Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 488 - 500 2019-09-15

6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe
LAW 6360 and Its Critique: From Centralism to Re-Centralism

Şahin ALATAŞ [1] , Şahin ALATAŞ [2]


ABSTRACT

An issue that will be governed by the model of the big cities in Turkey date back to the Ottoman Empire period as well. With the increase in the number of cities where the population is concentrated intensively, the problems experienced in these cities have increased and the management problem has been kept up the date. The foundation of the metropolitan municipality system in Turkey was created by the 1982 Constitution. After the Law No. 3030 which entered into force in 1984, the Law on The Metropolitan Municipality of 5216 was accepted in 2004. Following this Law, it was amended with the Law NO. 5747 in 2009 and the Law No. 6360 in 2012.

Law No. 6360 caused a lot of discussion in Turkey and has been criticized by some circles. İn this study, the evaluation of the Municipality Law No. 6360 was evaluated and the criticisms brought to the law were examined.

ÖZ:

Türkiye’de büyük şehirlerin hangi model ile yönetileceği sorunu, Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Nüfusun yoğun olarak toplandığı şehirlerin sayısının artmasıyla bu şehirlerde yaşanan problemler artmış ve yönetim sorunu güncelliğini korumuştur. Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin temeli 1982 Anayasası ile oluşturulmuştur. Sonrasında 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 Sayılı Kanun sonrası 2004 yılında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kabul edilmiştir.  Bu kanun sonrasında 2009 yılında 5747 Sayılı Kanun ve 2012 yılında 6360 Sayılı kanun ile değişikliğe uğramıştır.

 

6360 Sayılı kanun Türkiye’de birçok tartışmaya neden olmuş ve bazı çevrelerce eleştirilmiştir. Bu çalışmada 6360 Sayılı belediye kanununun değerlendirmesine yer verilerek kanuna getirilen eleştiriler incelenmiştir. 

An issue which will be governed by the model of the big cities in Turkey, date back to the Ottoman Empire period as well. With the increase in the number of cities where the population is concentrated intensively, the problems experienced in these cities have increased and the management problem has been kept up to the date. The foundation of the metropolitan municipality system in Turkey was created by the 1982 Constitution. After the Law No. 3030 which entered into force in 1984, the Law on Metropolitan Municipality 5216 was accepted in 2004. Following this law, it was amended with the Law No: 5747 in 2009 and the Law No: 6360 in 2012.

Law No. 6360 caused a lot of discussion in Turkey and has been criticized by some circles.
In this study, the evaluation of the Municipality Law No. 6360 was evaluated and the criticisms brought to the law were examined.

  • Arıkboğa, Erbay, (2013). “Geçmişten geleceğe büyükşehir belediye modeli, Yerel Politikalar”, Ocak- Haziran 2013, 48-96.
  • Bilmez, Mehmet Emin, (2013). Büyükşehir Kanunu Eğitimi (Sunu), Türkiye Belediyeler Birliği, Ordu 2013. http://www. tbb.gov.tr/belediye-akademisi/sunumlar/ (18.6.2019).
  • Can, Ergüder, (2013). “6360 Sayılı Kanun Ve Yerel Yönetimlerde Yeni Dönem”, F. N. Genç (Ed.) içinde, Yönetişim, Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, ss. 265 - 275, Çizgi Kitabevi, Konya.
  • Çınar, Tayfun, Bülent Duru, Can Umut Çiner, Ozan Zengin (2013). “Belediyenin Sınırları”, TODAİE, Ankara
  • Güler, B. Ayman (2012) “Büyükşehir Kanun Tasarısı İçişleri Komisyonunda Görüşülüyor”, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/B%C5%9EB%20KOM%C4%B0SYONDA.p df, (11.02.2019).
  • Karaaslan, Mehmet (2013). “Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Sayı: 26-27-28-29,
  • Özer, M. Akif, (2013). “Yerel Yönetimler Reformunda Reform: 6360 Sayılı Kanun’un Düşündürdükleri, Yerel Politikalar”, Ocak - Haziran 2013, 97-126, Çizgi Kitabevi, Konya.
  • Tekin, Ömer Faruk (2018). “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi Ve 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Değişim: Konya Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:55, Ocak, Kütahya.
  • Yıldırım, Uğur ve Belli, Aziz, (2013). “Yeni Büyükşehir Belediyesi Yönetim Modelinin Metropoliten Alan Kavramı Açısından Değerlendirilmesi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (Ed.: Y. Bulut, V. Eren, S. Karakoç, A. Aydın), ss: 97-111, Pegem Akademi, Ankara
  • Zengin, Ozan (2014). “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi” Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2 Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7876-601X
Yazar: Şahin ALATAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7876-601X
Yazar: Şahin ALATAŞ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent596274, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {488 - 500}, doi = {}, title = {6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe}, key = {cite}, author = {Alataş, Şahin and Alataş, Şahin} }
APA Alataş, Ş , Alataş, Ş . (2019). 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe . Kent Akademisi , 12 (3) , 488-500 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/596274
MLA Alataş, Ş , Alataş, Ş . "6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 488-500 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/596274>
Chicago Alataş, Ş , Alataş, Ş . "6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe". Kent Akademisi 12 (2019 ): 488-500
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe AU - Şahin Alataş , Şahin Alataş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 488 EP - 500 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe %A Şahin Alataş , Şahin Alataş %T 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Alataş, Şahin , Alataş, Şahin . "6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 488-500 .
AMA Alataş Ş , Alataş Ş . 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe. KentAkademisi. 2019; 12(3): 488-500.
Vancouver Alataş Ş , Alataş Ş . 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 488-500.