Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 460 - 474 2020-10-15

Investigation of Open-Green Areas in Apartment Complexes and Housing Development:
Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği

Candan ŞAHİN KUŞ [1] , Mehmet AŞKIN [2]


Çalışmada; Isparta kent merkezinde yer alan site ve toplu konutlar, açık ve yeşil alanlar açısından irdelenmiştir. Bahçelerde yer alan yapısal uygulamalar ile bitkisel materyaller tespit edilerek peyzaj mimarlığı bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada, Isparta kent merkezindeki toplu konutlarda bahçe ile ilgilenen kişilere anket uygulanmıştır. Isparta kent merkezindeki 23 mahallede rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen toplu konut bahçeleri için yüz yüze anket uygulaması yardımıyla, kullanım amaç ve şekillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Toplam 23 adet anket uygulanmış ve bahçe ile ilgilenen yetkili kişilerin verdiği cevaplar değerlendirilmiştir. Bu amaçla, toplu konut/site bahçelerinde yer alan bitkisel ve yapısal materyaller ve uygulamaların yoğunluğu ve kullanım amacı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaya göre toplu konut oluşumu Isparta kent merkezi için bazı mahalleler dışında henüz yeni olduğundan, bahçe düzenlenmeleri üzerine çok fazla bir benzerlik veya farklılıktan bahsetmek söz konusu değildir. Ayrıca çalışmada bahçelerin çevreleme elemanı ve oturma-dinlenme alanı açısından yeterli olmasına rağmen otopark, çocuk oyun alanı, spor alanı, bitki kasaları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları ve su elemanları açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında, anketlerden elde edilen veriler ve yapılan arazi gözlemleri ışığında, toplu konut ve site bahçelerinin peyzaj tasarımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Kentsel açık yeşil alanların birimlerinden birisi olan konut ve toplu konut ölçeğindeki bahçelerin estetik ve işlevsel açıdan olduğu kadar, kullanılan yapısal ve bitkisel materyaller konusunda da farklı yaklaşımlar söz konusudur. Günümüzde söz konusu bahçelerin, sosyal, ekonomik, kültürel ve yasal faktörler nedeniyle estetik ve işlevsel yönden önemli eksikliklerinin bulunduğu ve çeşitli sorunlar yaşadığı da bilinmektedir. Bu çalışmada, Isparta kent merkezindeki toplu konut bahçeleri açık ve yeşil alanlar açısından irdelenmiştir. Bahçelerde yer alan yapısal uygulamalar ile bitkisel materyaller tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmada, Isparta kent merkezindeki toplu konutlarda bahçe ile ilgilenen kişilere anket uygulanmıştır. Isparta kent merkezindeki 23 mahallede rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen toplu konut bahçelerindeki anket uygulaması yardımıyla, toplu konut bahçelerinin kullanım amaç ve şekillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Toplam 23 kişiye yüz yüze anket uygulanmış ve bahçe ile ilgilenen yetkili kişilerin verdiği cevaplar not edilmiştir. Ayrıca toplu konut bahçelerinde yer alan bitkisel ve yapısal materyaller ve uygulamalar tespit edilerek, bunların yoğunluğu ve kullanım amacı açısından değerlendirilmesi yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. Anket uygulamasının en son aşamasında ise, peyzaj mimarlığı açısından bazı öneriler yapılmıştır.
 • Anonim, 1. Isparta genel bilgiler., https://ispartada.gen.tr/isparta-genel-bilgiler. Erişim tarihi: Mayıs, 2020.
 • Anonim, 2. Isparta İli ve çevresi haritası. https://www.lafsozluk.com/2009/03/isparta-ilinin-ilceleri. Erişim tarihi: Mayıs, 2020.
 • Anonim, 3. Isparta ilinin iklimi. https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71025/iklim.html. Erişim tarihi: Mayıs, 2020.
 • Atakan Öznam, B. (2013). İstanbul'da Kamu Kontrolünde Yaptırılan Toplu Konut Alanlarının Yeşil Alan Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi: Ataşehir–Esenkent-Halkalı Örnekleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.63, 19-26.
 • Atala, Ç. (2002). Bursa Beşevler Bölgesi’ndeki Konut Yerleşimlerinin Performans Analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Demir, E. (1998). Kentsel Farklılaşma ve Kimlik: Ankara’da Konut Çevreleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Dalı, Doktora Tezi, 195s, Ankara.
 • Dönmez, Y., Özyavuz, M., Gökyer, E. (2015). Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi. Cilt/Vol. 5 Sayı/No.11: 1-12.
 • Giritlioğlu, C. (1991). Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı I. İTÜ Kütüphanesi Sayı: 1459, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Orhon, İ. (1987). Toplu Konut İşletmesi III, TÜBİTAK, s:5.
 • Özyavuz, M., Dönmez, Y. (2016). Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirsağ Örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:12, Sayı:2, S:108–122.
 • Yücedağ, C., Kaya, L.G., Ulu, A. (2017). Burdur Kenti Toplu Konut ve Site Alanlarının Peyzaj Tasarım Yeterliliğinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(2): 114-122.
 • Yüksel, D.Y., Aydınlı, S., Pulat, G. (1996). Toplu Konut Uygulamalarında Niteliksel Değerleri Araştırmaya Yönelik Bir Çevre Analizi. Cilt 1, Konut Araştırmaları Dizisi 4, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ODTÜ Basım İşliği, Ankara. ISBN 975-19-1330-6.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Fall
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0413-2380
Yazar: Candan ŞAHİN KUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1886-1939
Yazar: Mehmet AŞKIN
Kurum: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: KKTC


Destekleyen Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Numarası 1370–D–06
Teşekkür Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 1370–D–06
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Şahi̇n, C , Aşkın, M . (2020). Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği . Kent Akademisi , 13 (3) , 460-474 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/57162/781098