Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 792 - 801 2019-12-15

Design Practice on an Archeological Site, Antakya Cable Car Project
Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği

M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER [1] , Burak HAZNEDAR [2]


This study examines the conservation of the remains of the archaeological excavations carried out at the area where the cable car station will be located in the Iplik Pazari neighborhood in Antakya city, Hatay province. The study aims to determine the principle approach for the conservation of the ruins, mainly the Three Panel Figured Mosaic, and the interventions to be performed at the area for the cable car station.

As the results obtained, the cable car station, its construction and foundation over the ruins formed with the intervention approach and methods for the conservation of the ruins at the area, together with the requirements of today's physical conditions and necessities as an urban area at the core of the Antakya city.

Bu çalışma, Hatay İli, 4. Mıntıka İplik Pazarı mevkiindeki, teleferik hattı başlangıç istasyonunun konumlanacağı alanda, Hatay Müzesi uzmanları denetiminde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan kalıntıların koruma açısından değerlendirilmesini ve teleferik istasyonu yeni yapısının yerleşimine yönelik yapılacak koruma çalışmalarını irdelemektedir. Bu kapsamda çalışma; 3 Panolo Figürlü Mozaik başta olmak üzere alanda yer alan kalıntıların korunmasına yönelik alanda gerçekleştirilecek olan müdahalelerin ilkesel yaklaşımını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmada, bugünkü fiziksel koşullarının gereklilikleri ile birlikte alandaki kalıntıların korunmasına yönelik olarak saptanmış olan müdahale biçimleri tanımlanmaya çalışılmış ve bu veriler ışığında alanda yer alacak olan teleferik alt istasyon yapısının alanla ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

  • Bouchier, E.S., 1930, “A Short History of Antioch” Oxford Basil, Blackwell, 1921, London
  • Strabon, Geography VII Books 15-16. H. L. Jones (çev.).
  • Türkmen, A.F., 1937, Mufassal Hatay (İstanbul Cumhuriyet Matbaası.
  • Rifaioğlu, M.N., 2014, “The Historic Urban Core of Antakya under the Influence of the French Mandate, and Turkish Republican Urban Conservation and Development Activities”, MEGARON 2014;9(4):271-288.
  • TEB Mimarlık, Çevik, Haznedar, 2014, Teleferik Projesi Alt İstasyon İplik Pazari Mevkii Taşinmaz Kültür Varliği Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Restitüsyon Raporu.
  • TEB Mimarlık, Çevik, Haznedar, Erdönmez, 2017, Teleferik Projesi Alt İstasyon İplik Pazari Mevkii Taşinmaz Kültür Varliği Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Restorasyon Raporu.
  • Venedik Tüzüğü, 1964.
  • Valetta (Malta) Sözleşmesi, 1992.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Winter | Kış 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8779-6037
Yazar: M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8048-2868
Yazar: Burak HAZNEDAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Erdönmez Dinçer, M , Haznedar, B . (2019). Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği . Kent Akademisi , 12 (4) , 792-801 . DOI: 10.35674/kent.647100