Cilt: 12 - Sayı: 4

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Derleme Makalesi

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi