Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Visual Quality Analysis of Urban Roadside Trees for Autumn Color Effects: The Case of Erzurum City

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 739 - 751, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.604865

Öz

Urban
roadside (UR) trees, important part of open green spaces, [1]provide
aesthetic and functional contributions to the urban environment in streets,
boulevards and refuges. In the plantation works carried out in cities,
aesthetical factors are as important as ecological and biological ones and
technical information. Color is among the most important criteria for
aesthetical factors one of the most effective factors on visual perception in
plant designs. The quality and the condition of a landscape (scene) or any
visual resource are defined as the quality of the visual landscape. Visual
quality analysis is used to determine the visual landscape quality.

In
the present study, carried out in order to determine the visual quality
analysis of autumn color effects of urban road trees, 15 different urban roads,
main arteries were chosen to be study material in Erzurum. Visual quality
analysis was accepted to be the method in the study. In this context, the photo-questionnaire
prepared to perform visual quality analysis was applied to the students of
Atatürk University Faculty of Architecture and Design. The results of survey
conducted face to face with 74 people were analyzed in SPSS program. As a
result of the study, the highest and lowest mean visual quality scores were
obtained from urban roadside UR7 (Atatürk University Campus) with 4.22 points
and UR15 (Cumhuriyet Street) with 1.46 respectively. It was seen that the
highest average score was obtained for assessment criteria (AC)2 (Naturalness
in Colors) with 3.11 points and the lowest average score was for AC5 (Rhythm in
Colors) with 2.81 points. In the study, the relationship between the
departments the students attend and visual quality evaluation parameters was
found to be statistically significant for UR1 (Mumcu Street), UR12 (Yavuz
Sultan Selim Boulevard), UR15 (Cumhuriyet Street) while that between the gender
and visual quality was found to be also statistically significant (P <0.05)
for UR2 (Fatih Sultan Mehmet Boulevard), UR4 (Erzurum-Erzincan Road), UR6
(Istasyon Street) and UR11 (Sanayi Street).

Kaynakça

 • Çelem, H., Şahin, Ş. (1997). “Kentiçi yol ağaçlarının görsel ve işlevsel etkileri” Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul 96 Sempozyumu, İ.Ü. Or. Fak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT Genel Müdürlüğü, İSFALT Yayın No: 3 İstanbul, s: 41, 1997.
 • Küçük, V., Gül, A. (2005). “Isparta Kentiçi Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3, 2005.
 • Tanrıverdi, F. (1987). Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 643.
 • Na, H. G., Kwak, D. S., Kim, H. W. (2012). “Structural, Raman, and Photoluminescence Properties of Double-Shelled Coaxial Nanocables of In2O3 Core with ZnO and AZO Shells” Crystal Research and Technology, 47, 79–86, 2012.
 • Aslanboğa, İ. (1982). Kentiçi Yol Ağaçlandırmasına İlişkin Temel İlkelerin Saptanması. E.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doçentlik Tezi, İzmir.Dirik, H. (1997). Kent ağaçları yönetimi. Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul’96 Sempozyumu, 29-40, ISFALT Yayınları No:3, İstanbul.
 • Eşbah, H. (2010). Kurakçıl Peyzaj, Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul Şubesi Semineri.
 • Gül, A. (2002). Orman Peyzajı ve Rekreasyon Ders Notları, SDÜ Or. Fak. Orman Mühendisliği Bölümü, Lisans Ders notu. Isparta. (Basılmamış)
 • Önder,S., Akbulut, Ç.D. (2011). Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi; Aksaray Kenti Örneği. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): 93-100
 • Serin, N., Gül, A. (2006). Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 97-115.
 • Taner, T. (2010). Peyzaj Düzenlemesinde Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir.
 • Tanrıverdi, F. (1987). Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 643.
 • Tutal, O. (2018). Üniversite Yerleşkeleri ve Erişilebilirlik. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15): 753-775.
 • Yılmaz, H., Irmak, M.A. (2004). Erzurum Kenti Açık-Yeşil Alanlarında Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi. Ekoloji, 13 (52): 9-16.

Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 739 - 751, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.604865

Öz

Kent
içi yol (KİY) ağaçları açık-yeşil alanlar içerisinde cadde, bulvar ve
refüjlerde kent ortamına estetik ve işlevsel katkılar sağlamaktadır. Kent
içinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında ekolojik, biyolojik, teknik
bilgiler kadar estetik faktörler de önemlidir. Estetik faktörler içinde renk en
önemli kriterler arasında yer aldığı gibi bitkisel tasarımlarda da görsel
algılama üzerinde en etkili faktörler arasında yer almaktadır. Peyzaj
manzarasının ya da herhangi bir görsel kaynağın niteliği, durumu, kalitesi
görsel peyzaj kalitesi olarak tanımlanmaktadır. Görsel peyzaj kalitesinin
belirlenmesinde görsel kalite analizi kullanılmaktadır.Kent
içi yol ağaçlarının sonbahar renk etkilerinin görsel kalite analizini tespit
etmek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmada Erzurum’da ana cadde
niteliğinde 15 farklı kent içi yolu araştırma materyali olarak seçilmiştir.
Araştırmada yöntem olarak görsel kalite analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda,
görsel kalite analizini gerçekleştirebilmek için hazırlanan foto-anket Atatürk
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde okuyan öğrencilere
uygulanmıştır. 74 kişiyle bire bir yapılan anket çalışmasının sonuçları SPSS
programında analiz edilmiştir.Araştırmanın
sonucunda; en yüksek ortalama görsel kalite puanını KİY7 (Atatürk Üniversitesi
Kampüsü): 4.22, en düşük puanı KİY15 (Cumhuriyet Caddesi): 1.46 almıştır.
Görsel kaliteyi belirleyen Değerlendirme Kriterleri (DK) içinde en yüksek
ortalama puanı DK2 (Renklerde Doğallık): 3.11, en düşük ortalama puanı DK5
(Renklerde Ritim-Tekrar): 2.81 aldığı görülmüştür. Araştırmada katılımcı
öğrencilerin okudukları bölümler ile görsel kalite değerlendirme parametreleri
arasındaki ilişkinin istatistiki olarak KİY1 (Mumcu Caddesi), KİY12 (Yavuz
Sultan Selim Bulvarı), KİY15 (Cumhuriyet Caddesi)’de önemli bulunurken,
katılımcıların cinsiyetleri ile arasındaki ilişki ise KİY1 (Mumcu Caddesi),
KİY2 (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı), KİY4 (Erzurum-Erzincan Yolu), KİY6 (İstasyon
Caddesi) ve KİY11 (Sanayi Caddesi)’de istatistiki olarak önemli bulunmuştur
(P<0.05).

Kaynakça

 • Çelem, H., Şahin, Ş. (1997). “Kentiçi yol ağaçlarının görsel ve işlevsel etkileri” Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul 96 Sempozyumu, İ.Ü. Or. Fak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT Genel Müdürlüğü, İSFALT Yayın No: 3 İstanbul, s: 41, 1997.
 • Küçük, V., Gül, A. (2005). “Isparta Kentiçi Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3, 2005.
 • Tanrıverdi, F. (1987). Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 643.
 • Na, H. G., Kwak, D. S., Kim, H. W. (2012). “Structural, Raman, and Photoluminescence Properties of Double-Shelled Coaxial Nanocables of In2O3 Core with ZnO and AZO Shells” Crystal Research and Technology, 47, 79–86, 2012.
 • Aslanboğa, İ. (1982). Kentiçi Yol Ağaçlandırmasına İlişkin Temel İlkelerin Saptanması. E.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doçentlik Tezi, İzmir.Dirik, H. (1997). Kent ağaçları yönetimi. Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul’96 Sempozyumu, 29-40, ISFALT Yayınları No:3, İstanbul.
 • Eşbah, H. (2010). Kurakçıl Peyzaj, Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul Şubesi Semineri.
 • Gül, A. (2002). Orman Peyzajı ve Rekreasyon Ders Notları, SDÜ Or. Fak. Orman Mühendisliği Bölümü, Lisans Ders notu. Isparta. (Basılmamış)
 • Önder,S., Akbulut, Ç.D. (2011). Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi; Aksaray Kenti Örneği. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): 93-100
 • Serin, N., Gül, A. (2006). Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 97-115.
 • Taner, T. (2010). Peyzaj Düzenlemesinde Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir.
 • Tanrıverdi, F. (1987). Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 643.
 • Tutal, O. (2018). Üniversite Yerleşkeleri ve Erişilebilirlik. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15): 753-775.
 • Yılmaz, H., Irmak, M.A. (2004). Erzurum Kenti Açık-Yeşil Alanlarında Kullanılan Bitki Materyalinin Değerlendirilmesi. Ekoloji, 13 (52): 9-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İşik SEZEN

0000-0003-0304-9072
Türkiye


Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2818-8562
Türkiye


Binnaz KELEŞ Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 9 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Sezen, İ. , Akpınar Külekçi, E. & Keleş, B. (2019). Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği . Kent Akademisi , 12 (4) , 739-751 . DOI: 10.35674/kent.604865

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management | Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi

Information, Communication, Culture, Art and Media Services (ICAM Network) www.icamnetwork.net

Address: Ahmet Emin Fidan Culture and Research Center, Evkaf Neigh. No: 34 Fatsa Ordu
Tel: +90452 310 20 30 Faks: +90452 310 20 30 | E-Mail: (int): info@icamnetwork.net | (TR) bilgi@icamnetwork.net