Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 846 - 859, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.646114

Öz

It is observed in today’s cities; a new architectural structure type is arising. These buildings contain various functions like residence, entertainment, office, school, hotel, shopping, health, culture and art. According to features of the combined functions and intensities, in urban and architectural aspects, these buildings are identified as shopping malls, residences, shopping and living complexes, mix-used buildings, gated communities and cultural complexes. Alex de Jong and Marc Schuilenburg who are academicians in philosophy and information technologies subjects referred to these structures as “urban container” for the first time. In this article, which is based on the thesis study, it is aimed to examine the Urban Container term in the architectural aspects and by reviewing structure typology examples in the world, which are called Urban Containers, to observe and classify its development process in Turkey.

Kaynakça

 • Asiliskender, B. (2008), Modernleşme ve Konut, Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları ile Kayseri’de Mekânsal ve Toplumsal Değişim, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı Doktora Tezi, İstanbul.
 • Atkinson, R. Ve Flint, J., (2004), Fortress UK? Gated Communities, the Spatial Revolt of the Elites and Time-Space Trajectories of Segregation, Housing Studies 19(6), November 2004.
 • Bilgin, M., (2006), Karma Kullanımlı Merkezlerin Kent ve Günlük Yaşam İçerisindeki Yeri: İstanbul’dan Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Ankara.
 • Blakely, E.J. ve Snyder, M.G., (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press Washington, D.C.
 • Candaş, E., (2007), İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, İstanbul.
 • Granger Academic, Pullman, Chicago., The independent model town founded in 1881 by George M. Pullman for the employees of his Pullman Palace Car Company, and annexed by Chicago in 1889. Wood engraving, 1885.
 • İşcan, P.K., (2010), Kentsel Konteyner Kavramının Dünya ve Türkiye Ölçeğinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, İstanbul.
 • Jong, A. ve Schuilenburg, M., (2006), Mediapolis: Popular Culture and the City, 010 Publishers, Rotterdam.
 • Jong, A. ve Schuilenburg, M., (2008), Kentsel Konteyner’in Mekânsal Devrimi, Arredamento Mimarlık, 2008/03: 63-67.
 • Kurtuluş, H., (2005), İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Tan, P., (2008), Mikro Ölçekte Kentsel Mekan: Mimarinin Ötesine Geçmek, Arradamento Mimarlık, 2008/03: 58-62.
 • City of Jerusalem in the Middle Ages, Bible of History Online, Retrieved from https://www.bible-history.com/jerusalem/firstcenturyjerusalem_overview.html
 • Pullman Company Town general view, GrangerAcademic Educational Picture Archive Web Site, Retrieved from https://www.grangeracademic.com/results.asp?image=0060138&itemw=4&item f=0001&itemstep=1&itemx=17
 • Eagleamn, Tahran Aramco compound, Wikipedia Web Site, Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco#/media/File:AramcoCoreArea.jpg
 • Wing, HK Kingswood Villas Kenswood Court, Wikimedia Web Site, Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_Kingswood_Villas_KenswoodCourt.jpg
 • Lafarge-Aslan Cement Factory General Layout, Google Maps, Retrieved from http://maps.google.com
 • Bahçeşehir Satellite Town General View, Eston Şehir Web Site, Retrieved from http://estonsehirmahallem.com/blog/etiket/konut/
 • Ataşehir Satellite Town General View, The Skyscraper Center The Global Tall Building Database of the CTBUH Web Site, Retrieved from http://www.skyscrapercenter.com/building/varyap-meridian-c-block/9778 Beykoz Mansions General View, Beykoz Konakları Web Site, Retrieved from http://www.beykozkonaklari.org/icana.asp?step=13
 • Trump Towers - İstanbul General View, Mimdap Web Site, Retrieved from http://www.mimdap.org/?p=6586

Günümüz Kentlerindeki Değişimleri Anlamak Adına Yeni Bir Kavram: “Kentsel Konteyner” ve Türkiye Üzerinden İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 846 - 859, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.646114

Öz

Günümüz kentlerinde, kente ilişkin birçok işlevi bir arada kullanıcılarına sunan yeni yapı tiplerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yapılar, konut, eğlence, ofis, okul, otel, alışveriş, sağlık, kültür, sanat gibi çok sayıda işlevi bir arada bünyelerinde barındırmaktadırlar. Şehircilik ve mimarlık ortamında bu yapılar bir araya gelen işlevlerin özelliklerine ve yoğunluklarına göre alışveriş merkezi, rezidans, alışveriş-yaşam kompleksi, karma kullanımlı yapı, kapalı site/yerleşim, kültür kompleksi gibi kavramlarla ifade edilmektedirler. Dünya’da ilk olarak felsefeci ve bilişimci iki akademisyen John ve Schuilenburg tarafından birçok işlevi bünyesinde barındıran bu yapılar “Kentsel Konteyner” olarak nitelendirilmiştir. Tez çalışmasına dayanılarak oluşturulan bu makale kapsamında literatüre giren “Kentsel Konteyner” kavramının mimari bakış açısından irdelenmesine ve “Kentsel Konteyner” olarak nitelendirilen yapı tipolojilerinin dünya örnekleri üzerinden değerlendirilerek Türkiye ölçeğinde gelişiminin izlenmesine ve sınıflandırılmasına çalışılmıştır.   

Kaynakça

 • Asiliskender, B. (2008), Modernleşme ve Konut, Cumhuriyet’in Sanayi Yatırımları ile Kayseri’de Mekânsal ve Toplumsal Değişim, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı Doktora Tezi, İstanbul.
 • Atkinson, R. Ve Flint, J., (2004), Fortress UK? Gated Communities, the Spatial Revolt of the Elites and Time-Space Trajectories of Segregation, Housing Studies 19(6), November 2004.
 • Bilgin, M., (2006), Karma Kullanımlı Merkezlerin Kent ve Günlük Yaşam İçerisindeki Yeri: İstanbul’dan Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Ankara.
 • Blakely, E.J. ve Snyder, M.G., (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press Washington, D.C.
 • Candaş, E., (2007), İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, İstanbul.
 • Granger Academic, Pullman, Chicago., The independent model town founded in 1881 by George M. Pullman for the employees of his Pullman Palace Car Company, and annexed by Chicago in 1889. Wood engraving, 1885.
 • İşcan, P.K., (2010), Kentsel Konteyner Kavramının Dünya ve Türkiye Ölçeğinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, İstanbul.
 • Jong, A. ve Schuilenburg, M., (2006), Mediapolis: Popular Culture and the City, 010 Publishers, Rotterdam.
 • Jong, A. ve Schuilenburg, M., (2008), Kentsel Konteyner’in Mekânsal Devrimi, Arredamento Mimarlık, 2008/03: 63-67.
 • Kurtuluş, H., (2005), İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Tan, P., (2008), Mikro Ölçekte Kentsel Mekan: Mimarinin Ötesine Geçmek, Arradamento Mimarlık, 2008/03: 58-62.
 • City of Jerusalem in the Middle Ages, Bible of History Online, Retrieved from https://www.bible-history.com/jerusalem/firstcenturyjerusalem_overview.html
 • Pullman Company Town general view, GrangerAcademic Educational Picture Archive Web Site, Retrieved from https://www.grangeracademic.com/results.asp?image=0060138&itemw=4&item f=0001&itemstep=1&itemx=17
 • Eagleamn, Tahran Aramco compound, Wikipedia Web Site, Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco#/media/File:AramcoCoreArea.jpg
 • Wing, HK Kingswood Villas Kenswood Court, Wikimedia Web Site, Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_Kingswood_Villas_KenswoodCourt.jpg
 • Lafarge-Aslan Cement Factory General Layout, Google Maps, Retrieved from http://maps.google.com
 • Bahçeşehir Satellite Town General View, Eston Şehir Web Site, Retrieved from http://estonsehirmahallem.com/blog/etiket/konut/
 • Ataşehir Satellite Town General View, The Skyscraper Center The Global Tall Building Database of the CTBUH Web Site, Retrieved from http://www.skyscrapercenter.com/building/varyap-meridian-c-block/9778 Beykoz Mansions General View, Beykoz Konakları Web Site, Retrieved from http://www.beykozkonaklari.org/icana.asp?step=13
 • Trump Towers - İstanbul General View, Mimdap Web Site, Retrieved from http://www.mimdap.org/?p=6586

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pırıl Kuğu İŞCAN Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı
0000-0001-7609-3571
Türkiye


Muzaffer Tolga AKBULUT
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
0000-0002-3020-0789
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Kasım 2019
Kabul Tarihi 7 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA İşcan, P. K. & Akbulut, M. T. (2019). A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey . Kent Akademisi , 12 (4) , 846-859 . DOI: 10.35674/kent.646114

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi