Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 501 - 518 2019-09-15

Recommendations For Sustainable Cities With Urban Regeneration: The Case Of Selamsız
Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği

Gökhan GELİŞEN [1] , Duygu BİRCAN [2]


Urban regeneration applications were first introduced in the 19th century in England in the form of the demolition and reconstruction of the old buildings as a result of urban growth. In those transformation projects, which have entered into various forms over time, sustainable cities are created and not only physical but also socio-economical and cultural dimensions of the transformation are taken into consideration. In Turkey, the city's urban transformation process of industrialization results in an increased internal migration crooked, the formation of slums result of improper planning has emerged. With the Law of Urban Transformation numbered 6306, which entered into force in 2012, this transformation was made only considering the physical transformation. The aim of this study is where transformation is required; by taking the ideas of the people living in the region, to protect the historical texture, to contribute for creating cities compatible with nature, culture and environment. In the study, it is presented the proposals of creating a city, which is a slum town in Üsküdar and one of the historical centers of Istanbul city, and which has to create sustainable living concept considering the sociological structure of the Roman people. How can we achieve a happy neighborhood by meeting the expectations of the people by preserving the historical structure of Selamsız with the researches carried out in edible cities around the world? In this study, the answer to this question was sought.

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk defa, kentsel büyümeler sonucunda, eski yapıların yıkılıp yeniden yapılması
şeklinde, 19. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde çeşitli formlara evrilen dönüşüm projelerinde
artık sürdürülebilir kentler yaratılarak dönüşümün sadece fiziki değil aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel
boyutları da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de ise kentsel dönüşüm süreci, sanayileşme sonucu artan iç göç ile
kentlerde çarpık ve planlamaya uygun olmayan gecekondu bölgelerinin oluşumuna neden olmuştur. 2012 tarihinde
yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile bu dönüşüm, sadece fiziki
dönüşümden ibaret kalmıştır. Bu çalışmada amaçlanan husus, dönüşümün gerekli olduğu yerlerde; bölgede yaşayan
halkın da fikirleri alınarak, tarihi dokunun korunduğu, doğa ve çevreyle uyumlu yaşam konseptleri yaratmaya katkı
sağlamaktır. Çalışmada, İstanbul’un tarihi merkezlerinden olan Üsküdar’da bir gecekondu bölgesi olan Selamsız
semti, halkın sosyolojik yapısını da dikkate alarak sürdürülebilir kentler yaratma önerisi kapsamında
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada “Dünyada yenilebilir kentlerde yapılan uygulamalar ile Selamsız semtinin tarihi
yapısını koruyarak, halkın da beklentilerinin karşılandığı, mutlu bir yaşam konsepti nasıl elde edebiliriz?” sorusuna
cevap aranmıştır.
 • ABUAWAD M. M., (2015), Kentsel Dönüşüm Kapsamında Fikirtepe’de Karşılaşan En Önemli Problemlerin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • AYDEMİR K. P., YILMAZSOY B. K. ve TURGAY T., (2018), Sürdürülebilir Mimari ve Yeşil Tasarım ile Kentsel Yenileme, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 7(1), 31-36.
 • AYHAN F., (2013), Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İstanbul.
 • Belediye Kanunu m.73/V, RG.13.7.2005, S.25874. ve m.73/VI.
 • CARMON N., (1999), Three Generations of Urban Renewal Policies: Analysis and Policy Implications, Geoforum.
 • ERCOŞKUN Y. Ö., (2005), Sustainable City Plans Against Development Plans, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(3), 529-544.
 • FAINSTEIN S., (2008), Mega Projects in New York, London and Amsterdam, International Journal of Urban and Regional Research. İBB Şehir Rehberi, (2019).
 • KARAKURT T. E., (2009), Sürdürülebilirlik Olgusu ve Kentsel Yapıya Etkileri, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(2). 9-11.
 • KARAKURT T. E., (2017), Sürdürülebilirlik Bağlamında Ekolojik Kent Söylemi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 171.
 • MARSH A., (2008a), Biz Buradayız!: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, (Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan Gökçen, Haz.), (Ezgi Taboğlu ve Sezin Öney, Çev.). İstanbul: Mart Matbaacılık.
 • MARSH A., (2008b), Etnisite ve Kimlik: Çingenelerin Kökeni, (Haz.) Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan Gökçen, (Çev.) Ezgi Taboğlu ve Sezin Öney, Biz Buradayız!: Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, İstanbul: Mart Matbaacılık.
 • ÖZDEMİR A., PINARLIK M. ve ERCAN E., (2017); Sürdürülebilir Binalar İçin Dünyada Uygulanan Devlet Teşvikleri ve Uygulamaların İncelenmesi, Türk Bilim Araştırma Vakfı, 10(1), 54-58.
 • POLAT T., AK M., Selamsız Çingene/Roman Topluluğunun Sosyo-Kültürel Yapısı Üzerine Bir Çalışma, 30 Temmuz 2019 tarihinde http://www.uskudaristanbul.com/firmadetay.asp?id=2894 adresinden alındı.
 • REYHAN H., LEBLEBİCİ Ö., (2013), Kentli Hakları Bağlamında Kenti Yeniden Düşünmek, İstanbul.
 • Solak Sinan Mahallesi muhtarlık kayıtları, (2019).
 • ŞİŞMAN A., KİBAROĞLU D., (11-15 Mayıs 2009), Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
 • TOPRAK Z., YAVAŞ H., (2004), GÖRÜN M. (Ed.), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmaları, (s. 197-253), İzmir: Birleşik Yayınları.
 • İNAL E., (2017), Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı (s.7-11, 67), İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • ÜSTÜN G., (2014), Kentsel Dönüşüm Hukuku (s. 8-10), İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Planlama ve Gelişim
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2711-6658
Yazar: Gökhan GELİŞEN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1025-1180
Yazar: Duygu BİRCAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent577398, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {501 - 518}, doi = {}, title = {Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği}, key = {cite}, author = {Geli̇şen, Gökhan and Bi̇rcan, Duygu} }
APA Geli̇şen, G , Bi̇rcan, D . (2019). Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği . Kent Akademisi , 12 (3) , 501-518 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/577398
MLA Geli̇şen, G , Bi̇rcan, D . "Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 501-518 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/577398>
Chicago Geli̇şen, G , Bi̇rcan, D . "Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği". Kent Akademisi 12 (2019 ): 501-518
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği AU - Gökhan Geli̇şen , Duygu Bi̇rcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 501 EP - 518 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği %A Gökhan Geli̇şen , Duygu Bi̇rcan %T Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Geli̇şen, Gökhan , Bi̇rcan, Duygu . "Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 501-518 .
AMA Geli̇şen G , Bi̇rcan D . Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği. KentAkademisi. 2019; 12(3): 501-518.
Vancouver Geli̇şen G , Bi̇rcan D . Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 501-518.