Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 644 - 656 2019-12-15

Political Sociological Evaluation of Artvin and Hopa Local Elections Results with Regard to CHP
Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi

Armağan ÖZTÜRK [1] , Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK [2]


The aim of this article is to analyze the local elections results of Hopa and Artvin through a political sociological content. In the point of realizing this aim, primarily, the matter of local politics and local democracy will be discusses in detail by parenthesizing the prominent characteristics of AKP Municipalism. The center-dependent positions on the municipalities in an historical manner corresponds to certain considerations in which it will be dwelled on the relation of AKP Municipalism with Islamic transformation and neoliberalism. The second part of the article contains a detailed and comparative elections analysis. As it is known, the municipality both in Hopa and in Artvin center have passed from AKP (Justice and Development Party) to CHP (Republican People’s Party). The results in these two units arethe same. However, the elections dynamics that made CHP win the municipalities are different from each other. In this respect, the main argument of the article is that CHP has won against People’s (Cumhur) Alliance bloc with the support of the İyi (Good) Party in Artvin center and with the support of HDP (People’s Democratic Party) in Hopa. The election results contain data that will support this argument. The third part of the article contains the interview done with Artvin Municipality Mayor and the analysis of the answers of the Mayor to the questions asked him. This part also has a qualification that reveals to what extent a political subject in the field agrees with the words spoken about local democracy, AKP Municipalism and the election results analysis in the first two parts. The statements of the Mayor on the topics such as ethnicity, woman, Cerattepe incidents and pre-election involve elements that interest the existing and the future language of politics particularly.

Makalenin amacı Hopa ve Artvin yerel seçim sonuçlarının siyasal sosyolojik bir içerikle analizidir. Bu amacın gerçekleşmesi noktasında öncelikle yerel siyaset ve yerel demokrasi meselesi AKP Belediyeciliğinin belli başlı özelliklerini parantez içine alarak ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Belediyelerin tarihsel olarak merkeze bağımlı konumları, AKP Belediyeciliğinin İslami dönüşüm ve neo-liberalizmle olan ilişkisi üzerinde durulacak belli başlı hususlara karşılık gelir. Metnin ikinci bölümü ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir seçim analizini içermektedir. Bilindiği üzere hem Hopa hem de Artvin merkezde belediye AKP’den CHP’ye geçmiştir. İki birimdeki sonuç aynıdır. Ancak CHP’ye belediye kazandıran seçim dinamikleri birbirinden farklıdır. Bu hususta makalenin temel iddiası Cumhur İttifakı bloğu karşısında CHP’nin Artvin merkezde İyi Parti, Hopa’da ise HDP desteğiyle seçimi kazandığı yönündedir. Seçim sonuçları bu iddiayı destekleyecek verileri içerisinde barındırır. Çalışmanın üçüncü bölümü Artvin Belediye Başkanıyla yapılan söyleşi ve başkanın kendisine sorular sorulara verdiği yanıtların analizini içerir. Bu bölüm aynı zamanda sahadaki bir politik öznenin ilk iki bölümde yerel demokrasi, AKP Belediyeciliği ve seçim sonuçları analizi hakkında söylenenlere ne ölçüde katıldığını da ortaya koyan bir niteliğe sahiptir. Etnisite, kadın, Cerattepe olayları, önseçim gibi konu başlıklarında başkanın yaptığı açıklamalar ise Artvin merkezde şu an yapılan ve gelecekte yapılacak siyaset dilini yakından ilgilendiren unsurları içerisinde barındırır. 

  • Arıkboğa, E. (2019). Vesayetten Kurtulmuş Demokratik Yerel Yönetim İhtiyacı. Birikim. 358-9, S. 49-53.
  • Arısoy, A. (2019). Kendiliğinden Olanı Yönetmek. Birikim. 358-9, S. 31-5.
  • Bayraktar, U. (2019). Müşterekler Siyaseti: Kentte Hemmahal, Hemzemin, Hemhal, Hemdert Olabilmek. Birikim. 358-9, S. 8-18.
  • Bilgin, A. (2016). Hopa’da Yerel Siyaset: Katılım, Seçimler ve Mücadele Örüntüleri, Karadeniz Araştırmaları, 52, S. 273-301.
  • Castells, M. (2014). Kent, Sınıf, İktidar. Çev: Asuman Türkün. Phoenix Yayınları, Ankara.
  • Öztürk, A. (2018a). Hopa Kimliği: Sınırlar, Sorunlar ve Yanılsamalar. Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat, (Der.), M. Yavuz Alptekin, Serander Yayınları, Trabzon, S. 153-166.
  • Öztürk, A. (2018b). Doğu Karadeniz’de Milliyetçi-Muhafazakarlık. Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar, (Der.). Kerem Özbey, Phoenix Yayınları, Ankara, S. 35-54.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz | Winter-2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8711-3195
Yazar: Armağan ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8711-3195
Yazar: Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Öztürk, A , Karakuş Öztürk, H . (2019). Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi . Kent Akademisi , 12 (4) , 644-656 . DOI: 10.35674/kent.629668