Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 531 - 545 2019-09-15

Is It Possible to Develop Coastal Public Spaces With Participatory Design? Yıldıztepe Social Life Center Project in Mudanya, Bursa
Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi

Sibel POLAT [1] , Tülin VURAL ARSLAN [2]


In recent years, many coastal public spaces have been privatized in contrast to our laws and have lost their natural identity and public value. While these examples increase dissatisfaction of citizens about their environment, participatory design studies have accelerated in Turkey. At this point, we thought that universities should guide the central and local authorities  about participatory design in order to create public spaces that stand out with their high quality and original identity. The aim of this study is to explain how an innovative vision and a concept project for the Mudanya Yıldıztepe district, which has an important potential in terms of natural coastal beauties, has been developed through a participatory design process.

In the theoretical part of the study, we searched the literature on participation to urban and architectural design process and we developed a participatory design process framework for Mudanya Yıldıztepe project. In the design process part, we explained how we integrated the participation techniques such as the Vision Statement Workshop and Participatory Design Workshop to data collection, analysis, synthesis and evaluation phases. As a result, the participatory design process was conducted successfully, and a concept project for Yıldıztepe was designed with users, but the Municipality could not implement the project because of financial problems. Nevertheless, we believe that if local governments integrate participatory design into their policy-making process more strongly, we can protect and develop our coastal public spaces in favour of the public, while the relations between the universities, the municipalities and the public get stronger. 

Son yıllarda pek çok kamusal kıyı alanının hem yasalarımızdakine tezat olarak özel mülkiyetin kullanımına devredildiği, hem de doğal kimliklerini ve kamusal değerlerini kaybettikleri gözlenmektedir. Bu örnekler kentlilerin yaşadıkları çevrelerle ilgili memnuniyetsizliklerini arttırırken, Türkiye’de katılımcı tasarım yaklaşımları konusundaki çalışmaları da hızlandırmaktadır. Bu noktada yaşam/mekan kalitesi yüksek ve özgün kimliği ile öne çıkan kamusal mekanlar oluşturmak için üniversitelerin katılımcı tasarım konusunda merkezi ve yerel yönetimlere rehberlik etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; yıllardır rant odaklı projelere konu olmuş, ne yapılacağı, nasıl kullanılacağı konusunda üzerinde bir türlü uzlaşılamamış, ancak doğal kıyı güzellikleri açısından önemli bir potansiyele sahip Mudanya Yıldıztepe bölgesine yönelik yenilikçi bir vizyonun ve fikir projesinin katılımcı bir tasarım süreciyle nasıl geliştirildiğini anlatmaktır. Çalışmanın kuramsal kısmında mimari tasarım sürecine toplumsal katılım konusundaki literatür taranarak, Mudanya Yıldıztepe için katılımcı bir tasarım süreci çerçevesi geliştirilmiştir. Tasarım süreci kısmında ise, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Vizyon Geliştirme ve Katılımcı Tasarım Çalıştaylarının bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına nasıl dahil edildiği anlatılmıştır. Sonuç olarak, katılımcı tasarım süreci başarılı bir şekilde yürütülmüş ve Yıldıztepe fikir projesi kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilmiştir. Ancak Mudanya Belediyesi maddi yetersizliklerden dolayı projeyi uygulamaktan vazgeçmiştir. Bununla birlikte, hem kamusal kıyı alanlarımızı halk lehine korumak ve geliştirmek, hem de üniversiteler, belediyeler ve halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, yerel yönetimlerin katılımcı tasarım yaklaşımlarını politika oluşturma süreçlerine daha güçlü bir şekilde dahil etmeleri gerekmektedir. 

 • Arcan, E. F., Evci, F. (1999) Mimari Tasarıma Yaklaşım. Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
 • Arnstein, S. (1969) A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 35: 4, p. 216 – 224.
 • Atay, G, Demir, A. 2012. Mimari Üretimde Kullanım veya Katılım, Tasarım+kuram, Sayı:14, s. 96-109.
 • Bamford, G (2002) From Analysis/Synthesis to Conjecture/Analysis: A review of Karl Popper’s Influence on Design Methodology in Architecture. Design Studies, 23:245–261
 • Community Places (2014) Community Planning Toolkit. http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf (Erişim Tarihi 08 Nisan 2017)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve MSGSÜ (2016) Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt 1 Araştırma ve Tanımlama http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mpgm0055.pdf
 • Elizabeth, B., Sanders, N. (2002) From User-Centered to Participatory Design Approaches. In Design and the Social Sciences. J.Frascara (Ed.), Taylor & Francis Books Limited, pp. 1-7
 • Hacıalibeyoğlu, F. (2014). Mimari Tasarım Sürecinde Katılım Sorunu ve Yaklaşımlar. Mimarlık Dergisi, Sayı:379, s.48-52.
 • Hacıalibeyoğlu, F. (2017). Mimarlıkta Kullanıcı Katılımlı Tasarım Modeli. Ege Mimarlık Dergisi, 27: (95), 40-44
 • Holdar, G.G., Zakharcenko, O. 2002. Citizen Participation Handbook. People voice Project. International Centre for Policy Studies. imedia, Kyiv
 • IAP2 (2018) Advancing the Practice of Participation https://www.iap2.org/ (Erişim Tarihi 20 Aralık 2018)
 • IAP2 (2018) Public Participation Pillars https://iap2usa.org/Resources/Documents/IAP2%20Federation%20-%20P2%20Pillars%20(2)%20(1).pdf (Erişim Tarihi 20 Aralık 2018)
 • Involve (2005) People and Participation. http://www.involve.org.uk//wp-content/uploads/2011/03/People-and-Participation.pdf (Erişim Tarihi 08 Nisan 2017)
 • Lang, J.(1994). Urban Design: The American Experience. New York, Van Nostrand Reinhold.
 • Madanipour, A. (2006). Roles and Challenges of Urban Design. Journal of Urban Design. 11(2): 173-193
 • Mudanya Belediyesi (2015) Mudanya Belediyesi Stratejik Planı (2015-2019) http://www.mudanya.bel.tr/files/1421677580.pdf
 • Pateman, C. 1970. Participation and Democratic Theory. London: Cambridge University Press
 • Participate in Design (2018) Why Participatory Design? http://participateindesign.org/approach/why (Erişim Tarihi 20 Aralık 2018)
 • Participate in Design (2018) What is Participatory Design? http://participateindesign.org/approach/what/ (Erişim Tarihi 20 Aralık 2018)
 • Polat, S., Tümer Yıldız, H.Ö., Dostoğlu, N., (2018). Kültürel miras alanları için kullanıcı odaklı bir kentsel tasarım rehberi modeli: Bursa Hanlar Bölgesi Örneği. Megaron, 13(4): 584-596.
 • Sanoff, H. (2000) Community Participation Methods in Design and Planning. John Wiley &Sons, New York.
 • Savic, B. (2015). Community Engagement in Urban Planning and Development http://www.wcmt.org.uk/sites/default/files/reportdocuments/Savic%20B%20Report %20%20Final_0.pdf (Erişim Tarihi 08 Nisan 2017)
 • Scottish Community Development Centre (2015) National Standards for Community Engagement. http://www.voicescotland.org.uk/media/resources/NSfCE%20online_October.pdf (Erişim Tarihi 08 Nisan 2017)
 • Smith, L.G. 1984. Public Participation in Policy Making:The State-of-the-Art in Canada. Geoforum 15(2): 253-259.
 • Uzer, E.(2017) Katılımcı Tasarım: Nasıl ve kim İçin? XXI https://xxi.com.tr/i/katilimci-tasarim-nasil-ve-kim-icin (Erişim Tarihi 08 Aralık 2017)
 • Von Hausen, M. A. (2013) Dynamic Urban Design. Bloomington, iUniverse.
 • Yeang, L. D. (2000) Urban Design Compendium. http://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/-/media/lldc/local-plan/local-planexamination-documents/other-strategy-papers/s34-urban-designcompendium.ashx?la=en (Erişim Tarihi 27 Şubat 2017).
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4380-0457
Yazar: Sibel POLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2072-4981
Yazar: Tülin VURAL ARSLAN
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent598711, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {531 - 545}, doi = {}, title = {Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi}, key = {cite}, author = {Polat, Sibel and Vural Arslan, Tülin} }
APA Polat, S , Vural Arslan, T . (2019). Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi . Kent Akademisi , 12 (3) , 531-545 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/598711
MLA Polat, S , Vural Arslan, T . "Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 531-545 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/598711>
Chicago Polat, S , Vural Arslan, T . "Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi". Kent Akademisi 12 (2019 ): 531-545
RIS TY - JOUR T1 - Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi AU - Sibel Polat , Tülin Vural Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 531 EP - 545 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi %A Sibel Polat , Tülin Vural Arslan %T Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Polat, Sibel , Vural Arslan, Tülin . "Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 531-545 .
AMA Polat S , Vural Arslan T . Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi. KentAkademisi. 2019; 12(3): 531-545.
Vancouver Polat S , Vural Arslan T . Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 531-545.