ones.

 

In this study, the urban transformation area in Isparta Province, Gülistan District was considered and the changes before and after urban transformation were compared. Urban transformation applications carried out in Gülistan District have been solved in economic and social context by providing social integration, contributing to contemporary urban fiction and developing suggestions for increasing the quality of life through transformation.

Kaynakça

 • Bektaş, Y. (2014). Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Planlama 2014;24(3):157-172, Doi: 10.5505/planlama. 2014. 83803.
 • Dündar, Ö. (2006). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir Tartışma. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Ankara: TMMOB ŞPO Yayın: 65-74.
 • Kocaer Şenyol, Ö., Bal, Ö. H. (2013). Kentsel Dönüşüm Gerçeği ve İzmir Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 445-452.
 • Koçak, H., Tolanlar, M. (2008). Kentsel dönüşüm uygulamaları: Aydın ve Afyonkarahisar Örnekleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi, 10(2), 397-415.
 • Korkmaz, H. (2013). “Yerel Politikalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Kayseri İli Örneği”, Yerel Politikalar, 116-140.
 • T.C Resmi Gazete. (2012). 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, R.G: 31/05/2012-28309.
 • TMMOB. (2016). Kentsel Dönüşüm Nedir? Sorular, Sorunlar, Çözümler., İnşaat Mühendisleri Odası, Oda Yayın No: İMO/16/02, ISBN: 978-605-01-820-0.
 • Türkün, A. (2012). Kentsel Dönüşüm: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması, 24. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, 279-285.
 • URL1, 2018. Harita TR, https://www.haritatr.com/ gulistan-mahallesi-haritasi-m522a, (Erişim Tarihi: 10. 05. 2018).
 • URL2, 2018. Google Maps, https://www.google.com/ maps/place/G%C3%BClistan+Mahallesi,+Isparta+ Merkez%2Fısparta/@37.7667549,30.5326601,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14c5b58e52dee24b:0x3dbfaee0b5c0cbcc!8m2!3d37.7668365!4d30.5387036, (Erişim Tarihi: 20. 03. 2018).
 • URL3, 2018. Isparta Bomba32, Isparta Tarihinde Bir İlk, http://www. bomba32.com/haber/isparta/isparta-tarihinde-bir-ilk/8204.html, (Erişim Tarihi: 15. 06. 2018).
 • URL4, 2018. Türkiye Nüfusu İl ilçe Mahalle Köy Nüfusları, http://www.nufusune.com/31386-isparta-merkez-gulistan-mahallesi-nufusu, (Erişim Tarihi: 09. 04. 2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Planlama ve Gelişim
Yayınlanma Tarihi Winter 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bora BİNGÖL (Sorumlu Yazar)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9644-0921
Türkiye


Ayşe Betül GÖK Bu kişi benim
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Bingöl, B. & Gök, A. B. (2018). Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği . Kent Akademisi , 11 (4) , 591-599 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/42449/475874

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi