Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 779 - 791 2019-12-15

Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri
Interdisciplinary Information Systems in Disaster Management

Fazel Ahmad Siawash OCHMAS [1] , Süleyman BALYEMEZ [2]


Deprem risklerinin doğru tahmin edilebilmesi mevcut hassasiyetlerin tespiti ile mümkündür. Farklı disiplinlerin çalışma alanlarına giren bu araştırmaların uygun platformlarda bir araya getirilmesi ve paylaşıma açılması ile oluşturulacak sağlıklı bilgi, risk azaltma planlamasının amacına ulaşabilmesini sağlarken, bütüncül afet yönetim sisteminin de kusursuz kurgulanabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu alanda oldukça geniş bir birikime sahip Amerika Birleşik Devletlerinde uzun süredir aktif olarak kullanılan HAZUS sistemi günümüzün en gelişmiş afet yönetimi ve veri paylaşımı araçlarından biridir. Bu çalışmada HAZUS çalışma metodolojisi incelenmiş ve yakın geçmişte ülkemiz koşullarına göre kurgulanarak hayata geçirilen AYDES sisteminin geliştirilmesine yönelik ipuçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Accurate estimation of disaster risks is possible with determination of current vulnerability. By combining these researches in different disciplines and gathering them on appropriate platforms and sharing them, the correct information to be created will enable the risk reduction planning to reach its purpose and enable the complete disaster management system to be constructed flawlessly. The HAZUS system, which has been actively used in the United States for a long time, is one of the most advanced disaster management and data sharing tools available today. In this study, the working methodology of HAZUS has been examined and clues for the development of the AYDES system, which has been constructed according to the conditions of our country in the recent past, have been tried to be revealed.

 • Alahi, F.N., (2018). Tahran Deprem Afeti Yönetim Programına Yaklaşımla Büyük Şehirler Depreminin Yönetimi, Tehran, İran: Uluslararası Sismoloji Enstitüsü ve Deprem Mühendisliği.
 • Demirci, A. ve Karakuyu, M. (2004). Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Rolü, Doğu Coğrafya Dergisi.
 • Devrimi, İ., Vakfı, K., (1996). Deprem riskini azaltmak için alanların mekansal ve uzaysal analizi ve planlanması , Miyan şehir, İran
 • Filemon, A., Uriarte, Jr., (2008). Introduction to knowledge management, Asean Foundation, Jakarta, Indonesia.
 • FEMA, (2000). Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-Frame Buildings, Washington, D.C., FEMA, 351.
 • FEMA, (2011). EARTHQUAKE LOSS ESTIMATION METHODOLOGY HAZUS MH 2.1, Advanced Engineering Building Module (AEBM), Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency Mitigation Division Washington, D.C.
 • FEMA, (2002). Federal Response Plan, 9230.1-P Supersedes FEMA 229, April 1992.
 • FEMA-287, (1996). HAZUS: The FEMA Tool for Estimating Earthquake Losses, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
 • FEMA, (1999). HAZUS99, Technical Manual, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
 • Gispen, W. H., (2002). Urban Disaster Management, A Case Study of Earthquake Risk Assessment in Cartago, Costa Rica: Utrecht University and ITC.
 • İbrahimi, M., Cezayirli, SA., (1995). “İran İslam Cumhuriyeti Afet Yönetim Planı”, 2. Uluslararası Deprem ve Deprem Konferansı Bildirileri, Tehran, İran.
 • Carter, W. N. (2008), Disaster management, Asian development bank, Philippines: Mandaluyong city.
 • Khorram. Manesh, A. (2017). Handbook of disaster and emergency management, Sweden: Gothenburg,
 • Martins, V. N., Silva, D. S., Cabral, P., (2012). Social vulnerability assessment to seismic risk using multi criteria analysis: the case study of Vila, Franca.
 • Malmsjo, A., (1996). “Information seeking behavior and development of ınformation systems: A contextual view”, Information seeking in context, konferansı
 • Opadeyi , J., (2010). Perspectives on Earthquake Risk Assessment and Management in Trinidad and Tobago, Department of Geomatics Engineering and Land Management, The University of the West Indies , St. Augustine, Trinidad, West Indies.
 • Organization of American States, (1991). Primer on Natural Hazard Management in Integrated Regional Development Planning. Washington, DC.
 • Özmen, B., Nurlu, M., Kuterdem, K., Temiz, A., (2005). Afet Yönetimi ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Deprem Sempozyumu 2005, 23-25 Mart 2005, Grand Yükseliş Hotel, İzmit.
 • Rezayiyan, A., (2002). Afet yönetimi, ilk bilimsel araştırma konferansının bildirileri, Uygulamalı Yüksek Öğretim Enstitüsü, Tehran İran.
 • Samsunlu, A., Tanık A., Eroğlu, V., (1999). Urban Impacts and Probable Effects of Earthquakes on The Infrastructure of a Megacity, Istanbul, Proceedings of ITU – IAHS International Conference on The Kocaeli Earthquake, December 2 – 5, İstanbul.
 • URL-1,https://docplayer.biz.tr/10049587-Afet-ve-acil-mudahale-bilgi-sistemi-yard-doc-dr-mehmet-fatih-doker.html
 • URL-2, https://www.fema.gov/hazus-modernization
 • URL-3,https://www.afad.gov.tr/tr/3639/Afet-Yonetim-ve-Karar-Destek-Sistemi-Projesi-AYDES
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Winter | Kış 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7910-4616
Yazar: Fazel Ahmad Siawash OCHMAS
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5428-8829
Yazar: Süleyman BALYEMEZ
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Ochmas, F , Balyemez, S . (2019). Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri . Kent Akademisi , 12 (4) , 779-791 . DOI: 10.35674/kent.638214